OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2018/02

TOO 2018/02

Woord vooraf

Collectieve milieuschade in het Burgerlijk Wetboek
Isabelle Larmuseau

Op 2 februari 2018 sprak het Internationaal Gerechtshof in Den Haag zich in een precedentarrest uit over collectieve milieuschade, veroorzaakt door Nicaragua op het grondgebied van Costa Rica. Het Hof maakt duidelijk dat collectieve milieuschade moet worden hersteld, en dat de kost daarvan ten laste komt van de schadeveroorzaker. Nicaragua wordt veroordeeld tot het betalen aan Costa Rica van een bedrag van 120.000 US Dollars voor de achteruitgang of het verlies van milieugoederen en milieudiensten en van een bedrag van 2.708,39 US Dollars voor de kosten van het herstel van een internationaal beschermde wetland. Een bespreking van dit belangwekkende arrest leest u in dit TOO-nummer.

Om zichzelf niet afhankelijk te maken van louter jurisprudentiële ontwikkelingen, besloot Frankrijk in 2016 om aansprakelijkheid voor collectieve milieuschade met zoveel woorden in te schrijven in de Code Civil. Sinds de tanker Erika in 1999 voor de kust van Bretagne verging, met 37.000 ton zware stookolie aan boord, was de sense of urgency daartoe bij onze zuiderburen bijzonder groot. Wie nu nog in Frankrijk milieuschade veroorzaakt, is overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek verplicht deze te herstellen. De geestelijke vaders van de nieuwe regelgeving, de professoren Laurent Neyret en Gilles Martin, lichten het innovatieve aansprakelijkheidsregime toe voor TOO. Ook in België wordt het Burgerlijk Wetboek momenteel hervormd, zonder meer een historisch momentum. Vanuit het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vragen tientallen juristen uit wetenschap en praktijk aan minister van justitie Koen Geens om het Franse voorbeeld te volgen en de aansprakelijkheid voor collectieve milieuschade op hoofdlijnen in ons gemeen recht te verankeren.

Hun verklaring is terug te vinden onder https://uclou-vain.be/fr/instituts-recherche/juri/seres/actualites/regime-de-responsabilite-civile-environnementale.html.

Wie het initiatief genegen is, kan de oproep aan de minister online mee ondertekenen.

Er is geen gedetailleerde fitness check voor nodig om, veertien jaar na datum, te besluiten dat de Europese Richtlijn Milieuaansprakelijkheid 2004/35/EG het beoogde doel niet heeft bereikt. Eenzelfde besluit dringt zich op voor wat betreft de implementatie van het Europese administratiefrechtelijke regime in onze federale en regionale regelgeving. Het is met een vergrootglas zoeken naar toepassingsgevallen.

Dan maar terug naar af: wat we zelf doen, doen we beter. Wat geldt voor Vlaanderen, gaat ook op voor België. Ook voor landen met een complexe staatsstructuur moet het mogelijk zijn om, waar Europa faalt, een juridisch regime te ontwikkelen dat antwoord biedt op één van de meest urgente vraagstukken van de 21ste eeuw.

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • Collectieve milieuschade in het Burgerlijk Wetboek - Isabelle Larmuseau

Cocktail

 • Ondertussen in Luxemburg: is het Nederlandse PAS in overeenstemming met artikel 6 Habitatrichtlijn? - Ralph Frins

Voor het gerecht

 • De Europese Richtlijn Milieuschade werkt (niet): waarom en wat nu? - Robin Slabbinck
 • La répartition des compétences législatives en matière de responsabilité résultant d’un préjudice environnemental - Yves Lejeune
 • La consécration du préjudice écologique dans le Code civil - Laurent Neyret
 • Le préjudice écologique - Gilles J. Martin
 • Nieuw voorstel voor de Markttoezichtverordening: Europa respecteert het handhavingsdomein van de lidstaten - Hans Erik Woldendorp

Bij het gerecht

 • Vergoedbaarheid van collectieve milieuschade: voor het eerst erkend door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag
 • Bestemming op bestelling? Over het contractueel ten laste nemen van de kosten voor bestemmingswijziging
 • Afwijkende rechtspraak over afwijkingsbepalingen: eenmalig of definitief?
 • De Hedwigepolder onteigend: indijking van het recht op zelfrealisatie
 • Afgewerkt staat netjes. The sequel
 • Vastgoedmakelaar gaat vrijuit bij onterecht nietigverklaarde verkoop
 • (Ver)kopen zonder bodemattest: sometimes you win, sometimes you lose
 • Met uw vergunning van mijn erf! Over vergunningen en burgerlijke rechten
 • Alleen langs veilige paden en wegen kom je apotheken tegen
 • Wantrouwen wekkende rechtspraak over vertrouwenswekkende handelingen
 • Zonevreemde inventarisgebouwen: wat na de eerste functiewijziging?
 • Onwettige aanplakking vindt geen genade bij de RvVb
 • Om de tuin geleid door een tuincentrum? De Codextrein snelt te hulp!
 • Omdat je in de politiek altijd woord moet houden
 • Krijgt koppige GSI finaal het deksel op de neus?
 • Gewoonlijk gebruik: anders dan verhoopt
 • Ontgonnen gebied doet opnieuw stof opwaaien: nogmaals over de dossiersamenstelling

Na het gerecht

 • Wachten op 1 januari 2021: een voorbereide Nederlander is er twee waard - Isabelle Larmuseau

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.