OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2014/02

TOO 2014/02

Woord vooraf

Klimaatverandering
Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Vrijdag 2 mei 2014 was een zwarte dag voor het internationaal en Europees omgevingsrecht. Het is de dag waarop Prof. Dr. Marc Pallemaerts onverwacht overleed, amper 53 jaar oud. Wie zijn talloze verwezenlijkingen overschouwt, kan het gevoel krijgen dat hij 106 jaar is geworden, zonder dat dit indrukwekkend gegeven enige troost kan bieden. Drie dochters verliezen veel te vroeg hun vader, niets kan dit verdriet ongedaan maken. Onze gedachten gaan in de allereerste plaats naar hen. In de VVOR- en TOO-herinnering zal Marc blijven voortleven als voorzitter van de Belgische Vereniging voor Milieurecht en als redactielid van het Tijdschrift voor Milieurecht. De leegte die hij achterlaat is een klimaatverandering op zich, zoals Peter Wittoeck in zijn hommage treffend weet te duiden.

Met dit nieuwe tijdschriftnummer hopen we te kunnen bewijzen dat het timmeren aan de weg van het omgevingsrecht onverkort voortgaat. Of het nu handelt over het klimaat (Chris Jacobson en Luc Goeteyn), de dwangsombevoegdheid van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (Dirk Van Heuven), de vaststelling van het verval van rechtswege van een vergunning (Ann-Sophie Vandaele) of de talloze omgevingsrechtspraak en daarbij horende commentaren: weinig omgevingsrecht en omgevingsbeleid ontsnapt aan het oog van de geoefende TOO-watcher.

Opzienbarend is ongetwijfeld het recent tussengekomen Uplace-arrest, waarvan Louis Tobback al meteen te kennen gaf dat deze rechtspraak hem weer kon verzoenen met de rechtsstaat. Een mooi compliment voor onze niet altijd even populaire Raad van State, en tegelijk ook een uitnodiging tot snelle introductie van (meer) nieuwe bestuurscultuur, niet toevallig het mantra van het kersvers decreet complexe projecten.

Dat niet èlke vernieuwing neerkomt op een verbetering, maakte het Grondwettelijk Hof dan weer pijnlijk duidelijk: de bestuurlijke lus is als een strop omheen de Raad voor Vergunningsbetwistingen komen te zitten en verstrikt nu zo mogelijk ook de Raad van State. Stoppen we beter met die al te enthousiaste innovatie-import uit Nederland? Franstalig België was alvast nooit in de ban van de 'boucle administrative'. Misschien stevenen we wel af op een zoveelste variant van 'wat we zelf doen, doen we beter'. Het is niet onwaarschijnlijk dat onze politieke klimaatverandering een verhoogde navelstaarderij met zich mee brengt.

Zolang we maar niet vergeten wat Marc Pallemaerts als geen ander wist: Vlaanderen en België zijn de wereld niet. Met de apocalyptische hagelstormen nog vers in het geheugen, dragen we de Zomerdialogen van 28 augustus 2014 'In het oog van de storm, over mensen, geschiedenis en historische klimaatveranderingen' op aan een groot man.

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • Klimaatverandering - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Cocktail

 • Hommage aan Marc Pallemaerts - Peter Wittoeck
 • Wakker geschud door het onweer? - Chris Jacobson en Luc Goeteyn
 • Het lot van de dwangsombevoegdheid van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid: ook het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie doen mee - Dirk Van Heuven

Voor het gerecht

 • Aanvechtbare informatie? De vaststelling van het verval van rechtswege van een vergunning als administratieve rechtshandeling - Ann-Sophie Vandaele

Bij het gerecht

 • Grondwettelijk hof rehabiliteert milieustakingsvordering 'namens de gemeente' 
 • Brownfieldconvenant blijkt juridische splinterbom
 • Geen stand-still in versoepeling handhavingsbeleid - vonnis 1 / arrest 2 
 • Zonevreemde basisrechten: nee heb je, ja kun je krijgen - arrest 1 / tussenarrest 2 
 • Het Grondwettelijk Hof lust de lus niet 
 • Verkopen zonder bodemattest: risky (immo-)business - vonnis 1 / arrest 2 / vonnis 3
 • Wel en wee van wettelijke hypotheek - arrest 1 / vonnis 2
 • Erfgoed instandhouden, kost wat kost?
 • Gezocht voor onmiddellijke inwerkingtreding: moderne onteigeningswetgeving
 • De plaats van het paard op het ruimtelijk schaakbord - arrest 1 / arrest 2
 • Het stakingsbevel op de grens van rechtspreken en besturen - vonnis 1 / arrest 2 / beschikking 3 / vonnis 4
 • De cautio iudicatum solvi in artikel 194 van het Vlaamse gemeentedecreet - arrest 1 / vonnis 2 
 • Verhalen vanuit de kelder: de profundis - arrest 1 / arrest 2 / arrest 3
 • Bezetting na onteigening: op de schopstoel? - vonnis 1 / vonnis 2 / arrest 3
 • België-Nederland voor gevorderden: mitigatie is géén compensatie 
 • Bestuurlijke bemiddeling: leiden alle wegen naar Rome? - tussenarrest 1 / tussenarrest 2 
 • Raad van State vindt onpartijdige partijvoorzitter 
 • Onvermoede bedenkingen bij (praetoriaans) vermoeden van vergunning 
 • Raad van State gelooft niet in Lazarus - arrest 1 / arrest 2
 • Ambtshalve verwijdering van afvalstoffen: wie betaalt het gelag? - arrest 1 / arrest 2 
 • Verzenden afschrift beroep: 'gelijktijdig' moet, maar voor- of nadien is ook goed  arrest 1 / arrest 2 
 • Krotbescherming als onroerend erfgoedbeleid? - vonnis 1 / arrest 2
 • De redelijke termijn revisited - arrest 1 / arrest 2
 • Une histoire belge: over een frietkraam in Veurne - vonnis 1 / vonnis 2 
 • Trouwboekje gedeputeerde telt mee - arrest 1 / arrest 2 
 • Cursus onderhandelen voor de onteigenaar: hoe noodzakelijk moet een onteigening zijn? - arrest 1 / vonnis 2
 • Herstelvordering en redelijke termijn: voortschrijdend inzicht?
 • Het speelveld van de milieustakingswet - vonnis 1 / arrest 2 / arrest 3 /  beschikking 4 / beschikking 5 / arrest 6 
 • Verkavelen van een deel van een gebied: half werk is geen werk? - arrest 1 / arrest 2 
 • Van planologisch gereserveerd tot planologisch neutraal - vonnis 1 / vonnis 2 / arrest 3
 • De vele geheimen van het vermoeden van vergunning - vonnis 1 / arrest 2 

Na het gerecht

 • Zomerdialogen
 • In de reeks 'Onze Omgeving'
 • Basisopleiding 2014

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.