Nieuwsarchief

vrijdag 15 januari 2021 Winnend regieteam ‘verkavelingswijken in transformatie’ is bekend
Winnend regieteam ‘verkavelingswijken in transformatie’ is bekend Team Voorland, UHasselt, 51n4e en Tussengoed is het winnend regieteam voor het project ‘Verkavelingswijken in transformatie’. Dat maakten het departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester bekend. Het regieteam begeleidt steden en gemeenten bij zes transformatieprojecten van verk... Lees meer
vrijdag 15 januari 2021 Vlaamse Regering verleent definitieve goedkeuring aan Voorontwerp wijziging Onroerenderfgoedbesluit
Vlaamse Regering verleent definitieve goedkeuring aan Voorontwerp wijziging Onroerenderfgoedbesluit Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het Onroerenderfgoedbesluit. Het voorstel beoogt het optimaliseren van het premiestelsel en wil tegelijkertijd de wachtlijsten voor erfgoedpremies maximaal vermijden. Dankzij de aanpassing verruimt het financier... Lees meer
donderdag 14 januari 2021 ‘Gemengde’ omgevingsvergunning met ‘stedenbouwkundige handelingen’ en ‘ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten’. ‘Vereenvoudigde’ of ‘gewone’ vergunningsprocedure?
‘Gemengde’ omgevingsvergunning met ‘stedenbouwkundige handelingen’ en ‘ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten’. ‘Vereenvoudigde’ of ‘gewone’ vergunningsprocedure? Recent heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de puntjes op de i gezet aangaande de procedure die van toepassing is op ‘gemengde’ omgevingsvergunningsvragen. ‘Gemengde’ omgevingsvergunningsaanvragen betreffen projecten die  minstens aan twee van de vergunningsplic... Lees meer
donderdag 14 januari 2021 Nieuwe poging om de woonreservegebieden te hervormen
Nieuwe poging om de woonreservegebieden te hervormen Na een eerdere poging om het bestaande areaal woonreservegebieden te hervormen, dienden enkele parlementsleden op 9 december 2020 opnieuw een voorstel van decreet in om het verder aansnijden van reservegebieden te bemoeilijken. De eerdere piste wordt hierbij verlaten en de beslissingsbevoegdheid&... Lees meer
vrijdag 8 januari 2021 Voorstel decreet woonreservegebieden
Voorstel decreet woonreservegebieden Recent bereikten de meerderheidspartijen een politiek akkoord over de bouwshift. Op 9 december werd het Voorstel van decreet tot wijziging van de VCRO wat de woonreservegebieden betreft, ingediend. Lees hier het Voorstel van decreet Lees meer
donderdag 24 december 2020 Vlaams verbod op onverdoofd slachten niet in strijd met het Unierecht
Vlaams verbod op onverdoofd slachten niet in strijd met het Unierecht In de zaak C-336/19 van 17 december 2020 oordeelt het Europees Hof van Justitie dat het Vlaams verbod op onverdoofd slachten strookt met het Unierecht en een evenwicht tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid garandeert. Het arrest van het Hof gaat daarmee lijnrecht in tegen het eerdere advies... Lees meer
vrijdag 11 december 2020 Vlaamse Regering wijzigt de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
Vlaamse Regering wijzigt de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen Op 27 november 2020 keurde de Vlaamse Regering een voorontwerp van decreet goed waarmee zij aan de procedures bij onder andere de Raad voor Vergunningsbetwistingen wenst te sleutelen. De bedoeling van de Vlaamse Regering is om te komen tot een meer oplossingsgerichte bestuursrechtspraak en het op... Lees meer
vrijdag 11 december 2020 Bouwshift. Gemeenten krijgen komende 20 jaar de regie in handen
Bouwshift. Gemeenten krijgen komende 20 jaar de regie in handen De meerderheidspartijen hebben een politiek akkoord bereikt over de bouwshift. De gemeenten krijgen daarbij de regie in handen. De komende 20 jaar beslissen zij zelf wat er gebeurt met de woonuitbreidingsgebieden. De planschadevergoeding voor de eigenaars zal 100 procent van de verkoopwaarde bedr... Lees meer
vrijdag 11 december 2020 280.000 ton bouwafval wordt 280.000 ton bouwgrondstof. Vlaamse overheid zet nieuwe standaard voor circulair bouwen
280.000 ton bouwafval wordt 280.000 ton bouwgrondstof. Vlaamse overheid zet nieuwe standaard voor circulair bouwen Openbare besturen kunnen wel degelijk voortrekkers zijn en het verschil maken. Met slimme renovatie- en herbestemmingsprojecten bijvoorbeeld. ZIN in No(o)rd is het innovatieve herbestemmingsproject dat de iconische Brusselse WTC I en WTC II toren nieuw leven inblaast als multifunctioneel complex.... Lees meer
vrijdag 11 december 2020 Ruimtelijke beleidsplanning: de do’s-and-don’ts
Ruimtelijke beleidsplanning: de do’s-and-don’ts In deze nieuwe uitgave belichten de auteurs Floris Sebreghts en Pieter-Jan Van de Weyer (GSJ Advocaten) alle do’s-and-don’ts inzake ruimtelijke beleidsplanning. De Codextrein van 8 december 2017 vervangt het oude systeem van de ruimtelijke structuurplanning door de nieuwe rechtsfiguu... Lees meer