Nieuwsarchief

donderdag 14 mei 2020 Nadere invulling van ruimtelijk rendement als onderdeel van een goede ruimtelijke ordening
Nadere invulling van ruimtelijk rendement als onderdeel van een goede ruimtelijke ordening De Codex-trein voerde met het principe van ruimtelijk rendement een nieuwe beoordelingsgrond van een goede ruimtelijke ordening in. Maar hoe een vergunningverlenende overheid dit principe in de vergunningspraktijk precies moet toepassen, is niet altijd duidelijk. Met een arrest van 14 januari 202... Lees meer
woensdag 13 mei 2020 Agentschap Onroerend Erfgoed bundelt handleidingen voor inventarisatie
Agentschap Onroerend Erfgoed bundelt handleidingen voor inventarisatie Lokale besturen zetten almaar vaker in op de inventarisatie van het eigen onroerend erfgoed. Maar inventariseren hoe doe je dat? Om lokale besturen en erkende onroerenderfgoedgemeenten te ondersteunen, deelt het Agentschap Onroerend Erfgoed zijn expertise. Op zijn vernieuwde webpagina bundelt het... Lees meer
woensdag 13 mei 2020 De verschillende ‘vermoedens van vergunning’… en hoe ook zij niet onbegrensd zijn…
De verschillende ‘vermoedens van vergunning’… en hoe ook zij niet onbegrensd zijn… Met de vermoedens van vergunning uit de VCRO kan aan een bestaande niet-vergunde constructie, onder bepaalde voorwaarden toch een vergund geachte toestand worden toegekend. Op haar beurt creëerde de rechtspraak daarnaast een aanvullend vermoeden van vergunning voor bepaalde functiewijziginge... Lees meer
maandag 20 april 2020 Straling en haar gezondheidsrisico's in de vergunningverlening
Straling en haar gezondheidsrisico's in de vergunningverlening Lange tijd was het onduidelijk hoe een vergunningverlenende overheid moet omgaan met projecten die straling met zich kunnen meebrengen, zoals bijvoorbeeld telecomstations of gsm-masten. Volstaat een verwijzing naar het conformiteitsattest van de zendinstallatie of moet een vergunningverlenende ov... Lees meer
maandag 20 april 2020 Vlaamse Overheid voorziet aangepaste procedures voor het Decreet gemeentewegen
Vlaamse Overheid voorziet aangepaste procedures voor het Decreet gemeentewegen   Met het recente Besluit van 10 april 2020 van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen voorziet de Vlaamse overheid nu ook in aangepaste spelregels voor enkele procedures van het Decreet gemeentewegen. Het besluit schorst/ver... Lees meer
zondag 19 april 2020 Ruimte 45: GECORO Lees het nieuwe nummer nu ook online op OmgevingConnect
Ruimte 45: GECORO
Lees het nieuwe nummer nu ook online op OmgevingConnect In Ruimte 45 staat de Gecoro centraal. Wat is de betekenis van dit adviesorgaan? Waarover kan/mag een Gecoro zich buigen? Is de Gecoro een lastige pottenkijker of een representatieve vertegenwoordiger die kan helpen knopen door te hakken in gevoelige dossiers?   Kortom, Ruimte 45 staat opn... Lees meer
vrijdag 17 april 2020 Kunststoffenplan 2020-2025. Voortrekkersrol voor gemeenten in uitbouw circulaire economie
Kunststoffenplan 2020-2025. Voortrekkersrol voor gemeenten in uitbouw circulaire economie Op 21 februari 2020 heeft de Vlaamse Regering het Uitvoeringsplan Kunststoffen 2020-2025 goedgekeurd. Daarmee schakelt Vlaanderen een versnelling hoger richting circulaire economie. Bij de realisatie van het kunststoffenplan op het terrein krijgen alle overheden, ook de gemeenten, een voortrekker... Lees meer
donderdag 26 maart 2020 Vlaamse overheid voorziet ook afwijkende algemene procedure voor vergunningverlening
Vlaamse overheid voorziet ook afwijkende algemene procedure voor vergunningverlening Met het decreet van 18 maart 2020 inhoudende ‘maatregelen in geval van een civiele noodsituatie  met betrekking tot de volksgezondheid’ en het recente besluit van 24 maart 2020 van de Vlaamse regering voorziet de Vlaamse overheid bijkomend in afwijkende algemene procedurele spelr... Lees meer
dinsdag 24 maart 2020 Vlaamse overheid voorziet afwijkende vergunningsprocedure voor gezondheidsinfrastructuur
Vlaamse overheid voorziet afwijkende vergunningsprocedure voor gezondheidsinfrastructuur Met het decreet van 18 maart 2020 inhoudende ‘maatregelen in geval van een civiele noodsituatie  met betrekking tot de volksgezondheid’ en het bijbehorende besluit van 20 maart 2020 van de Vlaamse regering voorziet de Vlaamse overheid in een afwijkende vergunningsprocedure voor g... Lees meer
maandag 16 maart 2020 Voorwaarden brandadvies resulteren in nietigheid verkavelingsvergunning
Voorwaarden brandadvies resulteren in nietigheid verkavelingsvergunning Recent verslikte het college van burgemeester en schepenen van een gemeente zich in de voorwaarden van het brandweeradvies bij een zaak der wegen. Het gevolg was niet min en leidde tot de nietigheid van de verkavelingsvergunning. In zijn arrest van 18 februari 2020 bevestigt de Raad voor Vergunni... Lees meer