OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2012/02

TOO 2012/02

Woord vooraf

Bouwen aan omgevingsrecht
Isabelle Larmuseau, Tom De Waele en Peter Flamey

Nu TOO niet alleen het eerste nummer maar ook de officiële lancering op het jaarcongres van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht heeft overleefd, ligt de weg open voor het ‘échte werk’. Dat werk laat zich mooi definiëren als ‘bouwen aan omgevingsrecht’, zoals door Jan van den Broek treffend wordt verwoord in een column van boven de Moerdijk, geschreven als reactie op de wanhoopskreet van Dirk Van Heuven dat het niet goed gaat met het Vlaams publiek recht. Blijkt dat onze regeringloze noorderburen ook in spanning leven: zal de Nederlandse Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Omgevingswet nu al dan niet controversieel verklaren? Kritische vragen en antwoorden rond klimaat, kindnormen kernuitstap lezen we in de bijdragen van Peter Van Humbeeck, Annemie Bollen, Danielle van Kalmthout en Chris Jacobson. Bent u het met hen eens of oneens? Laat het ons zeker weten via de blog!

Luc Goedertier is als hoofd van de Afdeling Stedenbouwkundig Beleid goed geplaatst om ‘vanop de eerste rij’ te getuigen over de geplande invoering van een omgevingsvergunning, die de zorg voor de ruimere omgeving en het betrokken micromilieu in éénzelfde instrument moet vastleggen. Of de Stedenbouwwet daarmee op vervroegd pensioen wordt gestuurd, is nog even afwachten. Wanneer in dit verhaal ‘wolven in schapenvacht’ zouden figureren, is er voor hen één troost: de rehabilitatie van de wolf in het beklijvend artikel van Hendrik Schoukens. Alles wat u altijd al over de grote boze wolf wilde weten, maar nooit durfde vragen, vindt u nergens vollediger en aangrijpender dan in dit én volgend TOO-nummer.

Binnen de rechtspraakrubriek leest u tenslotte verrassende commentaren bij al even verrassende rechterlijke uitspraken. Het lijkt zelfs een ware goednieuwsshow voor onder meer de exploitant van een oud asbeststort (geen aansprakelijkheid), voor de ontwikkelaar van groepswoningbouwprojecten (geen verkavelingsvergunningsplicht), voor de notaris (geen onderzoeks- en controleplicht), voor de uitbater van een popmuziekschool (vergunbaar als gemeenschapsvoorziening), voor de bouwovertreder (regularisatie na afbraakbevel) en voor alle burgers in het algemeen (extra proceduremogelijkheden).

Vooraleer u denkt dat TOO pure feelgood-literatuur is, melden we toch nog enkele afknappers. Die zijn er onder meer voor de professionele koper van verontreinigde grond (geen onschuldig bezit), voor de voortvarende bouwheer (afbraak na vernietigingsarrest) en voor de reclamemaker (weg met storende reclamepanelen).

Geniet van deze pièce de résistance!

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • Bouwen aan omgevingsrecht - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele en Peter Flamey

Cocktail

 • Het gaat niet goed met het Vlaams publiek recht - Dirk Van Heuven
 • Een volk dat leeft, bouwt aan zijn omgevingsrecht - Jan van den Broek
 • Kindnorm: op naar een kindvriendelijk(er) beleid - Danielle van Kalmthout
 • Durf eindelijk springen! - Chris Jacobson
 • Klimaat niet gebaat met cijferfestival - Peter Van Humbeeck en Annemie Bollen

Voor het gerecht

 • De omgevingsvergunning: de 50-jarige Stedenbouwwet op vervroegd pensioen? - Luc Goedertier
 • De terugkeer van de wolf naar België: juridische spelregels voor een emotioneel geladen debat (Deel 1) - Hendrik Schoukens

Bij het gerecht

 • Weekendhuisjes: steeds een beetje wonen - arrest 1 / Weekendhuisjes: steeds een beetje wonen - arrest 2
 • De Hedwige- en Prosperpolder: natuurlijke schoonheid of wetenschappelijke pracht? 
 • Pop-industrie in West-vlaanderen: méér dan 't Hof van Commerce
 • Paarden in agrarisch gebied: het ene paard is het andere niet
 • Eeuwige rust voor exploitant van oud asbeststort 
 • MER-drempels binnen de ruimtelijke planning: opgepast, sluipschutters!
 • Vergunning voor groepswoningbouw herverkaveld 
 • Verkoopsvoorwaarden en bodemverontreiniging: méér dan alleen de kleine lettertjes 
 • Wegreclame of weg reclames? - vonnis / Wegreclame of weg reclames? - arrest
 • Bodemloze discussies over reliëfwijziging 
 • Een geïnformeerd man is er niet altijd twee waard 
 • Brood, spelen en koophandel in de stad der Eburonen 
 • Regularisatie na bevel tot afbraak: hoe lang nog? 
 • Mini-auto's, mega-problemen 
 • Stop aan stopzetting van gebruik(swijziging) 
 • Vergunning en woning tot aan de grond toe afgebroken 

Na het gerecht

 • De zomerdialogen en de lunchcauserie

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.