Nieuwsarchief

woensdag 18 september 2019 Digitale procedurefouten via het Omgevingsloket
Digitale procedurefouten via het Omgevingsloket In het recente arrest van 13 augustus 2019 benadrukt de Raad voor Vergunningsbetwistingen het belang van het Omgevingsloket voor de omgevingsvergunningsprocedure. Het Omgevingsloket is binnen de vergunnings-procedures namelijk meer dan een louter online platform, want het loket heeft ook een zeke... Lees meer
dinsdag 17 september 2019 Recente wijzigingen voor gemeenten inzake de verplichte archeologienota bij ‘omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen’ opgefrist!
Recente wijzigingen voor gemeenten inzake de verplichte archeologienota bij ‘omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen’ opgefrist! Met ingang van 1 april 2019 is art. 5.4.1 Onroerenderfgoeddecreet gewijzigd. Dat bepaalt wanneer bij een omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen verplicht een archeologienota moet worden gevoegd, en hoe dit precies moet gebeuren. Het volstaat voortaan dat de archeologienot... Lees meer
dinsdag 17 september 2019 Samenstelling GECORO, hoe beginnen?
Samenstelling GECORO, hoe beginnen? To do Nadat de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd is, is hij het die een aantal adviesraden moet oprichten. Het decreet over het lokaal bestuur bevat in artikel 304 een kader om dat te doen. De gemeenteraad kan nadere bepalingen uitwerken. In ieder geval is het aan de gemeenteraad om versc... Lees meer
dinsdag 20 augustus 2019 Het zakelijk statuut van de omgevingsvergunning is niet absoluut
Het zakelijk statuut van de omgevingsvergunning is niet absoluut In een recent arrest stelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen vast dat een vergunningverlenende overheid de ligging van de perceelsgrens niet altijd mag afdoen als een louter burgerrechtelijke discussie. Dit arrest toont opnieuw aan dat het zakelijk statuut van de omgevingsvergunning niet absol... Lees meer
dinsdag 6 augustus 2019 Toelichting - Bijkomende regelgeving voor het houden van nieuwe gezelschapsdieren
Toelichting - Bijkomende regelgeving voor het houden van nieuwe gezelschapsdieren Recent vaardigde de wetgever twee besluiten uit met het oog op het verbeteren van het welzijn van reptielen en roofvogels in gevangenschap. Binnenkort gelden er ook extra voorwaarden om de hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico’s, veroorzaakt door deze dieren, te voorkomen en te... Lees meer
donderdag 1 augustus 2019 Wijziging terminologie in omgevingswetgeving door Bestuursdecreet
Wijziging terminologie in omgevingswetgeving door Bestuursdecreet Op 1 januari 2019 trad het nieuwe Bestuursdecreet in werking en dit brengt verschillende wijzigingen met zich mee, zo ook in omgevingsgerelateerde wetgeving. Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het Besluit van 10 mei 2019 van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van diverse besluiten... Lees meer
dinsdag 30 juli 2019 Implementatie 6e mestactieprogramma
Implementatie 6e mestactieprogramma Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het Decreet van 24 mei 2019 houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het Mestdecreet van 22 december 2006, wat de implementatie van het zesde mestactieprogramma betreft. Het mestactiep... Lees meer
dinsdag 23 juli 2019 Historiek indelingslijsten VLAREM online
Historiek indelingslijsten VLAREM online De indelingslijst bij het VLAREM II die bestaat uit rubrieken die een omschrijving omvatten van de inrichtingen en activiteiten waarvan de exploitatie ernstige risico's of hinder voor de mens en het milieu kunnen inhouden, is al een hele tijd digitaal beschikbaar op OmgevingConnect. Sinds va... Lees meer
dinsdag 23 juli 2019 Opnieuw verkavelingsvergunningsplicht voor éénlotsverkavelingen. Gemeenten aan zet na arrest Grondwettelijk Hof - Een vraag!
Opnieuw verkavelingsvergunningsplicht voor éénlotsverkavelingen. Gemeenten aan zet na arrest Grondwettelijk Hof - Een vraag! Elke maand staan onze auteurs Annelies Maes en Robin Verbeke voor u klaar om u te verblijden met een interessante bijdrage over het omgevingsrecht. In de nieuwsbrief die vlak voor de zomer verscheen schreef Annelies een stuk over de verkavelingsvergunningsplicht bij éénlotsverkavel... Lees meer
dinsdag 23 juli 2019 Procedure: bijstellen van de omgevingsvergunning
Procedure: bijstellen van de omgevingsvergunning Sinds kort staat er een nieuwe procedure online: bijstellen van de omgevingsvergunning. Zoals gewoonlijk wordt u naar het juiste antwoord gegidst door middel van to the point ja/nee-vragen, voorzien van de nodige uitleg. U kan ook steeds het volledige procedureschema raadplegen. Zelf eens uitp... Lees meer