OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2013/02

TOO 2013/02

Woord vooraf

Op zoek naar de flosj
Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Aan de vooravond van een hopelijk warme zomer is het kermis bij TOO. Kermis lijkt recent wel synoniem te zijn geworden van de Antwerpse Sinksenfoor. Ten onrechte, zo blijkt. Is het niet overàl kermis: op het UNIZO-ondernemersparlement (Piet Vanden Abeele), op het vijfde Vlaams Afval- en Materialencongres (Werner Annaert), in het Repair Café (Dirk Holemans) en op het vlak van crisiscommunicatie (Peter Luypaers)?

Kermis ook bij het beoordelen van de rechtmatigheid van het belang bij een aansprakelijkheidsvordering in het omgevingsrecht (Frederik Haentjens), bij het vergelijken van de prille Vlaamse bestuurlijke dwangsom met de gevestigde waarde in Nederland (Lex Michiels), bij het toepassen van de gelijkheid voor openbare lasten in zaken van natuurbescherming (Geert Van Hoorick), bij het uit elkaar houden van mitigerende en compenserende maatregelen (Hans Woldendorp), van huishoudelijk en bedrijfsafval (Christof Delatter) en van theorie en praktijk inzake landschappelijk waardevol agrarisch gebied (Koen Dewulf). Niet in het minst ook grensverleggende kermis bij de opstart van het mooie tijdschrift TELTransnational Environmental Law (Veerle Heyvaert en Thijs Etty).

Voor een zoektocht naar de flosj bent u traditioneel aangewezen op onze weergaloze rechtspraakrubriek. Die zit boordevol spannende attracties, te land, ter zee en in de lucht, soms all the way, soms met niet meer dan een lichte (onteigenings)deining. Stilzitten is er in geen geval bij. Zo blijkt het op de autoscooter knap gevaarlijk op de peststrook van verkavelingen. Na een ritje op de paardenmolen bij de Raad van State, loopt u nog tweemaal binnen in het spiegelpaleis (met het belang van het belang), en verzeilt u finaal in het spookhuis, met de guillotine bij planschadevorderingen en de reïncarnatie van oude herstelvonnissen. Eindigen doen we gelukkig met de voeten op de grond: Jasper van Kempen die in zijn proefschrift oproept om inzake Europees waterbeheer alles eerlijk te delen.

Kennis en ervaring zijn alvast eerlijk te delen op onze zomer- en nazomerevents: Zomerdialogen met Dirk Holemans en een lunchcauserie over de bundeling van het omgevingsrecht met Jan van den Broek. Onze flosj is ongetwijfeld het eerste groot en alomvattend omgevingsvergunningencongres in het najaar. Zorg dat u er niet naast grijpt!

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • Op zoek naar de flosj - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Cocktail

 • Unizo-ondernemersparlement formuleert ‘resoluties’ vergunningen - Piet Vanden Abeele
 • Vlaams materialencongres onthult afvalbeleidskeuzes - Werner Annaert
 • Wat heb je vandaag op school geleerd?… Zeg eens kleine Jan - Peter Luypaers
 • Mensen maken de stad - Dirk Holemans

Voor het gerecht

 • Het rechtmatig belang bij aansprakelijkheidsvorderingen in het omgevingsrecht. Koerswijziging en fundamentele ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Cassatie? - Frederik Haentjens
 • Een kleine doorbraak. Over de last onder dwangsom als nieuw Vlaams handhavingsinstrument - F.C.M.A. Michiels
 • ´Trivial Pursuit´ in het natuurbeschermingsrecht Mitigerende maatregel, compenserende maatregel, autonome ontwikkeling of projectdoelstelling? - Hans Woldendorp
 • Over eigendom, zijn omgeving en het omgevingsrecht (of zin en onzin van de gelijkheid voor de openbare lasten) - Geert Van Hoorick
 • Schaalvergroting in het agrarisch landschappelijk waardevol gebied: theorie en praktijk - Koen Dewulf
 • Welke bus neemt u voor uw afvalstof? - Christof Delatter
 • Recht door de grenzen: een kennismaking met transnationaal milieurecht en Transnational Environmental Law (TEL) - Veerle Heyvaert en Thijs Etty

Bij het gerecht

 • Is stilzitten en in gebreke blijven steeds hetzelfde? - arrest 1/ arrest 2 / vonnis 
 • De (juridische) mallemolen van de Sinksenfoor - arrest 1/ arrest 2 / arrest 3 / vonnis
 • Hof van Cassatie inspecteert bouwinspectie - arrest 1 / conclusie advocaat-generaal C. VANDEWAL / arrest 2
 • De cassatieprocedure voor de RvS: electa una via?
 • Gevaarlijke toestanden op de ‘peststrook’ van verkavelingen - vonnis 1 / vonnis 2
 • Cursus straf(proces)recht voor stedenbouwjurist - arrest 1 / arrest 2 
 • Planneutraliteit bijna geneutraliseerd? - arrest 1 / arrest 2 
 • ‘Shit happens’ in Herk-de-Stad
 • Guillotine bij planschadevorderingen blijft overeind - arrest / vonnis 1 / vonnis 2 / vonnis 3
 • De (on)draaglijke leegheid van een bedrijfsruimte - arrest 1 /  arrest 2 / arrest 3 
 • Op de paardenmolen bij de RvS: de aanhouder wint (een beetje) 
 • Het belang van het belang
 • Het belang van het belang (part two) 
 • Vestigingsaanvraag toetsen aan beleidsplan niet OKay
 • Staken of herstellen? Een kwestie van timing 
 • Onteigeningsdeining 
 • RUP ‘Wilderveld’ nu ook zelf verstikt 
 • De gemeenteraad en de ‘zaak van de wegen’: bevoegd all the way
 • Cassatie gelooft niet in reïncarnatie oude herstelvonnissen - arrest 1 / arrest 2 / vonnis
 • Vergunningsplicht te land, ter zee en in de lucht
 • Gratis doorbreken van een stakingsbevel?
 • Hoorplicht meer dan een verplicht nummer - arrest 1 / arrest 2

Na het gerecht

 • J.J.H. van Kempen, Europees waterbeheer: eerlijk zullen we alles delen? - Hans Erik Wolde

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.