Ontvang onze nieuwsbrief

Updates over nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, belangrijke trends, niet te missen opleidingen en
studiedagen, ... rechtstreeks in uw mailbox? Schrijf u op onze nieuwsbrief in.

Nieuws

vrijdag 30 juli 2021 Van het aanvechten van vergunningen in overstromingsgevoelig gebied tot de juridische verankering van watergevoelige openruimtegebieden
Van het aanvechten van vergunningen in overstromingsgevoelig gebied tot de juridische verankering van watergevoelige openruimtegebieden De recente overstromingsellende illustreert de urgentie van een slimme aanpak van de waterproblematiek en het klimaatthema. Minister Demir tekent alvast beroep aan tegen de omgevingsvergunning van de Stad Brugge voor het bouwproject De Mispelaar Assebroek. Intussen zitten er nog meer beroepen teg... Lees meer
dinsdag 27 juli 2021 Miskenning van klimaatambities van gemeente leidt tot schorsing van vergunningsbeslissing
Miskenning van klimaatambities van gemeente leidt tot schorsing van vergunningsbeslissing In een recent arrest besluit de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot de schorsing van het vergunningsbesluit voor de oprichting van een ‘klassiek’ nieuw tankstation, zonder toekomstgerichte milieuvriendelijke voorzieningen. Wezenlijk hierbij is de erkenning door de Raad van de concre... Lees meer
dinsdag 27 juli 2021 Het al dan niet beperkte karakter van planaanpassingen
Het al dan niet beperkte karakter van planaanpassingen Een vergunningsaanvraag die niet voldoet aan de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften of een goede ruimtelijke ordening, moet in principe worden geweigerd. Een vergunningverlenende overheid kan de vastgestelde onwettigheden echter rechtzetten op grond van artikel 4.3.1., §1, tweede l... Lees meer
dinsdag 20 juli 2021 Minibosjes in de stad. Van Tiny ForestĀ® tot het Miniwoud van Bos+
Minibosjes in de stad. Van Tiny ForestĀ® tot het Miniwoud van Bos+ Tiny Forest®, een stadsbosje ter grootte van een tennisbaan, is in Nederland erg in trek. Vandaag is een 120-tal gemeenten bij onze noorderburen een dergelijk minibosje rijk. Intussen heeft het Tiny Forest®-initiatief ook de grens overgestoken. Zo hebben in ons land onder meer de gemeente... Lees meer
dinsdag 15 juni 2021 Ook aanvraag van autonoom gemeentebedrijf leidt tot gemeentelijk project
Ook aanvraag van autonoom gemeentebedrijf leidt tot gemeentelijk project Op basis van het Omgevingsvergunningsdecreet maakt het college van burgemeester en schepenen in regel de vergunningverlenende overheid uit, ook wanneer zijzelf de omgevingsvergunningsaanvraag heeft ingediend. Hierdoor kan zij tegelijkertijd optreden als aanvrager en als vergunningverlenende overh... Lees meer
maandag 14 juni 2021 Vrijstelling architect voor verplaatsbare of modulaire constructie
Vrijstelling architect voor verplaatsbare of modulaire constructie De Vlaamse Regering hecht haar definitieve goedkeuring aan het Besluit van 28 mei 2021 tot wijziging van artikel 1/1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect. De plaatsing  van verplaatsba... Lees meer
maandag 14 juni 2021 Vlaams Parlement keurt nieuwe vormen van meldingsplichtig zorgwonen goed
Vlaams Parlement keurt nieuwe vormen van meldingsplichtig zorgwonen goed Op 9 juni 2021 keurde het Vlaams Parlement de wijziging van de VCRO goed, waardoor de mogelijkheden voor zorgwonen aanzienlijk worden uitgebreid. Voortaan is niet alleen een zorgwoning binnen het bestaande bouwvolume van een woning mogelijk. Onder bepaalde voorwaarden kan een zorgwoning ook in ee... Lees meer
vrijdag 11 juni 2021 Vlaamse Regering verlengt principieel civiele noodsituatie tot en met 24 oktober 2021
Vlaamse Regering verlengt principieel civiele noodsituatie tot en met 24 oktober 2021 Nu de covid-vaccinatiecampagne op kruissnelheid draait, verlengt de Vlaamse Regering de civiele noodsituatie van 27 juni tot en met 24 oktober 2021. De verlenging geldt louter in het kader van de afwijkingsregeling op de omgevingsvergunnings- of -meldingsplicht voorzien in artikel 4 van het Noodd... Lees meer
vrijdag 11 juni 2021 Vlaamse Regering actualiseert lijst stedenbouwkundige handelingen van algemeen belang
Vlaamse Regering actualiseert lijst stedenbouwkundige handelingen van algemeen belang Stedenbouwkundige handelingen van algemeen belang kunnen genieten van een aantal afwijkingsmogelijkheden, zoals een anticipatieve vergunning of een vergunning in strijd met de stedenbouwkundige- of verkavelingsvoorschriften, mits strikt voldaan is aan de voorwaarden. De Vlaamse Regering actualise... Lees meer
zaterdag 29 mei 2021 Verkavelingen ouder dan 15 jaar. Ook afwijken van de kavelindeling is mogelijk
Verkavelingen ouder dan 15 jaar. Ook afwijken van de kavelindeling is mogelijk Nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen eerder van oordeel was dat men niet kan afwijken van de kavelindeling van een verkaveling, besluit de Raad van State in een arrest van 23 maart 2021 nu toch dat projecten kunnen afwijken van de kavelindeling zonder dat een voorafgaande verkavelingswijzig... Lees meer