OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2021/02

TOO 2021/02

In een notendop

Op 7 mei 2021 vond een vanuit Nederland en Vlaanderen druk bijgewoonde digitale studienamiddag plaats: ‘Vlaanderen en stikstof: niet alles kan overal. Over milieugebruiksruimte, vergunningverlening en ruimtelijke planning’.

Deze studienamiddag werd opgedragen aan prof. dr. Luc Lavrysen naar aanleiding van zijn emeritaat aan de Universiteit Gent. De schriftelijke neerslag van de uiteenzettingen is opgenomen in dit speciaalnummer van TOO - Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid.

Deze keer dus geen "normale" combinatie van pertinente analyses en straffe rechtspraakcommentaren. Wel een unieke bundeling van bijdragen die opnieuw garant staan voor een boeiend nummer van TOO, het onmisbare tijdschrift voor iedereen die bij de bescherming en de ordening van de menselijke leefomgeving betrokken is.

Stikstofdepositie: een analyse voor Vlaanderen

Wouter Lefebvre & Felix Deutsch

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de problematiek van depositie van reactieve stikstof in Vlaanderen. De auteurs analyseren de oorzaken. Want het is pas als die bekend zijn, dat er gericht en doeltreffend kan gezocht worden naar oplossingen.

Lees het volledige artikel

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

  • Hulde aan Luc Lavrysen – Isabelle Larmuseau
  • Stikstofdepositie: een analyse voor Vlaanderen – Wouter Lefebvre en Felix Deutsch
  • Stikstof en vergunningverlening in het Vlaamse Gewest: aandachtspunten uit de rechtspraak – Matthias Strubbe
  • Is het einde van de Nederlandse stikstofimpasse al in zicht? – Ralph Frins
  • Duitse grenswaarden, ‘Abschneidewerte’ en ‘Bagatellschwellen’: pakken de Duitsers het stikstof-probleem slim en effectief aan of maken zij er een potje van? – Chris Backes
  • De door het juridisch instrumentarium van de Benelux Unie geboden mogelijkheden voor grensoverschrijdende afspraken inzake stikstof – Stephane Verwilghen

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.