Nieuwsarchief

donderdag 12 november 2020 Definitief vonnis tot afbraak. Kan de gemeente de constructie alsnog regulariseren of niet ?
Definitief vonnis tot afbraak. Kan de gemeente de constructie alsnog regulariseren of niet ?   Recent heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen opnieuw klaarheid geschapen over het vraagstuk in hoeverre een definitief vonnis, waarbij de afbraak van wederrechtelijk opgerichte constructies wordt bevolen, al dan niet verenigbaar is met de vraag om een regularisatievergunning voor de ... Lees meer
donderdag 12 november 2020 Het intrekken van een vergunningsbeslissing is mogelijk, mits beperkingen
Het intrekken van een vergunningsbeslissing is mogelijk, mits beperkingen Kan een vergunningverlenende overheid haar beslissing nog intrekken wanneer zij ontdekt dat zij fouten heeft gemaakt bij de vergunningverlening? Zo ja, onder welke voorwaarden en binnen welke termijn kan zij dit doen? De Raad voor Vergunningsbetwistingen schijnt hier een licht op in zijn recent a... Lees meer
donderdag 12 november 2020 Verkorte procedure rechtspleging schorsingsvorderingen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
Verkorte procedure rechtspleging schorsingsvorderingen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen De Vlaamse Regering wijzigt principieel het DBRC-procedurebesluit van 16 mei 2014 wat de verkorte procedure betreft. Het Wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering verduidelijkt dat de verkorte procedure ook kan worden opgestart voor de accessoire schorsingsvordering afzonderlijk, ook al wordt die... Lees meer
woensdag 4 november 2020 Nooddecreet tijdelijke capaciteitsverhoging vergunde crematoria in kader van COVID-19 goedgekeurd
Nooddecreet tijdelijke capaciteitsverhoging vergunde crematoria in kader van COVID-19 goedgekeurd Op 4 november 2020 is het Decreet tot het toestaan van een tijdelijke capaciteitsverhoging van vergunde crematoria in het kader van COVID-19 gepubliceerd in het Belgisch Staatblad. Het nooddecreet is in werking getreden op de dag van bekrachtiging door de Vlaamse Regering (30 oktober)   Cr... Lees meer
maandag 2 november 2020 Covid 19: opnieuw vrijstelling omgevingsvergunning en meldingsplicht ziekenhuizen
Covid 19: opnieuw vrijstelling omgevingsvergunning en meldingsplicht ziekenhuizen De Vlaamse Regering heeft met het Besluit van 30 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Deze maatregelen moeten de zware druk op de ziekenhuizen en zorginstellingen verlichten.    De c... Lees meer
vrijdag 16 oktober 2020 Ook het bijstellen van stedenbouwkundige vergunningsvoorwaarden wordt mogelijk
Ook het bijstellen van stedenbouwkundige vergunningsvoorwaarden wordt mogelijk De Vlaamse Regering keurde op 11 september 2020 een nieuw besluit goed dat  wijzigingen  aanbrengt aan het Omgevingsvergunningsbesluit en de indelingslijst bij VLAREM II. Belangrijk is dat dit besluit het startsein geeft voor de inwerkingtreding van de nieuwe procedure voor het bijstell... Lees meer
donderdag 15 oktober 2020 Laurent Coppens, omgevingsambtenaar Dilbeek, getuigt over OmgevingConnect
Laurent Coppens, omgevingsambtenaar Dilbeek, getuigt over OmgevingConnect Met het digitaal platform OmgevingConnect heeft de omgevingsprofessional heel wat informatie, services en troeven in handen. Dat is al lang geen geheim meer. Wij gingen de boer op en peilden naar wat deze digitale informatiebron zo waardevol maakt voor de lokale besturen. In deze reeks staan de m... Lees meer
donderdag 15 oktober 2020 Een modulaire woning, woonwagen of tijdelijke zorgunit ? Demir vereenvoudigt regelgeving
Een modulaire woning, woonwagen of tijdelijke zorgunit ? Demir vereenvoudigt regelgeving Recent heeft niet alleen de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich gebogen over de al dan niet vergunnings- en medewerkingsplicht van een architect bij het plaatsen van een ‘modulaire eengezinswoning’. Ook werd minister Demir korte tijd geleden in het parlement ondervraagd over deze v... Lees meer
donderdag 15 oktober 2020 Luchtkwaliteit in de lift. Vlaanderen haalt Europese emissiedoelstellingen
Luchtkwaliteit in de lift. Vlaanderen haalt Europese emissiedoelstellingen De luchtkwaliteit verbetert. De Vlaamse uitstoot neemt af. Voor heel wat stoffen noteren we een dalende trend. Ten opzichte van 2000 daalde de uitstoot van fijn stof in 2018 met een derde. De uitstoot van zwaveldioxide tikt af op nog slechts een kwart van die in 2000. De uitstoot van stikstofoxid... Lees meer
maandag 5 oktober 2020 Bijkomende sectorale milieuvoorwaarden voor afvalbehandeling
Bijkomende sectorale milieuvoorwaarden voor afvalbehandeling Bijkomende sectorale milieuvoorwaarden voor afvalbehandeling. Op 5 oktober publiceert het Belgisch Staatsblad het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2020 tot wijziging van titel II van het VLAREM van 1 juni 1995, titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de B... Lees meer