OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2023/01

TOO 2023/01

In een notendop

Gerechtelijk activisme in het omgevingsrecht: politiek probleem of juridische consequentie? Hoe kan het complexe proces van omgevingsvergunningverlening verder omgevormd worden tot een harmonieus proces? Waarom is het een beetje dweilen met de kraan open als het gaat over zonevreemde ontwikkelingen in de Vlaamse open ruimte? Bodemdaling: wat is het en wat zijn de mogelijke juridische en maatschappelijke gevolgen?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in dit nummer van TOO, het onmisbare tijdschrift voor iedereen die bij de bescherming en de ordening van de menselijke leefomgeving betrokken is.

Boeiende bijdragen over vernieuwende wetgeving en interessante actualiteit krijgen naar goede gewoonte het gezelschap van pertinente besprekingen van bepalende omgevingsrechtspraak, die in dit nummer o.a. slaat op de algemene saneringsplicht, de beroepsmogelijkheden van het omgevingsloket, de zaak der wegen en het capaciteitstarief.

Cascaderegeling in Bodemdecreet overruled door switch van bijzondere naar algemene saneringsplicht

Astrid Lippens en Jasper De Coster

De Raad van State maakte enkele jaren geleden reeds duidelijk dat het Bodemdecreet, naast een algemene saneringsplicht voor bodemverontreiniging, ook voorziet in bijzondere saneringsplichten. Dat de saneringsplicht voor de Raad van State niet ondeelbaar bleek, en dat er op basis van verschillende rechtsgronden meer dan één saneringsplichtige door de OVAM kan worden aangemaand, was dus reeds duidelijk. In zijn arrest nr. 255.281 van 15 december 2022 gaat de Raad van State nog een stap verder, door te verduidelijken dat ook de saneringsplicht die geldt bij de sluiting van een risico-inrichting beschouwd moet worden als een bijzondere saneringsplicht ten opzichte van de algemene saneringsplicht ...

Lees het volledige artikel

Nog niet geabonneerd op TOO?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • Gered door een impuls – Isabelle Larmuseau

Cocktail

 • Gerechtelijk activisme in het omgevingsrecht: politiek probleem of juridische consequentie? – Sigrid Pauwels

Voor het gerecht

 • Kwalitatieve omgevingsvergunningverlening in Vlaanderen: van complex naar harmonieus proces – Annelies Maes
 • De tragedie van de openstaande kraan: villa’s, schrijnwerkerijen en ander ongein in wat open ruimte had kunnen zijn – Tristan Claus en Hans Leinfelder
 • Amsterdam, die grote stad, die is gebouwd op palen; als die stad eens ommeviel, wie zou dat betalen? Bodemdaling in de veengebieden in Nederland (stedelijk gebied) – Hans Woldendorp
 • Boze boer-burgers: het einde van de oude politieke breuklijnen bij de noorderburen - Omgevingsbemiddeling als oplossingsrichting – Guy Vloebergh en Sigrid Pauwels

Bij het gerecht

 • Cascaderegeling in Bodemdecreet overruled door switch van bijzondere naar algemene saneringsplicht – Astrid Lippens en Jasper De Coster
 • De vermelding van de beroepsmogelijkheden als Achilleshiel van het Omgevingsloket – Koen Van den Wyngaert en Matthijs Van de Pol
 • De vernietiging van het besluit over de zaak der wegen: tijdelijke impasse in het omgevingsvergunningenlandschap – Annelies Maes
 • Wonen in een hoeve? Gebruik uw gezond boerenverstand! – Maxine Potargent en Bastiaan Schelstraete
 • Het capaciteitstarief: 1-0 voor de VREG? – Julie Vanhoenacker

Na het gerecht

 • Handboek Ruimtelijke Uitvoeringsplannen – Mieke Nolf

Nog niet geabonneerd op TOO?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.