OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2016/01

TOO 2016/01

Woord vooraf

Demain
Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Eind vorig jaar kreeg de klimaatfilm Demain de César voor beste documentaire. Anders dan An inconvenient truth van Al Gore, met focus op het klimaatprobleem en de hoogdringendheid ervan, laat Demain oplossingen zien. Via grassroots-initiatieven proberen mensen de planeet te redden. Al hun bewegingen samen moeten op een bepaald moment iets veel groters in gang zetten. Zo wil de tijdsgeest het.

Ook al blijken Vlamingen amper van deze film te hebben gehoord – je moet ervoor naar een Brusselse cinema – toch leeft ook hier een ‘morgen-gevoel’, dat veel ruimer gaat dan alleen maar het klimaat. Toegegeven, even leek het meer op het ‘morregen-gevoel’ van de Belgian Asociality (‘ik doe het morregen, da‘k het zeker zal doen morregen, zeker voor de noen, ik doe het morregen, morregen, morregen’), maar sinds kort weten we met zekerheid: op 23 februari 2017 treedt het Vlaams omgevings(vergunningen)recht officieel in werking.

In de aanloop tot dit historisch moment, tekenen we veel enthousiaste omgevingsverhalen op. Werner Annaert, Gregory Verhelst, Caroline De Mulder, Hendrik Schoukens, Arnout Schelstraete, Wouter De Cock en Hans Woldendorp berichten achtereenvolgens over de geïnde AMMC-geldboetes, de Vlareminplantingsregels, de eerste verjaardag van de procedure ‘uiterst dringende noodzakelijkheid’ voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de wilde hamster in Vlaanderen, de vergunningverlening in rem, het nieuwe archeologiebesluit en drugsafval.

Veel daadkracht lezen we ook in de commentaren van onze rechtspraak-watchers. Grote aandacht gaat naar ons onroerend erfgoed (sloopverbod voor gebouwen op de inventaris van bouwkundig erfgoed, archeologische voorwaarden in de stedenbouwkundige vergunning, de onroerend erfgoed/veldwetboek-link) en naar energie (planologisch inpassen van ‘energieboeren’, rendementsvragen bij het vergunnen van windturbines). Blijven beroeren: flexibiliteit en rechtszekerheid in ruimtelijke uitvoeringsplannen, het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden, de basisrechten voor zonevreemde weekendverblijven, het opsplitsen van projecten in meerdere aanvragen, het verzaken aan een verkavelingsvergunning, de hogere tolerantiedrempel in agrarisch gebied, stakingsvorderingen in alle maten en gewichten, de beroepsprocedure inzake handelsvestigingen.
Nieuw: de factor ‘herhaling’ in de rechtspraak van het Milieuhandhavingscollege. Tot slot, één magere troost: faillissement als overmacht bij leegstandsheffingen.

Hoe nieuw en wervend morgen ons ook toelacht, we kunnen er niet aan voorbij: morgen wordt vandaag geschreven.

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • Demain - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Cocktail

 • In het land van de Sopranos - Werner Annaert

Voor het gerecht

 • Vlarem-inplantingsregels en bestaande bedrijven: living apart together - Gregory Verhelst
 • De RvVb-UDN wordt 1 jaar: overijverige uitvoerders op snelheid gepakt - Caroline De Mulder
 • Requiem voor de laatste wilde hamster in Vlaanderen: een juridische paradigmashift in het Antropoceen? - Hendrik Schoukens
 • Vergunningverlening in rem of rem op de vergunningverlening? - Arnout Schelstraete
 • Archeologieregelgeving geeft zich meer en meer bloot - Wouter De Cock
 • Drugsafval: terreineigenaren en gemeenten als de vuilnismannen van de drugscriminelen - Hans Woldendorp

Bij het gerecht

 • RvS principieel over ‘principieel akkoord’ voor ontwikkeling van woonuitbreidingsgebieden
 • Een milieumisdrijf dat doet ‘na-ijlen’
 • Stedenbouwkundige burenhinder post vergunning: slapende buren bijten wel!
 • De eerste rechtsgevolgen van het arrest-Imbos: lange procedureslagen met korte debatten
 • En de energieboer, hij ploegde voort
 • Het spanningsveld tussen privaat eigendomsrecht en publieke erfdienstbaarheden in RUP’s
 • Overmacht bij leegstand: een klassieker of toch niet?
 • Stakingsvorderingen tegen tuincentra in agrarisch gebied: poets wederom poets!
 • Via de carwash naar de omgevingsvergunning
 • RvVb ‘commerciëler’ ingesteld dan RvS: handelsbelang volstaat
 • Performantie administratieve beroepsprocedure inzake handelsvestigingen op de proef gesteld
 • Ouderdom komt met gebreken, ook bij inventarisgebouwen
 • Alle remmen los in herbevestigd agrarisch gebied?
 • Milieustakingsvordering geen medicijn voor alle kwaaltjes
 • Over merkwaardige en monumentale bomen en botsende rechtsregels
 • Nipt de nieuwe normen halen: ‘close but (no) cigar’?
 • Geen frictie tussen RvS en RvVb over weigeringsfictie bij intrekking
 • Kippetje snuiven op de boerenbuiten?
 • Skippen verplicht archeologisch onderzoek geen goed idee
 • Alweer nieuws onder de zon: een vakantiewoning verliest zijn (basis)rechten
 • Regularisatie na bevolen herstel: wat nu?
 • De verzaking aan een verkavelingsvergunning: ook procedureel een buitenbeentje
 • Zoeken naar evenwicht op een onstabiele ondergrond
 • ‘Saucissoneren’ van vergunningsaanvragen: niet met voorbedachten
 • Is er een reukje aan mestverwerking in agrarisch gebied?

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.