OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2012/04

TOO 2012/04

Woord vooraf

Waar de sterre bleef stille staan
Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Dit goed gevulde TOO-nummer sluit de eerste TOO-jaargang af. Het was een bijzonder mooi jaar. Het TOO-team telt inmiddels tientallen interne en externe leden, die enthousiast rechtspraak traceren, rapporteren, collecteren en becommentariëren. De TOO-werking begint steeds meer op crowdsourcing te lijken. Ook de lezer lijkt tevreden. TOO wordt in de wandelgangen de ‘HUMO’ onder de juridische tijdschriften genoemd. (Omgevings)recht met een knipoog, zo willen wij herkend en herinnerd worden. In december-terminologie: daar waar de ster blijft stilstaan, want aan ambitie ontbreekt het ons niet.

Ambitieus zijn ook onze columnisten. Zo bindt Jola van Dijk de strijd aan met de TRIANEL-rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, Jan van den Broek met een Nederlandse wetgever die achter de feiten aanloopt, Koen Stuyven met het NTAMF-syndroom (‘No traffic at my frontdoor’) als de nieuwe NIMBY (‘Not in my backyard’), Marcel Kok met geluidsmonitoring die doet denken aan ‘Big Brother is listening to you’ en Luc Goeteyn samen met Chris Jacobson, vanuit een heel bijzondere invalshoek, met de klimaatverandering.

Ook veel zelfrealisatie in dit nummer. Niet die ouderdroom dat de kinderen het ver schoppen in het leven en ‘zichzelf realiseren’ – zie het voorgerecht van Antoon Lust – maar wel dat ‘toemaatje aan ons Vlaams onteigeningsrecht’, dat veel tegenstrijdige emoties lijkt op te wekken. Zoveel zelfs dat we alleen al in dit nummer twee auteurs over dit thema aan het woord laten komen. Mogelijk houdt u er een opinie op na die nóg anders luidt. We laten graag deze uiteenlopende geluiden horen, zodat zelfrealisatie zich op de best mogelijke manier zelf kan realiseren. Voor wie het allemaal te veel wordt, zijn er afsluitende mijmeringen over ‘het vallen van het blad’, net vóór het vallen van de eerste sneeuw. Spanning alom bij het gerecht: onder meer commotie rond een onvergunde kerststal, een remake van de ‘datumloze dagen’ van Jeroen Brouwers, onverwachte tegenwind voor windturbines, milieuzorgplicht die stof doet liggen, het ‘voortzettingsmisdrijf’ als ‘moordwapen’ in de verjaringsstrijd, de lotgevallen van een ringweg, ontsluitingsweg of calvarieweg, verzekerde onwettigheid bij stilzwijgende weigering. Een pageturner, absoluut af te raden vóór het slapen gaan.

Tot slot is Nederlands gewaardeerd omgevingsjurist Hans Woldendorp zich tot vast TOO-boekrecensent aan het ontpoppen. Een zoveelste gesmaakte Nederland-connectie.

De kerstdagen zijn de uitgelezen periode – figuurlijk én TOO-letterlijk – om dit nummer van vóór naar achter (en vooral ook omgekeerd, het TOO-label) door te nemen. Vergeet op 31 december ook niet om goede voornemens voor het nieuwe jaar te maken. Helemaal bovenaan: TOO blijven lezen!

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • Waar de sterre bleef stille staan - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Cocktail

 • Trianel-arrest zet deur naar rechter wagenwijd open - Jola van Dijk
 • Tongbreker exit - Jan van den Broek
 • No traffic at my frontdoor? - Arch. Koen Stuyven
 • Big Brother en geluid - ir. M.A. Kok MBA
 • In het oog van de storm - Luc Goeteyn en Chris Jacobson

Voor het gerecht

 • Zelfrealisatie van bedrijventerreinen: een doorn in het oog van de overheid? - vonnis 1 / vonnis 2 / vonnis 3 - Konstantijn Roelandt
 • Zelfrealisatie: een toemaatje aan ons chaotisch onteigeningsrecht - Antoon Lust
 • Bladval en wonen in een groene omgeving: voor elk wat wils? - Antoon Lust en Jelle Snauwaert

Bij het gerecht

 • En waar de sterre bleef stille staan: alvast niet bij een onvergunde stal - vonnis / arrest
 • Buffers en bermen: horde bij onteigening 
 • Een leefbaar landbouwbedrijf: da miendje nie 
 • RvS ziet geen brood meer in commercieel belang 
 • Belang bij snelle beboeting 
 • Ontsluitingsweg of calvarieweg? 
 • Maximale inspraak of soepele behandeling: kiezen of delen 
 • Milieuzorgplicht: wanneer gaat het stof liggen? 
 • Moordwapen in verjaringsstrijd: het ‘voortzettingsmisdrijf’ - arrest 1 / arrest 2 / arrest 3 / arrest 4 / vonnis 
 • Onverwachte tegenwind voor windturbines 
 • Vaarwel aan de gedeeltelijke vrijstelling van saneringsplicht 
 • Project-mer-screening: wat met ‘historisch passief’? 
 • Wie schrijft, mag nog een tijdje blijven - vonnis 1 / vonnis 2 
 • Terug naar af bij onteigening voor op- en afritten 
 • De lotgevallen van een ringweg
 • Juiste rechtsbedeling en behoorlijk bestuur: geen tautologie
 • Wie is bang van een onwettige regularisatievergunning? 
 • Redelijke termijn bij milieuvergunningverlening: festina lente
 • Het administratief beroep: wie schrijft, die blijft
 • Stilzwijgend geweigerd, onwettigheid verzekerd

Na het gerecht

 • Boekrecensie ‘De Vlaamse omgevingsvergunning’

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.