De verschillende ‘vermoedens van vergunning’… en hoe ook zij niet onbegrensd zijn…

Terug naar het overzicht De verschillende ‘vermoedens van vergunning’… en hoe ook zij niet onbegrensd zijn…

Datum: woensdag 3 juni 2020

Auteur(s): Annelies Maes

Met de  vermoedens van vergunning uit de VCRO kan aan een bestaande niet-vergunde constructie, onder bepaalde voorwaarden toch een vergund geachte toestand worden toegekend. Op haar beurt creëerde de rechtspraak daarnaast een aanvullend vermoeden van vergunning voor bepaalde functiewijzigingen en wijzigingen van het aantal woongelegenheden. Dat dit praetoriaans vermoeden van vergunning niet onbegrensd werkt, blijkt uit een aantal arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Klik hier voor de bijdrage

 


Gerelateerde content