Nieuwsarchief

dinsdag 15 september 2020 Nieuwe standaardprocedures in het kader van het Bodemdecreet
Nieuwe standaardprocedures in het kader van het Bodemdecreet De nieuwe standaardprocedures voor bodemonderzoek en saneringsrapporten, zoals vastgesteld bij ministerieel besluit van 27 april 2020, zijn in werking getreden op 1 september 2020. Rapporten die ingediend worden vanaf 1 september 2020 moeten voldoen aan de nieuwe standaardprocedures. Bodemon... Lees meer
vrijdag 11 september 2020 Opinie advocaat-generaal Hogan: Vlaams verbod op onverdoofd slachten in strijd met Europees recht. Volgt het Hof van Justitie dit standpunt?
Opinie advocaat-generaal Hogan: Vlaams verbod op onverdoofd slachten in strijd met Europees recht. Volgt het Hof van Justitie dit standpunt? In zijn conclusie van 10 september 2020 in de zaak C-336/19 Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. stelt advocaat-generaal Hogan dat het Vlaams verbod op onverdoofd slachten van dieren, waaronder dieren geslacht volgens religieuze riten, in strijd is met het Unierecht. Hogan ... Lees meer
vrijdag 11 september 2020 Een project-m.e.r.-screeningsnota is meer dan een pro forma document
Een project-m.e.r.-screeningsnota is meer dan een pro forma document In een recent arrest van 3 maart 2020 (met nummer RvVb-A-1920-0635) wijst de Raad voor Vergunningsbetwistingen op de samenhang van de project-m.e.r.-screeningsnota en de ontvankelijkheid en volledigheid van een omgevingsvergunningsaanvraag. De Raad stelt in dit arrest dat de screeningsnota inhoud... Lees meer
vrijdag 11 september 2020 Hoe het rooien van één enkele boom, ‘ontbossing’ vormt en een vergunningsbeslissing volledig onderuit kan halen
Hoe het rooien van één enkele boom, ‘ontbossing’ vormt en een vergunningsbeslissing volledig onderuit kan halen Wanneer we spreken over ‘ontbossing’ denken we doorgaans aan een aanzienlijke oppervlakte aangeplant met bomen die wordt gerooid. Dat ook het kappen van één enkele boom als ‘ontbossing’ kan worden gekwalificeerd, waarvoor een boscompensatie verplicht is, werd... Lees meer
vrijdag 11 september 2020 Lore Vincke, diensthoofd Ruimte Zedelgem, getuigt over OmgevingConnect
Lore Vincke, diensthoofd Ruimte Zedelgem, getuigt over OmgevingConnect Met het digitaal platform OmgevingConnect heeft de omgevingsprofessional heel wat informatie, services en troeven in handen. Dat is al lang geen geheim meer. Wij gingen de boer op en peilden naar wat deze digitale informatiebron zo waardevol maakt voor lokale besturen. In deze reeks staan de mens... Lees meer
maandag 31 augustus 2020 De impact van offshore windmolenparken op de visbestanden
De impact van offshore windmolenparken op de visbestanden In antwoord op de parlementaire vraag nr 580 verduidelijkt Hilde Crevits de impact van offshore windturbineparken op de visbestanden. Lees hier de parlementaire vraag en het antwoord van Hilde Crevits Lees meer
donderdag 20 augustus 2020 Vlaamse restafvalcijfers
Vlaamse restafvalcijfers In antwoord op een parlementaire vraag van Brecht Warnez van 29 mei 2020 over de gemeentelijke afvalophaling geeft minister Zuhal Demir toelichting bij de restafvalcijfers van de Vlaamse gemeenten.   Lees hier de parlementaire vraag en het antwoord van minister Demir Lees meer
maandag 17 augustus 2020 Advies Raad van State over voorstel van decreet tot invoering minnelijke onderhandelingstermijn in Onteigeningsdecreet
Advies Raad van State over voorstel van decreet tot invoering minnelijke onderhandelingstermijn in Onteigeningsdecreet Op 14 augustus 2020 heeft de Raad van State advies verstrekt over het voorstel van decreet tot invoering van een vooraf bepaalde minnelijke onderhandelingstermijn in het Onteigeningsdecreet. Het voorstel van decreet wil tegemoet komen aan het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 en de procedures inzake... Lees meer
vrijdag 14 augustus 2020 De invoering van de ‘relativiteitseis’ in procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een uitholling van het Vlaamse omgevingsrecht?
De invoering van de ‘relativiteitseis’ in procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een uitholling van het Vlaamse omgevingsrecht? Met het oog op het optimaliseren van de bestuursrechtspraak heeft de Vlaamse Regering de idee van de invoering van de ‘relativiteitseis’ voor procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) in haar Regeerakkoord 2019-2024 ingeschreven. Een recente parlementaire vraag (nr. ... Lees meer
vrijdag 14 augustus 2020 Windturbinedecreet als noodoplossing na veroordeling Hof van Justitie
Windturbinedecreet als noodoplossing na veroordeling Hof van Justitie In het Staatsblad van 24 juli 2020 verscheen het Decreet van 17 juli 2020 tot validering van de sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines. Het nieuwe decreet fungeert als een noodoplossing en moet de vergunningen voor windturbines veiligstellen nu het Hof van Justitie op 25 juni 2020 (C-24/19... Lees meer