OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2014/04

TOO 2014/04

Woord vooraf

Making the case for the environment
Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

In de jaarlijkse Garner Lecture, één van de leidinggevende events van de United Kingdom Environmental Law Association (UKELA), dit jaar onder de titel ‘Making the case for the environment’, onderzocht Lord Smith of Finsbury, oud-voorzitter van de Environment Agency, waarom het milieu, ondanks het feit dat dit volledig van de politieke en bestuurlijke agenda lijkt te zijn geschrapt in het Verenigd Koninkrijk, nog steeds belangrijk is voor de mens en hoe we er kunnen voor zorgen dat dit belang wordt onderkend.

Aan de vooravond van de 20ste verjaardag van de Vlaamse bodemregelgeving zouden we ons over diezelfde vraag kunnen bezinnen. Niet dat bodem in Vlaanderen plots van de agenda zou zijn geschrapt. Feit is wel dat de overheid heeft beslist om naar de toekomst toe een stap terug te zetten en meer aan de actoren zelf over te laten. Dat impliceert niet noodzakelijk een nood aan regreening. De opmerkelijke vaststelling blijkt immers te zijn – en daarop wees ook Lord Smith of Finsbury – dat burgers en bedrijven steeds meer uit zichzelf het milieubelang in hun dagelijks doen en laten gaan implementeren.

Zelfs bij tegenvallende internationale bijeenkomsten en overeenkomsten, zou in de betrokken landen de facto (veel) méér gebeuren dan men uit de schijnbare afwezigheid van het thema op de agenda zou kunnen afleiden. Het lijkt een ideale boodschap voor de nakende kerst- en nieuwjaarsperiode.

Ook TOO zorgt opnieuw voor de allermooiste kerst- en nieuwjaarswensen. Met de viering van ‘200 jaar Koninkrijk der Nederlanden’ in het verschiet, starten we orangistisch met goud, wierook en mirre voor de Nederlandse Omgevingswet (Jan van den Broek). Hart- en hersenverwarmend zijn de bijdragen over ons onroerend erfgoed (Wouter De Cock), onze natuur (Hendrik Schoukens, Geert Van Hoorick en An Cliquet) en onze ruimtelijke ordening (Christophe Smeyers). Een heuse christmas cracker zijn de commentaren over het deels ingestorte klooster van Opgrimbie, de loze beloften in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de ‘oprot’-(milieu) vergunning. Naast een traan, ook een lach over de deputatie die als dokter lijkt af te studeren en de onroerend erfgoedbescherming voor de RvVb. We leren tot slot bij over de bossen (of zijn het bomen) van Vlaanderen, en ontwaren in de kerstboom vijftig tinten groen. Voor als het eindejaarsfeest eindelijk losbarst, onthouden we dat de handhaving van geluidsnormen overroepen is.

Wat er ook gebeurt, hiermee blijft TOO ongetwijfeld op uw agenda staan, ook in 2015. Ons goed voornemen voor het nieuwe jaar: voor vuurwerk blijven zorgen, niet enkel op oudejaarsavond.

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • Making the case for the environment - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Cocktail

 • Goud, wierook en mirre voor de Omgevingswet – J.H.G. van den Broek

Voor het gerecht

 • De aanplakking: een noodzakelijke formaliteit of een gevaarlijk addertje onder het gras? – Christophe Smeyers
 • Het vernieuwde Natuurdecreet: a Game Changer? – Hendrik Schoukens, Geert Van Hoorick en An Cliquet
 • Het Onroerenderfgoedbesluit geeft nog niet alles prijs – Wouter De Cock

Bij het gerecht

 • Cassatie maakt komaf met het voortzettingsmisdrijf
 • Strijden om wind: enkele do’s en don’ts voor de vergunningverlener
 • Het RSV: belofte maakt geen schuld
 • Strenge rechtspraak RvVB inzake nabuurschap vindt geen bijval bij RvSs
 • Deputatie mag zichzelf niet wegdelegeren
 • Take the money and run bij onwettige onteigening?
 • Handhaving van geluidsnormen: overroepen?
 • De RvS als Einstein: alles is blijkbaar relatief… 
 • Medegebruik inzake natuurschoon – vijftig tinten groen
 • Invulling individueel perceel op bedrijventerrein kan ook zonder globale ontwikkeling
 • Gokken op de regularisatieroulette
 • Achterlaten van vuilnis. Geen vuiltje aan de lucht? 
 • Te paard op de grens (tussen administratief en burgerlijk recht)
 • De ‘oprot’-(milieu)vergunning
 • Salomonsoordeel van de milieustakingsrechter in lastige zaak over biogasinstallatie
 • Grenzen aan onderzoeksplicht makelaar en notaris
 • Door gemeente opgelegde gefaseerde ontwikkeling van handelsvestigingen teruggefloten door de RvS
 • Kennis van bodemverontreiniging is ook kwestie van tijd
 • Herstelvordering kan niet ongelimiteerd worden gewijzigd
 • Onrechtmatig belang laat Mondialen met ruïne en lege handen achter
 • Verdwalen in het bos… of tussen de bomen?
 • Herwaardering Brusselse Masui-wijk niet hoogdringend (genoeg)
 • Caravans en oldtimers in oude schuren: enkel voor privégebruik?
 • Zonder verkavelingsakte geen koop mogelijk
 • Afbakenings-RUP’s en chronologie: ‘first things first’?
 • Vakwerkwoning is kort geding voor RvVb waard
 • Conforme levering van een vergunde of een vergund geachte woning: een wereld van verschil
 • Begraafplaatsen in Vlaanderen: geen dode materie 
 • De aanplakking in Vlarem-procedures: het begin van het einde
 • Kan de boer nog voortploegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied?
 • De deputatiedokter is afgestudeerd!

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.