OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2014/01

TOO 2014/01

Woord vooraf

Wachten op omgevingsrecht: daar is dan toch Godot!
Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Aan verkiezingen gaat wel vaker een periode van sterk verhoogde legistieke bedrijvigheid vooraf. Toch is het ditmaal 'anders dan anders'. Deze verkiezingen lijken wel een nieuwe tijdsrekening te zullen inluiden: de tijd 'vóór de omgevingsvergunning' en de tijd 'nà de omgevingsvergunning'.

Over de integratie van de milieu- en stedenbouwkundige vergunning praten we nu al zo lang dat de uiteindelijke realisatie ervan wat onwezenlijk aanvoelt. Het blijft overigens niet bij die ene vergunning: het flankerend recht ondergaat een gelijkaardige gedaantewisseling. Met de geboorte van zoveel nieuw omgevingsrecht kan dit tijdschrift alleen maar opgetogen zijn.

Natuurlijk zijn we niet van die geboorte afhankelijk om u een schat aan omgevingsrecht te kunnen aanbieden. Dit overvolle TOO-nummer levert daartoe het beste bewijs.

De nieuwsgierigheid naar de volgende regeerperiode lezen we alvast ook bij Werner Annaert, die hoopt op net 'dat beetje meer' voor de Vlaamse milieubedrijven. Op de valreep voor de komst van een geheel nieuw omgevingshandhavingsrecht, ontsluieren Peter Flamey en Gregory Verhelst het goed bewaarde rechtspraakgeheim van het voortgezet, voortzettings- en gewoontemisdrijf: de wereld van de ruimtelijke ordening en stedenbouw is er één mysterie armer op geworden. Antoon Lust probeert de rechtsrpaakcontradicties rond de dwangsombevoegdheid van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid op een rijtje te zetten. Hans Woldendorp laat geen mysterie overeind van de Europese Kaderrichtlijn Water. Hetzelfde geldt voor de diepgravende analyse van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet, van de hand van Wouter De Cock. Blijft evenwel een mysterie: het inruilen van een eeuwenoud polderdorp voor een nieuw getijdendok, zo getuigen Hendrik Schoukens en Hans Woldendorp.

Nog historischer dan de omgevingsvergunning, is het project '100 jaar Groote Oorlog', dat als intro van de onvolprezen rechtspraakrubriek de TOO-kolommen vult en de TOO-cover kleurt: In Flanders Fields the poppies blow. Ook zonder historische context blijven de Vlaamse velden het strijdtoneel van omgevingsrecht, tot een heuse revival van de notie loopgravenoorlog toe.

Geboorte en dood dus in dit TOO-nummer. Een zekerheid: de komst van het nieuwe zal ons het oude niet doen vergeten. Zo is het ons ook uitdrukkelijk gevraagd: If you break faith with us who die, we shall not sleep, though poppies grow.

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • Wachten op omgevingsrecht: daar is dan toch Godot! - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Cocktail

 • Vlaamse milieubedrijven kijken naar volgende regeerperiode: mag het een beetje meer zijn? - Werner Annaert

Voor het gerecht

 • Het voortzettingsmisdrijf, het voortgezet misdrijf en het gewoontemisdrijf inzake RO & stedenbouw - vonnis 1 /  arrest 2 / arrest 3 / arrest 4 / arrest 5 - Peter Flamey en Gregory Verhelst
 • Europese waterkwaliteitsnormering in de Kaderrichtlijn water - Hans Woldendorp
 • De dwangsombevoegdheid van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid ligt onder vuur - Antoon Lust
 • Wat brengt het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet? - Wouter De Cock
 • Juridische moeilijkheden bij proactieve natuurontwikkeling: een laatste reddingsboei voor het polderdorpje Doel? - Hendrik Schoukens en Hans Woldendorp
 • Heeft het Huldenberg-arrest de Eikendaelrechtspraak op correcte gronden geveld? Enkele juridische bedenkingen - Antoon Lust

Bij het gerecht

 • 100 jaar 'Groote Oorlog' laat ook RvVb niet onberoerd 
 • Rechtsbescherming tegen administratieve geldboete bij doorbreken stakingsbevel: iedereen bevoegd?
 • De bestuurlijke lus: een 'catch 22'? - arrest 1 / arrest 2 / tussenarrest 3 / tussenarrest 4 
 • Conventionele erfdienstbaarheden: gevaarlijke 'show-stoppers' in het stedenbouwrecht - vonnis 1 / arrest 2 / arrest 3
 • Geen vermoeden van vergunning 'XL' - arrest 1 / arrest 2 / arrest 3 / arrest 4 
 • Alternatievenafweging: walk and don't look back... tenzij de RvS je pad kruist! 
 • Ankerplaatsen winnen terrein 
 • Jenga voor stedenbouwkundigen 
 • De informatievergadering in de Vlarem-procedure: een gewaarschuwd man is er twee waard 
 • Geen streep door de Westhoek 
 • Wild of tam, zelfs vleugellam: fazant in het vizier - arrest 1 / arrest 2 
 • Het 'lot' van de oude verkaveling - beschikking 1 / arrest 2 / arrest 3 / arrest 4 
 • Evolutieve interpretatie steekt bestemmingsvoorschriften in modern(er) jasje
 • Aanmerkelijk of niet aanmerkelijk, dat is de reliëfwijziging - tussenarrest 1 / arrest 2
 • Onvergund kopen en verkopen...en wat nu? 
 • Onteigeningen niét planologisch neutraal 
 • Het grotere plaatje
 • Check-in bij RvVb garandeert nog geen comfortabele vlucht tot eindbestemming
 • RvS neemt overgangsregels in het vizier: (alweer) een nieuw 'MER-bommetje'! 
 • Zorgvuldige erfgenaam is niet gediend met vergiftigd geschenk 
 • Ligt de deputatiedokter op intensieve zorgen?
 • Cassatie vergeefs op zoek naar standvastigheid - arrest 1 / arrest 2 / arrest 3 
 • De gemeente en de eigen aanvraag: niet geschoten, altijd mis? 
 • Het doel heiligt soms de middelen, ook in de monumentenzorg 
 • Pesten: niet op school, maar ook niet in verkavelingen
 • Eten, drinken, en dansen...op een slappe koord 
 • Vermoeden van vergunning: deus ex machina of lege doos? - arrest 1 / arrest 2 / arrest 3
 • Het 'doorbreken van het stakingsbevel' verder ontsluierd
 • Groepswoningbouw in woonuitbreidingsgebied: niet voor particulieren?

Na het gerecht

 • Boekbespreking - M. Denys, Onteigening en staatssteun. De wederverkoop van onteigende goederen, Hoeilaart, Martin Denys, 2012, 159p.

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.