OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2020/04

TOO 2020/04

In een notendop

Hoe ver staat men met de digitalisering van de bestuursrechtspraak in Nederland? Wat kwam aan bod tijdens de eerste digitale Werelddag van de Stedenbouw? Hoe ziet de nieuwe Vlaamse impacttoets voor de lozing van bedrijfsafvalwater eruit? Hoe kunnen Nederland en Vlaanderen grensoverschrijdend samenwerken bij infrastructurele projecten? Wat zijn gene drive-technieken en hoe staat de EU hier tegenover?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in dit nummer van TOO, het onmisbare tijdschrift voor iedereen die bij de bescherming en de ordening van de menselijke leefomgeving betrokken is.

Boeiende bijdragen over vernieuwende wetgeving en interessante actualiteit krijgen naar goede gewoonte het gezelschap van pertinente besprekingen van bepalende omgevingsrechtspraak, die in dit nummer o.a. slaat op de zaak van de kat Lee, de beslissing van het FANC m.b.t. de scheurtjes in Tihange 2, het Vlaams Onteigeningsdecreet, regionale planambities voor lokale besturen, …

Digitalisering van de bestuursrechtspraak in Nederland

Prof. mr. Bart Jan van Ettekoven

De digitalisering van de rechtspraak staat nog in de kinderschoenen, althans vergeleken met wat er in de samenleving overigens gebeurt. Nagenoeg op elk gebied rukt de digitalisering op, onder andere in de financiële, medische en logistieke sector. Dit gebeurt niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook bij de overheid. In de juridische branche, bij juristen, advocaten en rechters, gaat de ontwikkeling wat minder hard. Maar het is onvermijdelijk dat de digitalisering ook de wereld van de juristen zal gaan beïnvloeden. De ontwikkelingen zijn door de Corona-crisis versneld. Een jaar geleden was ondenkbaar dat rechters en juristen van de Raad van State vanuit huis digitaal werken aan (hoger)beroepszaken, dat een substantieel deel van de zittingen via video plaatsvindt en dat ook de ‘live­stream’ van zittingen wordt ingezet om de openbaarheid van de rechtspraak (meer) inhoud te geven. Toch is dat nu de werkelijkheid. In dit artikel treft u een korte ‘tour d’horizon’ aan van de ontwikkelingen bij uw Noorderburen, met aan het slot een blik vooruit.

Lees het volledige artikel

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 •  Wachten op het nieuwe normaal – Isabelle Larmuseau 

Cocktail

 • Digitalisering van de bestuursrechtspraak in Nederland – Bart Jan van Ettekoven
 • Drie jaar omgevingsvergunningsdecreet: tranen van blijdschap of tranen van verdriet? – Bert Leysen
 • (On)zin van richtlijnenboeken in de Vlaamse m.e.r.praktijk? – Steven Eersels, Paul Arts, Guy Putzeys en Bert Leysen 
 • Tijdelijke natuur: een extraatje voor onze natuur – Sylvie Baert

Voor het gerecht

 • Planning zonder plannen? Verslag van de Werelddag van de Stedenbouw – Hans Tindemans
 • Grensoverschrijdende samenwerking bij infrastructurele projecten 2.0 – Frank Groothuijse en Isabelle Larmuseau
 • Van Europees Weser-arrest tot Vlaamse lozingentool – Jeroen Vanhooren en Joke Van Damme
 • Gloort er licht aan het einde van de Nederlandse stikstoftunnel? – Ralph Frins
 • Het Europees Milieuagentschap en kennis ter ondersteuning van Europese milieu- en klimaatambities – Hans Bruyninckx 
 • Gene drives en de Europese Unie – Ludwig Krämer

Bij het gerecht

 • De zaak van de kat Lee: FAVV tegen Selena Ali – Jennifer Dubrulle 
 • Ondanks de scheurtjes in Tihange 2, komt het FANC er zonder kleerscheuren vanaf – Vanessa McClelland 
 • Het definitieve onteigeningsbesluit en de onteigening waarbij de administratieve procedure werd aangevat vóór en de gerechtelijke fase nà de inwerkingtreding van het Vlaams Onteigeningsdecreet: Quod non est in actis non est in mundo – Céline Bimbenet 
 • Geen regionale planambities voor lokale besturen – Robin Verbeke 
 • Verjaring van buitencontractuele aansprakelijkheid: impliceert vergunnings-weigering vermoede of daadwerkelijke kennis van schade? – Roel Meeus 
 • Geen recht op dubbele aanleg bij bestuurlijke besluitvorming – Annelies Maes 

Zonder het gerecht

 • Het bereiken van de sustainable development goals hangt ook af van wie wij zijn als mens – Eric Lancksweerdt 

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.