Ontvang onze nieuwsbrief

Updates over nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, belangrijke trends, niet te missen opleidingen en
studiedagen, ... rechtstreeks in uw mailbox? Schrijf u op onze nieuwsbrief in.

Nieuws

maandag 3 mei 2021 Nieuw! E-learning Wegwijs in de overheidsopdrachten
Nieuw! E-learning Wegwijs in de overheidsopdrachten   De nieuwe online cursus binnen handbereik van iedere medewerker die de nodige basiskennis wil verwerven of opfrissen. De slimme manier om snel met overheidsopdrachten van start te kunnen gaan.   Enkele troeven op een rijtje ✔     8 chronologische module... Lees meer
donderdag 22 april 2021 Is het Onroerend Erfgoeddecreet in strijd met de Grondwet?
Is het Onroerend Erfgoeddecreet in strijd met de Grondwet? Bij arrest van 15 maart 2021 stelt het Hof van Beroep van Brussel een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof aangaande de rechterlijke herstelmaatregel van afdeling 4 van het Onroerend Erfgoeddecreet (OED). Met deze prejudiciële vraag wenst het Hof te vernemen of artikel 11.4.1 O... Lees meer
vrijdag 16 april 2021 Dertiende oproep Subsidie strategische projecten 2021 voor overheden en overheidsinstellingen
Dertiende oproep Subsidie strategische projecten 2021 voor overheden en overheidsinstellingen Voor de dertiende keer op rij lanceert het Departement Omgeving een oproep voor nieuwe strategische projecten voor overheden en overheidsinstellingen die  concreet willen bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de uitvoering van het ruimtelijk beleid en de actuele beleidsd... Lees meer
donderdag 15 april 2021 Geen ‘match’ tussen toekomstgericht ‘mondiaal’ bedrijf en RUP met zuiver ‘lokale’ visie
Geen ‘match’ tussen toekomstgericht ‘mondiaal’ bedrijf en RUP met zuiver ‘lokale’ visie In een recent arrest stelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen de ietwat voortvarende interpretatie van het vereist ‘lokaal’ karakter van de bedrijfsexploitatie aan de kaak, nu blijkt dat op het bedrijf hoofdzakelijk basisproducten afkomstig uit Engeland, Frankrijk, Canada, China, en... Lees meer
donderdag 15 april 2021 Eén dossiertaks per beroepsindiener
Eén dossiertaks per beroepsindiener Sinds de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet bestaat er onduidelijkheid of een beroepstaks bij een administratief beroep moet worden betaald per beroepschrift of per beroepsindiener. Deze discussie is niet zonder belang aangezien het betalen van de dossiertaks een ontvankelijkhei... Lees meer
woensdag 7 april 2021 Hoe het gelijktijdig privé en beroepshalve houden van honden een moeilijk te ontwarren vergunningstechnische knoop kan worden
Hoe het gelijktijdig privé en beroepshalve houden van honden een moeilijk te ontwarren vergunningstechnische knoop kan worden In een arrest van 12 november 2020 rekent de Raad voor Vergunningsbetwistingen af met het oneigenlijk gebruik van de meldingsprocedure voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting voor het houden van honden. De verandering door uitbreiding van een reeds bestaande vergunde inrichting van klas... Lees meer
woensdag 7 april 2021 Stikstof versus de passende beoordeling
Stikstof versus de passende beoordeling De Raad voor Vergunningsbetwistingen stelt in zijn arrest van 25 februari 2021 dat het zogenaamde Vlaamse PAS-systeem ontoereikend is om de schade aan natuur door stikstofdeposities objectief te beoordelen. Enkel verwijzen naar het bestaande PAS-systeem volstaat volgens de Raad niet om een aanvra... Lees meer
donderdag 11 maart 2021 Natuurbegraafplaatsen en vergroening van bestaande begraafplaatsen
Natuurbegraafplaatsen en vergroening van bestaande begraafplaatsen Hoe kan u als lokale overheid een natuurbegraafplaats inrichten in uw gemeente? Hoe vergroent u een bestaande begraafplaats? In deze live webinar maakt u kennis met het concept natuurbegraafplaats en alles wat erbij komt kijken (wetgevend kader, criteria,…). Voorbeelden van actuele natuurb... Lees meer
donderdag 11 maart 2021 Enquête werking Omgevingsvergunningsdecreet
Enquête werking Omgevingsvergunningsdecreet Nog tot 22 maart loopt een enquête van het Departement Omgeving over de werking van het Omgevingsvergunningsdecreet. In het kader van de evaluatie en optimalisatie van het decreet legt het departement zijn oor te luisteren bij de professionele actoren.   Worden de doelstellingen van ... Lees meer
vrijdag 5 maart 2021 Wijzigingsbesluit Vlaamse Regering: geen omgevingsvergunning vereist voor horecaterrassen tot eind maart 2022
Wijzigingsbesluit Vlaamse Regering: geen omgevingsvergunning vereist voor horecaterrassen tot eind maart 2022 De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is.   De eventuele heropening van de horeca in coronatijden zal ongetwijfeld gepaard gaan met veeleisende protocollen rond maximale bezetting en venti... Lees meer