OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2012/01

TOO 2012/01

Woord vooraf

Omgevingsrecht en omgevingsbeleid: milieu en ruimtelijke ordening waren nooit zo dichtbij
Isabelle Larmuseau, Tom De Waele en Peter Flamey

De termen ‘omgevingsrecht’ en ‘omgevingsbeleid’ werden vorig jaar in het Vlaams Gewest realiteit. Dat milieu en ruimtelijke ordening één worden, verdient bijval. Deze tendens geeft onze omgeving een centrale plaats.

Onder de koepel ‘Onze Omgeving’ lanceerde de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR) in 2011, samen met Uitgeverij Vanden Broele, een succesvolle basisopleiding en boekenreeks. Daarnaast kreeg het in 2010 gestarte ‘Onze Omgeving’-tijdschrift een nieuwe naam. TOO staat voor Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid, een herbevestiging dat de ambitie verder reikt dan alleen maar ‘recht’.

Toch plaatsen we in TOO het ‘(ge)recht’ centraal. Als aperitief krijgt u een cocktail van standpunten, een verrassende mix, samengesteld door binnen- en buitenlandse opiniemakers, shaken not stirred. Vervolgens wordt vóór het gerecht ingegaan op vernieuwende wetgeving, rechtspraak, rechtsleer, interessante actualiteit en opmerkelijke evoluties en transities. Bij het gerecht worden belangrijke, opvallende, actuele en merkwaardige vonnissen en arresten opgediend, met een pittig sausje van de redactie en gerecht-specialisten. Na het gerecht krijgt u de onvermijdelijke kers op de taart: een reeks variapunten, met onder meer aankondiging van nieuwe activiteiten, boeken en tijdschriftartikelen.

Aan de vooravond van de wereldtop Rio+20 kan het niet verwonderen dat in dit nummer uitgebreid aandacht gaat naar het klimaatthema. Naast de diverse invalshoeken van Aviel Verbruggen en Chris Jacobson, wordt ook de link naar kinder(recht)en belicht door Danielle van Kalmthout. Niemand minder dan Eckard Rehbinder formuleert het antwoord op de vraag of Duitsland in deze post-Fukushima-tijd een lichtend voorbeeld is op het vlak van hernieuwbare energie.

Na deze ‘opwarming’ is het tijd voor de ronduit verfrissende rechtspraakrubriek. Van een ruim aantal markante tot opzienbarende, actuele tot belegen vonnissen en arresten - opgebouwd rond twaalf thema’s verzinnebeeld in evenzoveel herkenbare icoontjes - kan u de juridische en tegelijk journalistieke commentaar proeven. Een uniek smakenpalet, het product van echt en onvervalst groepswerk van een enthousiast redactieteam, dat paraat staat om het hele jaar door baanbrekende informatie en duiding te bieden.

Deze onvergetelijke leesmomenten, die u niet anders dan als ‘dagelijkse kost’ zal wensen, worden per kwartaal voorgeschoteld. Geef lik op stuk door via de blog te reageren. Co-creatie is het streefdoel. En verder ook één motto: if you can’t stand the heat, stay out of the kitchen!

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • Omgevingsrecht en omgevingsbeleid: milieu en ruimtelijke ordening waren nooit zo dichtbij - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele en Peter Flamey

Cocktail

 • Koud voorsmaakje - Chris Jacobson
 • Het belangrijkste komt laatst: wie redt het klimaat? - Aviel Verbruggen
 • De leefomgeving van kinderen - Danielle van Kalmthout

Voor het gerecht

 • Combating climate change in Germany: renewable energy as a panacea - Eckard Rehbinder

Bij het gerecht

 • Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen en burgerlijke kortgedingrechter: (nog) geen ménage à trois
 • Relativiteitseis: Raad van State kijkt over de Moerdijk 
 • Naleving van afstandsregels: de weg is lang
 • Huiszwam en verbouwingsvergunning: niet door één deur 
 • Rechtszekerheid met een korrel zout (in de wonde) - arrest 1 / Rechtszekerheid met een korrel zout (in de wonde) - arrest 2
 • NEC-plafonds als toetsingsgrond bij milieuvergunningen: neen, tenzij
 • Milderen of compenseren: géén synoniemen 
 • Milieueffectrapportage en Club Brugge: voorlopig geen perfect match 
 • Commerciële zorgverlening: ten dienste van de gemeenschap, of toch niet?
 • Archeologie naar waarde geschat 
 • Napels zien en vooral niet sterven 
 • Geen nattigheid meer met nieuwe watertoets
 • Wat de gemeente zelf doet, doet ze niet noodzakelijk beter 
 • In de file naar de handelsvestiging: ik ben toch niet gek? 
 • Haast en spoed is zelden goed, maar daarom nog niet verboden 
 • Appartement aan zee? Graag... maar niet zonder autostandplaats! 
 • Leuvense rechtbank verwerpt 'fijn stof-klacht': géén vuiltje aan de lucht?
 • Bouwkundig erfgoed verbouwen: té streng is onrechtvaardig 
 • Niets is wat het lijkt: is de woning van een pastoor een pastorij? 
 • Raad van State graaft grond weg onder voeten van nalatige eigenaar 
 • Het gewestplanvoorschrift valleigebied: géén lege doos

Na het gerecht

 • VVOR-jaarcongres van 3 mei 2012

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.