OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2015/04

TOO 2015/04

Woord vooraf

Goede voornemens
Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Kerst en Nieuwjaar zijn ideale momenten voor het maken van goede voornemens. Zo is ook de Beleidsbrief Omgeving 2015-2016 van minister Joke Schauvliege een heuse nieuwjaarsbrief geworden. Je moet er wel even voor gaan zitten: de lijst aan goede strategische en operationele voornemens is bijzonder lang. Het was bovendien nagelbijten of één voornemen – het uitvoeringsbesluit van het omgevingsvergunningsdecreet – het op 1 januari al meteen niet zou halen. Mogelijk met dank aan de Sint, werd het besluit nog net vóór zijn komst goedgekeurd. Zijn ‘roe’ is zó gevreesd, dat nu ook een ander (belegen) goed voornemen is ingelost geraakt: de verdeling van de Belgische klimaatinspanningen.

Het nieuwe jaar staat in het teken van de geïntegreerde omgevingsbenadering. Toch krijgen we alsnog een niet-geïntegreerd Milieubeleidsplan MINA5 en Beleidsplan Ruimte Vlaanderen aangekondigd. Het idealere Omgevingsbeleidsplan is naar latere nieuwjaarsbrieven doorgeschoven; hetzelfde geldt voor de omgevingsplanning.

Focussen we op wat er wél aankomt, dan zien we onder meer een waterwetboek, een instrumentendecreet, een geïntegreerd planningsproces, een geïntegreerde gebiedsontwikkeling, en een afgerond onderzoek naar verhandelbare bouwrechten. Verder een constante uit een reeds langere reeks nieuwjaarsbrieven: de bestuurlijke lus, een instrument met veel levens. Eindigen doen we met de slogan: ‘iedereen VIP’. Daar heffen we op oudejaarsavond het glas op.

Het nieuwe jaar kan natuurlijk pas écht van start gaan na het lezen van dit kerstnummer. Christophe Smeyers en Floris Sebreghts zorgen voor een gepaste opener, met hun peilen naar de relatie-diepgang tussen subjectieve rechten en burgerlijke rechtbanken. Charlotte De Wolf gaat op zoek naar het geheim achter de onsterfelijkheid van de bestuurlijke lus.

Onsterfelijk lijkt ook Uplace, aldus Hendrik Schoukens. Mogelijk speelt hier het besef dat ‘geen achteruitgang’ gelijkstaat met vooruitgang, met dank aan Hans Woldendorp.

Zoals u het inmiddels van TOO gewoon bent, volgt een veelheid aan rechtspraakcommentaren. Grote aandacht gaat naar een absolute primeur: een rechtstreekse weigering van een milieuvergunning door de Raad van State. Verder krijgt u ook antwoord op enkele belangwekkende vragen. Onder verwijzing naar de TOO-cover: is er een vergunningsplicht voor het laten verzinken van beschermde bunkers uit de Eerste Wereldoorlog? Hoe zonevreemd is een woning in woonuitbreidingsgebied? Hoe (over)ijverig zijn onze gewestelijke stedenbouwkundige inspecteurs? Kan men een woonbestemming ‘bevriezen’ in een ruimtelijk uitvoeringsplan? Wat zijn de gevolgen van de bescherming van een landschap als monument? Kan bij de Raad van State cassatie worden aangetekend tegen een ‘gunstig’ arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen? Kunnen administratieve geldboete en strafrechtelijke veroordeling worden gecumuleerd in geval van miskenning van een stedenbouwkundig stakingsbevel? Heeft bodemverontreiniging nu wél of géén impact op de onteigeningsvergoeding? Hoe moet het verder met het concept van de ‘goede ruimtelijke ordening’? Afschaffen die handel, zoals is gebeurd in de Nederlandse Omgevingswet?

Het nieuwe jaar is veelbelovend. We houden bovendien wat feestdrank over voor het jubileumcongres van 19 mei 2006: de 10de verjaardag van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht! Zo kent u meteen ons goed voornemen voor het nieuwe jaar.

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • Goede voornemens - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Voor het gerecht

 • Subjectieve rechten en de burgerlijke rechtbanken: koele minnaars of een duurzaam huwelijk? - Christophe Smeyers en Floris Sebreghts
 • Milieudemocratie in het Uplace-contentieux: Aarhus via the backdoor? - Hendrik Schoukens
 • De bestuurlijke lus is dood, lang leve de bestuurlijke lus - Charlotte De Wolf
 • Vooruitgang bij ‘geen achteruitgang’ - Hans Erik Woldendorp

Bij het gerecht

 • GwH schuift de hete GAS-aardappel door naar de rechter
 • Aan handen en voeten gebonden: substitutie door de RvS
 • Informatietekorten bij verkoop. Over stedenbouwkundige inbreuken, illegale ontbossing en de vrijwaringsverplichting
 • Texas City Tremelo: niet vermoed vergund, dus ten dode opgeschreven?
 • Op het randje: stopt de hinder aan de gebiedsgrens?
 • De lusten en lasten van het onroerenderfgoeddecreet grondwettelijk gewikt en gewogen
 • Non bis in idem in het omgevingsrecht
 • Sociale lasten vernietigd. Wie betaalt het gelag?
 • Respect voor stukjes en strookjes groen
 • De niet onteigende derde voor de RvS: de ene derde is de andere niet!
 • Strenge winters in Schilde: zeven hectare woonpark bevroren
 • Overdracht zonder voorafgaand bodemattest is risky business voor verkoper
 • No more full throttle in Lochristi
 • Decreetgever slaagt (toch) in herexamen ?herstel integratiespoor?
 • Ongunstig advies HRH geen onoverkomelijke hindernis
 • Verkavelingswijziging: inspraak of medebeslissingsrecht?
 • (Over)ijverige GSI in zijn hemd gezet door hoven en rechtbanken
 • RvS heeft grote impact op handelingen van algemeen belang met een ruimtelijk beperkte impact
 • Een lesje logica: zeg nooit zomaar woongebied tegen woonuitbreidingsgebied!
 • Sanctiearsenaal bij koop verontreinigde grond: krijgen is de kunst
 • Verzonken bunkers moeten opnieuw worden gelift
 • Geen mildere strafwet in het omgevingsrecht?
 • Het belang van het belang (part three). Het verworpen middel en de cassatierechter
 • Dwangsombevoegdheid HRH botst op het Grondwettelijk Hof
 • Op zoek naar de hoofdfunctie van een gebouw. Moeder, waarom bowlen wij?
 • Voorschot brandverzekeraar zet hersteltermijn zonevreemde woning on hold?
 • Einde van de multiple choice van rechtsgronden inzake onteigenings- en beschermingsbesluiten zonder compensatie?
 • Geen money run bij onwettige onteigening met bodemverontreiniging

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.