OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2020/01

TOO 2020/01

In een notendop

Stikstof: hoe moet de recente rechtspraak, met die van de RvVb op kop, geïnterpreteerd worden? Welke regels zijn er in Nederland gesteld aan het toepassen van grond en baggerspecie (en welke rol speelt de invoer van grond en baggerspecie uit Vlaanderen daarin)? Urgendazaak: waar staan we nu? Wat is de impact van de regionalisering van de bevoegdheid dierenwelzijn op de dierenwelzijnswet van 1986? Ruimtelijke structuurplannen zijn niet plan-MER-plichtig, of wel?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in dit nummer van TOO, het onmisbare tijdschrift voor iedereen die bij de bescherming en de ordening van de menselijke leefomgeving betrokken is.

Boeiende bijdragen over vernieuwende wetgeving en interessante actualiteit krijgen het gezelschap van pertinente besprekingen van bepalende omgevingsrechtspraak, die in dit nummer o.a. slaat op het begrip "milieugerelateerde angstschade", professionele paardenhouderijen in agrarisch gebied, de watertoets, advocatenkosten en artikel 16 van de Grondwet, ...

Het checklist manifest voor juristen

Claire Buggenhoudt

De eerste TOO van het jaar is het perfecte platform voor goede voornemens. Heeft u geen goede voornemens gemaakt? Dan helpt Claire Buggenhoudt u graag verder. U kan in 2020 een nieuwe werkwijze testen die uw foutenmarge drastisch zal verkleinen. Door de implementatie van dit wondermiddel werd het aantal overlijdens naar aanleiding van chirurgische ingrepen met 47 % verminderd. Toch zijn, ondanks deze spectaculaire resultaten, niet alle chirurgen bereid om de nieuwe werkwijze toe te passen. Waarom niet? Omdat het gaat over een doodsimpele checklist ...

Lees het volledige artikel

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 •  Naar beneden kijken - Isabelle Larmuseau

Cocktail

 • Van regionalisering van dierenwelzijn tot Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn - Ben Weyts
 • Het checklist manifest voor juristen - Claire Buggenhoudt

Voor het gerecht

 • De impact van de regionalisering van de bevoegdheid dierenwelzijn op de dierenwelzijnswet van 1986 - Jennifer Dubrulle
 • De Urgenda-case of het drama van het (internati onaal) milieurecht - Pierre Lefranc
 • En route voor de Europese – goed geregelde – Green Deal? - Jan De Mulder
 • Een evenwichtsoefening op een smalle balk. De regulering van het toepassen van grond en baggerspecie in Nederland - Hans Woldendorp en Michiel Gadella
 • Naar rivierrechten en hoederschap in het Europese stroomgebiedbeheer (en dat van de Schelde in het bijzonder)? - Herman Kasper Gilissen, Cathy Suykens, Maarten Kleinhans, Marleen Van Rijswick en Karianne van der Werf
 • Hoog tij(d) voor een Natuurschap Waddenzee: Voorstel voor een nieuwe vorm van governance van de Waddenzee - Tineke Lambooy, Jan van de Venis en Christi aan Stokkermans

Bij het gerecht

 • Na Nederland ook Vlaanderen? Stikstof geeft stof tot nadenken… - Sandra Sliwa en Jan Verheeke
 • Ruimtelijke structuurplannen zijn niet plan-MER-plichtig. Of wel? - Matthias Strubbe en Robin Verbeke
 • Een verkenning van de grenzen van het begrip ‘milieugerelateerde angstschade’ - Evelien de Kezel
 • Waar kunnen de paarden nog op stal? Over professionele paardenhouderijen in agrarisch gebied - Janna Bauters
 • Collectieve volkstuin in agrarisch gebied. Zonevreemd of niet? - Annelies Maes
 • Gedaan met het automatisme bij de nietigverklaring van een overeenkomst in strijd met de stedenbouwwetgeving - Florence Lobelle
 • Een watertoets die barsten vertoont - Evelien De Taeye
 • Advocatenkosten en artikel 16 van de Grondwet: forfaitair, is dat wel fair? - Koen Van den Wyngaert

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.