OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2019/04

TOO 2019/04

In een notendop

Zorgt de volgende Commissie voor Europese Green Deals? Waarom verwierp het Grondwettelijk Hof de algemene opheffing van artikel 194 van het Gemeentedecreet? Welke rol en invloed hebben advocaten bij strafrechtelijke procedures voor milieumisdrijven?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in dit nummer van TOO, het onmisbare tijdschrift voor iedereen die bij de bescherming en de ordening van de menselijke leefomgeving betrokken is.

Boeiende bijdragen over vernieuwende wetgeving en interessante actualiteit krijgen het gezelschap van pertinente besprekingen van bepalende omgevingsrechtspraak, die in dit nummer o.a. slaat op de vordering tot herziening, de exploitatie van de kerncentrales van Doel, afvalstoffen ontstaan aan boord van schepen, …

Zorgt de volgende Commissie voor Europese Green Deals?

Jan De Mulder

Na het onvermijdelijke wheeling and dealing werden de gedoodverfde Spitzenkandidaten Manfred Weber en Frans Timmermans – zelfs voor insiders verrassend – gepasseerd door Ursula von der Leyen voor het voorzitterschap van de nieuwe Europese Commissie. Reeds in de Commissie-persmededeling na haar aanstelling werd Ursula von der Leyen meermaals geciteerd en inzake milieu en klimaat legt ze de lat op het eerste zicht wel hoog: “Ik wil dat de Europese Green Deal kenmerkend wordt voor Europa." Maar hoe zit het nu echt met de slaagkansen van de Green Deal-ambities van de nieuwe Commissie? Jan de Mulder neemt die ambities – en de nieuwe Commissie – onder loep.

Lees het volledige artikel

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • Mede-eigenaars van omgevingsbeleid - Isabelle Larmuseau

Cocktail

 • De rol van een advocaat bij strafrechtelijke procedures voor milieumisdrijven - Sandra Rousseau en Dietrich Earnhart
 • Advocaten en rechters moeten (meer) op zoek naar de noden van de rechtszoekende - Jan Roggen

Voor het gerecht

 • De omgevingsberoepen: West-Vlaamse ervaringen uit het leven gegrepen - Koen Dewulf en Sophie Ide
 • Klimaat en energie: het Vlaams Regeerakkoord uitgelicht - Julie Vanhoenacker
 • Zorgt de volgende Commissie voor Europese Green Deals? - Jan De Mulder
 • Ongedane zaken nemen geen keer: de sanering van asbesttoepassingen in Nederland - Hans Erik Woldendorp

Bij het gerecht

 • Het Grondwettelijk Hof als doorn in het oog voor de Codextrein. Quid met de landschappelijk waardevolle gebieden? - Koen Van den Wyngaert
 • Stilstaan bij de wachttermijn. Is de afschaffing van de wachttermijn een aanzienlijke vermindering van de rechtsbescherming van het recht op de bescherming van het leefmilieu? - Thomas Sterckx en Birgit Creemers
 • Een vervallen planologisch attest leidt tot een onwettig ruimtelijk uitvoeringsplan - Stijn Verbist en Deniz Bahtijarevic
 • Een overheid met verplichtingen kan niet meer plannen - Robin Verbeke
 • Milieuverenigingen trappen in Doel en winnen heenmatch - Vanessa McClelland
 • De wedergeboorte van artikel 194 van het Vlaamse Gemeentedecreet - Pierre Lefranc
 • Extreme Makeover: Home Edition en het vermoeden van vergunning - Evelien De Taeye
 • Geen zin om schadevergoeding te betalen? Trek de beslissing in! - Florence Lobelle
 • Overstromingsrisicokaarten: niet zo vrijblijvend als men zou (willen) denken - Cathy Suykens
 • De VEN-toets is strenger dan de habitattoets… en dat mag, zegt het Grondwettelijk Hof - Jan Verheeke en Sandra Sliwa
 • De vordering tot herziening: het zwaard van Damocles boven het hoofd van de onteigenende overheid - Céline Bimbenet
 • Een foutief betekende beslissing is geen onwettige beslissing. Pleidooi voor een correcte betekening - Stijn Verbist en Karel Veuchelen
 • Retroactieve vervalregeling voor handelsvestigingsvergunningen? Grondwettelijk Hof fluit de Vlaamse decreetgever terug - Leandra Decuyper
 • Afvalstoffen ontstaan aan boord van schepen: navigeren door troebel water - Christophe Schelfaut
 • Ook in het digitale tijdperk primeert rechtszekerheid inzake beroepstermijnen - Annelies Maes

Zonder het gerecht

 • Vlaamse bestuursrechter: bescheiden toezichthouder of bemiddelaar? - Chloé Van Craen

Na het gerecht

 • Ongedane zaken nemen geen keer: wanneer gaat het asbeststof liggen in Vlaanderen? - Isabelle Larmuseau

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.