OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2022/01

TOO 2022/01

In een notendop

Zorgt het Krokusakkoord nu echt voor een doorbraak in de bouwshift? Hoe kan de leegstand van morgen gebaat zijn bij een anticipatieve (i.p.v. een reactieve) hergebruikstrategie? Wat zijn de aandachtspunten als we het hebben over de realisatie van warmtenetten? En wat behelzen de Fit for 55 wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie nu precies?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in dit nummer van TOO, het onmisbare tijdschrift voor iedereen die bij de bescherming en de ordening van de menselijke leefomgeving betrokken is.

Boeiende bijdragen over vernieuwende wetgeving en interessante actualiteit krijgen naar goede gewoonte het gezelschap van pertinente besprekingen van bepalende omgevingsrechtspraak, die in dit nummer o.a. slaat op de milieueffectrapportage, de vergunningsverlening of nog het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek.

Over de houdbaarheidsdatum van een milieueffectrapport

Vanessa McClelland

Ten minste houdbaar tot … Iedereen heeft zich bij het opentrekken van de koelkast al eens de vraag gesteld: “Is dit nog goed?” Deze vraag kwam recent buiten de culinaire context (nogmaals) aan bod bij de Raad van State. Net zoals er meestal bevestigend wordt geantwoord na het bestuderen van een yoghurtje dat een dag of twee over tijd is, heeft ook de Raad van State bevestigend geantwoord na het bestuderen van een niet zo nieuw project-MER.

Of hoe de vergunningsprocedure voor een nieuwe afvalenergiecentrale en de Raad van State een belangrijke les in herinnering brengen inzake de houdbaarheid van een milieueffectrapport ...

Lees het volledige artikel

Nog niet geabonneerd op TOO?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

  • Vervuil Mei Niet – Isabelle Larmuseau

Cocktail

  • Taxonomie: een nieuw tijdperk voor duurzaamheid – Kelly Verreth en Cathy Suykens

Voor het gerecht

  • Het krokusakkoord en de taskforce bouwshift: doorbraak in de bouwshift? – Prof. Tom Coppens
  • De leegstand van morgen. Van een reactieve naar een anticipatieve hergebruikstrategie – Geoffrey Vanderstraeten en René Van der Lecq
  • De realisatie van warmtenetten: een duurzaam project van jaren, uitgelegd in een notendop – Koen Van den Wyngaert en Hartwin Leen
  • Fit for 55: een maatschappelijk onevenwichtige inspanningstest van lange adem? – Jan De Mulder

Bij het gerecht

  • RvVb besluit te snel tot een ‘totaalproject’ in het kader van de m.e.r.-regelgeving – Matthias Strubbe
  • Over de houdbaarheidsdatum van een milieueffectrapport – Vanessa McClelland
  • Het drieluik van de zaak Orye: steunen op oude vergunningsaanvraag leidt tot gebrekkige vergunningverlening – Robin Verbeke
  • Het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek: geen af te punten boodschappenlijstje – Annelies Maes

Nog niet geabonneerd op TOO?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.