OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2012/03

TOO 2012/03

Woord vooraf

Eenheid in verscheidenheid
Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Om met TOO ‘eenheid in verscheidenheid’ te kunnen (blijven) brengen, is het goed om ook binnen het eigen TOO-team voldoende ‘biodiversiteit’ in te bouwen. Het was onverhoopt dat die wensdroom reeds vanaf het derde TOO-nummer in vervulling zou gaan. Nu ook Antoon Lust in de TOO-pen is gekropen, wordt snel duidelijk dat het tijdschrift, in de lijn van Goedele, moeiteloos kan transformeren in (An)TOO(n). Mateloos enthousiasme blijkt van alle leeftijden: voor TOO was geen beter compliment denkbaar.

Verscheidenheid treft u ook aan in de inhoud van dit nummer. We beginnen naar goede TOO-gewoonte met Nederland. De op 23 april 2012 demissionair geworden Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu presenteerde op 28 juni 2011 de beleidsbrief ‘Eenvoudig Beter’ aan de Tweede Kamer. Dit voorstel betreft een heuse stelselwijziging van het omgevingsrecht, waarbij een veelvoud aan wetten met betrekking tot de fysieke leefomgeving wordt vervangen door één Omgevingswet. Ondanks de val van de Nederlandse regering werd ingestemd met de voortgang van de werkzaamheden: het wetsontwerp van de Omgevingswet zal in het voorjaar van 2013 aan de Nederlandse Raad van State worden overgemaakt. Onze Nederlandse correspondent Jan van den Broek houdt ons hiervan stipt op de hoogte, in een – speciaal voor TOO – onvervalst Nederlands-francofone stijl. Zijn cérise sur le gâteau staat niet op zichzelf: ook na het gerecht gaat Hans Woldendorp in op al het moois dat Nederland aan omgevingsrecht te bieden heeft.

Verscheidenheid is er ook in de Vlaamse bijdragen. Chris Jacobson start met een beleidsmatige inkijk in het ruimtegebruik en de trendbreuk die zich daar aftekent. Dat TOO de tegenspraak niet schuwt, blijkt uit de bijdrage van Antoon Lust: een vlijmscherpe analyse van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de kortgedingrechter, in reactie op een in TOO/1 gepubliceerde rechtspraakcommentaar. Voer voor debat levert ook Christophe Smeyers, met zijn kritiek op een recent arrest van het Grondwettelijk Hof over het verval van oude verkavelingsvergunningen. Geen debat, maar wel het beklijvend slot van de wolf-saga krijgt u van Hendrik Schoukens.

Een ware ‘bom aan verscheidenheid’ biedt tenslotte onze rechtspraakkatern: niet minder dan vijftig pagina’s, het product van een kleurrijk team interne en externe TOO-redactieleden. Het succes van TOO maakt het mogelijk – met dank aan de uitgeverij – om reeds in de eerste jaargang het pagina-aantal substantieel op te drijven. Het streefdoel blijft om in elk TOO-nummer voor elk van de vijftien rechtspraakicoontjes minstens één rechtspraakcommentaar op te nemen. Werp een blik op het menu en maak uw keuze. Hoewel één zwaluw niet de lente en al zeker niet de herfst maakt, maakt hij wél onze TOO-cover en dit mooie herfstnummer. Tevreden maken wij ons nu reeds op voor de winter!

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • Eenheid in verscheidenheid - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Cocktail

 • Omgevingswet: de kers op de taart! - Jan van den Broek
 • Naar een trendbreuk in het ruimtegebruik - Chris Jacobson

Voor het gerecht

 • De Raad voor Vergunningsbetwistingen en de kortgedingrechter: één pot nat - Antoon Lust
 • Over de verkoop van kavels: 'totum pro parte' krijgt een nieuwe betekenis - Christophe Smeyers
 • De terugkeer van de wolf naar België: juridische spelregels voor een emotioneel geladen debat (Deel 2) - Hendrik Schoukens

Bij het gerecht

 • Pacta sunt servanda, ook in bodemland 
 • Supervergunningen bestaan niet: HvJ fluit Waals parlement terug - arrest 1 / Supervergunningen bestaan niet: HvJ fluit Waals parlement terug - arrest 2 
 • Salomonsoordeel over mer-plicht voor stortplaats 
 • De vele gezichten van de redelijkheidstoets
 • Dancing Zillion laat opnieuw van zich horen
 • Bijt stedenbouwkundig inspecteur soms in het zand? 
 • Eén zwaluw maakt... de zaak van de rechter nog niet 
 • Projectontwikkeling: op zoek naar de schat van de schatkist? 
 • Ruimtelijke planning en erfgoed: tweestrijd of broederschap? 
 • Onteigeningen en ruimtelijke ordening in Westrode, een moeilijke verhaal - vonnis / Onteigeningen en ruimtelijke ordening in Westrode, een moeilijke verhaal - arrest 
 • Wat de gemeente zelf doet, doet ze nog altijd niet beter 
 • Boer en tuinder commerçant: planologisch oninteressant! 
 • Hof van beroep bevestigt (tijdelijk) woonrecht in Doel: haalt Pietje de Leugenaar dan toch zijn gram? 
 • De Wase cuesta en de verkavelingsvergunning: twee steile bergruggen om te beklimmen 
 • De '50 meter-regel' inzake planschade: interpreteren of retroageren?
 • Aangekochte bouwgrond foetsie na bestemmingswijziging: verborgen gebrek of niet? 
 • Nogmaals over de koppeling van bouw- en milieuvergunning: Raad van State zet puntjes op de 'i' 
 • Openbaar onderzoek: nooit vrijblijvend 
 • Deputatie moet (nu ook) dokterje spelen 
 • Weg naar bevoegde rechter gaat niet altijd over rozen
 • Antwoorden op onontvankelijk bezwaar: (g)een bezigheidstherapie 
 • Sanering van saneringskost bij onteigening? - arrest / Sanering van saneringskost bij onteigening? - conclusie advocaat-generaal C. Vandewal

Na het gerecht

 • Recensies, Basisopleiding, Lunchcauserie, Congres

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.