OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2016/04

TOO 2016/04

Woord vooraf

Een overheid die je beter begrijpt
Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

De Vlaamse Regering keurde op 27 maart 2015 de nota ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ goed. ‘Een overheid die je beter begrijpt’, is de rode draad bij de digitalisering van de Vlaamse overheid. De leuze is op twee manieren te lezen: jij begrijpt de overheid beter, én de overheid begrijpt jou beter.

Uitgerekend de omgevingsvergunning geeft aanleiding tot een onverwachte variant: ‘een overheid die je niet begrijpt’, op twee manieren te lezen: jij begrijpt de overheid niet, én de overheid begrijpt jou niet.

Reikhalzend werd uitgekeken naar de langverwachte communicatie van de Vlaamse regering over de precieze datum van inwerkingtreding van de omgevingsvergunning. Wou men nodeloos onheil afwenden, door niet op de vooropgestelde vrijdag de 13de over deze cruciale vraag te trancheren? Het mocht niet baten: de regeringsbeslissing van vrijdag 20 januari 2017 behield haar ‘vrijdag de 13de-gehalte’.

Beslist werd dat de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 in werking treedt op alle niveaus: Vlaanderen, provincies, steden en gemeenten. Tot zover het met overtuiging gebrachte goede nieuws. Enigmatischer is het bericht dat steden, gemeenten en provincies die de omgevingsvergunning nog niet digitaal kunnen behandelen, bij de minister een uitzondering kunnen bekomen. Zij zullen dan pas op 1 juni 2017 van start gaan met de nieuwe procedure. Wie denkt dat sommige of misschien wel alle steden, gemeenten en provincies achterophinken met de digitalisering, heeft het niet begrepen. Het is met name het Vlaamse omgevingsloket dat nog steeds in volle ontwikkeling is. Gelukkig werd niet voorzien dat de minister aan zichzelf een uitzondering moet vragen, wie zou dat begrijpen.

Het onbegrip van de Vlaamse overheid, op twee manieren te lezen, gaat nog verder. Wordt de genoemde uitzondering door steden, gemeenten en provincies bekomen, dan blijven de bestaande procedures geldig, maar kan niet worden afgeweken van de onbepaalde duur van de nieuw toe te kennen vergunning. Aanvragen voor een bouwvergunning met medewerking van een architect moeten sowieso digitaal worden ingediend. Dat er vanaf 23 februari 2017 voor alle geïnteresseerden een specifieke oefenomgeving beschikbaar zal zijn, vergroot alleen maar het mysterie. Steden, gemeenten en provincies geven ‘niet thuis’ wanneer zij hierover worden bevraagd. De door het Vlaamse niveau aangekondigde nadere verduidelijking laat op zich wachten.

Laten we voorlopig onthouden dat op vrijdag 20 januari 2017 de inauguratie van de president van de Verenigde Staten samenviel met de inhuldiging van het Vlaamse omgevingsvergunningsstelsel, maar dat nergens weerklonk ‘Together, we will make Flanders great again’.

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • Een overheid die je beter begrijpt - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Voor het gerecht

 • Is er een hoeksteen onder het Omgevingsvergunningsdecreet uit? Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 oktober 2016 - H.E. Woldendorp
 • De uitspraak van het US District Court van 10 november 2016: een opstap naar het klimaatproces van de eeuw - The Next Generation v Trump? - Hendrik Schoukens

Bij het gerecht

 • Waalse windturbines zetten Europese domino in gang
 • Back to the future voor de RvVb: het effect van de vernietiging van een RUP op een anticipatieve vergunning
 • Een halve Flandria-ranch kopen, alles moeten slopen?
 • Afspraken in de 'pre-vergunningsfase'. Hoe blauw mag het bloed van de prins nog zijn?
 • Mondige buur niet gemuilkorfd
 • De planologische neutraliteit van de onteigeningsvergoeding, nu en straks
 • Aansprakelijkheidsregels doen niet-saneringsplichtige buren de das om
 • Bouwheer, bijt niet te snel in de hand die je voedt
 • Waar trek je de (bestemmings)grens?
 • Nogmaals over (ont)bossen
 • Een RUP vernietigen doet men maar beter meteen goed
 • Val van sociale last doet de vergunning niet wankelen
 • Tergende GSI krijgt opfrissingscursus verbintenissenrecht
 • De watertoets, ja natuurlijk!
 • De ene overmacht is de andere niet
 • Commerciële stakingsrechter behoedzaam met het gevaarlijke wapen van artikel 159 GW
 • Over de decretale prioriteitenorde, het onwettig herstel, de meerwaarde en artikel 50 Sw.
 • Het rendement van een windturbine: (g)een zaak van de overheid?
 • Zweefvliegen over de Vlaamse Ardennen: een gewaagd avontuur
 • Op de valreep nog een nieuwtje over de koppeling van de milieu- en de stedenbouwkundige vergunning
 • Over onvolledige, misleidende en valse bouwplannen
 • Omgaan met buren pre vergunning: wat (niet) te doen?
 • Park of parking: RvS schept duidelijkheid over referentietoets bij MER(-screening)
 • De kotmadam van vandaag kan kamers verhuren zonder vergunning
 • Grondverwervingen voor waterbeheer; pompen of verzuipen
 • Niets nieuws onder de zon: een vakantiewoning is geen woning
 • GSI haalt bakzeil in procedure tegen binnenschip-restaurant

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.