OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2020/02

TOO 2020/02

In een notendop

De Heathrow-uitspraak: waarom noopt de lectuur van het recente arrest van de Court of Appeal tot enige nuchterheid? Hoe kan de Benelux Unie bijdragen aan het wegwerken van knelpunten in de grensstreken ten gevolge van verschillen in het omgevingsrecht? Over welke - al dan niet out of the box - instrumenten en strategieën beschikken gemeenten en provincies voor de realisatie van de bouwshift? Wat is de stand van zaken een jaar na de PAS-uitspraken van de Nederlandse Raad van State?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in dit nummer van TOO, het onmisbare tijdschrift voor iedereen die bij de bescherming en de ordening van de menselijke leefomgeving betrokken is.

Boeiende bijdragen over vernieuwende wetgeving en interessante actualiteit krijgen het gezelschap van pertinente besprekingen van bepalende omgevingsrechtspraak, die in dit nummer o.a. slaat op de afstandsregels voor pluimveebedrijven, het (on)redelijke karakter van herstelvorderingen, het verlengingsverhaal van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2, planologische attesten in het kader van milieueffectrapportage, ...

Vergunningen in West-Vlaanderen in tijden van Corona

Koen Dewulf

Ook in coronatijden blijven de provincies (met dank aan het digitale Omgevingsloket en de Vlaamse coronamaatregelen) hun bevoegdheden inzake omgevingsvergunningen op een verantwoorde manier uitoefenen. Daar is de bijdrage van Koen Dewulf het beste bewijs van. Helder en to the point omschrijft hij hoe de dienst vergunningen van het provinciebestuur van West-Vlaanderen de coronamaatregelen heeft toegepast en formuleert hij enkele rake vaststellingen en bedenkingen bij de huidige situatie.

Lees het volledige artikel

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 •  Leven met grenzen - Isabelle Larmuseau

Cocktail

 • Corona en het milieurecht - Jonathan Verschuuren
 • Vergunningen in West-Vlaanderen in tijden van corona - Koen Dewulf
 • Justice as a service: wie wil er nog naar de rechtbank gaan en waarom? - Jan Roggen

Voor het gerecht

 • De Heathrow-uitspraak: much ado about… yes minister? - Jan De Mulder
 • De Benelux Unie als vehikel voor grensoverschrijdende afspraken op milieugebied, ook ten behoeve van lokale actoren in de grensstreken - Stephane Verwilghen
 • Op zoek naar lokale instrumenten en strategieën voor de realisatie van de bouwshift - Tom Coppens en Isabelle Larmuseau
 • Een jaar na de PAS-uitspraken van de Nederlandse Raad van State: stand van zaken en doorkijk - Ralph Frins
 • De voortgang van de stelselherziening van het Nederlandse omgevingsrecht - Henk Gierveld
 • De milieuverklaring verklaard. Enkele beschouwingen over het gebruik van milieuverklaringen en normdocumenten in het bodembeschermingsbeleid in Nederland - Hans Woldendorp

Bij het gerecht

 • Artikel 159 van de Grondwet vergroot afstandsregels voor pluimveebedrijven - Koen Van den Wyngaert
 • Struikel niet over de rooilijn - Céline Bimbenet
 • Ook de Inspecteur Onroerend Erfgoed mag niet te lang stilzitten - Jan Opsommer
 • Back in business: verlenging Doel wordt (voorlopig) gehandhaafd - Vanessa McClelland
 • Planologische attesten in het kader van milieueffectrapportage: mossel noch vis? - Matthias Strubbe
 • Raad van State straft onzorgvuldige plan-m.e.r.-screening af - Pauline Van Bogaert
 • Ecologische waardebepaling: naar een verdere normering - Evelien de Kezel
 • Informatieplicht bij ambtshalve sanering: bodemattest volstaat - Astrid Lippens en Jeroen Debaecke
 • Project-MER en niet project-m.e.r.-screening noodzaakt openbaar onderzoek - Annelies Maes

Zonder het gerecht

 • Advocaten en bemiddeling in bestuurszaken: wat, wie, wanneer en hoe? - Emmanuel Jacubowitz

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.