Ontvang onze nieuwsbrief

Updates over nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, belangrijke trends, niet te missen opleidingen en
studiedagen, ... rechtstreeks in uw mailbox? Schrijf u op onze nieuwsbrief in.

Nieuws

woensdag 1 september 2021 Minister stuurt aan op vergunningsstop in overstromingsgevoelige gebieden
Minister stuurt aan op vergunningsstop in overstromingsgevoelige gebieden Na de watersnood in grote delen van het land, doet de Vlaams minister van Omgeving een opmerkelijke oproep aan lokale besturen om geen omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen meer te verlenen in overstromingsgevoelige gebieden. Meer zelfs, de minister benadrukt dat het weigeren v... Lees meer
woensdag 1 september 2021 In de kijker: "De omgevingsvergunning. Praktische leidraad bij de procedure" - Editie 2021
In de kijker: "De omgevingsvergunning. Praktische leidraad bij de procedure" - Editie 2021 Zowel bij de voorbereiding als bij de behandeling van een aanvraag voor omgevingsvergunning is het handig te kunnen beschikken over een commentaarwerk waarin niet alleen de wetgeving grondig wordt besproken, maar de theorie ook doorspekt is met praktische voorbeelden. Op het einde is in het ... Lees meer
donderdag 12 augustus 2021 ‘Rode’ stikstofsite wordt natuurgebied ‘Op de schomme’
‘Rode’ stikstofsite wordt natuurgebied ‘Op de schomme’ In Molenstede (Diest) is recent  gestart met de afbraak van een voormalig varkensbedrijf. De stikstofuitstoot op de omliggende natuur bleek te groot. Met een impact van meer dan 50% op de kritische depositiewaarde (KDW) van de habitat kreeg dit ‘rode’ bedrijf een negatieve beoord... Lees meer
woensdag 11 augustus 2021 Raad voor Vergunningsbetwistingen verklaart Algemeen Bouwreglement van stad onwettig bij gebrek aan milieueffectenbeoordeling…. met nietigverklaring van geweigerde omgevingsvergunning tot gevolg….
Raad voor Vergunningsbetwistingen verklaart Algemeen Bouwreglement van stad onwettig bij gebrek aan milieueffectenbeoordeling…. met nietigverklaring van geweigerde omgevingsvergunning tot gevolg…. In een recent arrest besluit de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van een stad, inhoudende een ‘algemeen bouwreglement’ voor de beoordeling van omgevingsvergunningsaanvragen, als een plan of programma moet worden beschouwd met betrekk... Lees meer
vrijdag 6 augustus 2021 Miskenning van klimaatambities van gemeente leidt tot schorsing van vergunningsbeslissing
Miskenning van klimaatambities van gemeente leidt tot schorsing van vergunningsbeslissing In een recent arrest besluit de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot de schorsing van het vergunningsbesluit voor de oprichting van een ‘klassiek’ nieuw tankstation, zonder toekomstgerichte milieuvriendelijke voorzieningen. Wezenlijk hierbij is de erkenning door de Raad van de concre... Lees meer
donderdag 5 augustus 2021 Van het aanvechten van vergunningen in overstromingsgevoelig gebied tot de juridische verankering van watergevoelige openruimtegebieden
Van het aanvechten van vergunningen in overstromingsgevoelig gebied tot de juridische verankering van watergevoelige openruimtegebieden De recente overstromingsellende illustreert de urgentie van een slimme aanpak van de waterproblematiek en het klimaatthema. Minister Demir tekent alvast beroep aan tegen de omgevingsvergunning van de Stad Brugge voor het bouwproject De Mispelaar Assebroek. Intussen zitten er nog meer beroepen teg... Lees meer
dinsdag 27 juli 2021 Het al dan niet beperkte karakter van planaanpassingen
Het al dan niet beperkte karakter van planaanpassingen Een vergunningsaanvraag die niet voldoet aan de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften of een goede ruimtelijke ordening, moet in principe worden geweigerd. Een vergunningverlenende overheid kan de vastgestelde onwettigheden echter rechtzetten op grond van artikel 4.3.1., §1, tweede l... Lees meer
dinsdag 20 juli 2021 Minibosjes in de stad. Van Tiny Forest® tot het Miniwoud van Bos+
Minibosjes in de stad. Van Tiny Forest® tot het Miniwoud van Bos+ Tiny Forest®, een stadsbosje ter grootte van een tennisbaan, is in Nederland erg in trek. Vandaag is een 120-tal gemeenten bij onze noorderburen een dergelijk minibosje rijk. Intussen heeft het Tiny Forest®-initiatief ook de grens overgestoken. Zo hebben in ons land onder meer de gemeente... Lees meer
dinsdag 15 juni 2021 Ook aanvraag van autonoom gemeentebedrijf leidt tot gemeentelijk project
Ook aanvraag van autonoom gemeentebedrijf leidt tot gemeentelijk project Op basis van het Omgevingsvergunningsdecreet maakt het college van burgemeester en schepenen in regel de vergunningverlenende overheid uit, ook wanneer zijzelf de omgevingsvergunningsaanvraag heeft ingediend. Hierdoor kan zij tegelijkertijd optreden als aanvrager en als vergunningverlenende overh... Lees meer
maandag 14 juni 2021 Vrijstelling architect voor verplaatsbare of modulaire constructie
Vrijstelling architect voor verplaatsbare of modulaire constructie De Vlaamse Regering hecht haar definitieve goedkeuring aan het Besluit van 28 mei 2021 tot wijziging van artikel 1/1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect. De plaatsing  van verplaatsba... Lees meer