‘Proeftuinen droogte’ testen innovatieve aanpak waterschaarste

Terug naar het overzicht ‘Proeftuinen droogte’ testen innovatieve aanpak waterschaarste

Datum: donderdag 9 juli 2020

Auteur(s): Stakenborghs Liliane

Acht proefprojecten in Vlaanderen experimenteren met vernieuwende werkwijzen en technologieën om waterschaarste innovatief het hoofd te bieden. De zogeheten ‘proeftuinen droogte’  liggen zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied. In Oudenaarde wordt de voormalige waterzuiveringsinfrastructuur van tapijtenreus-Balta omgevormd tot een regenwaterbufferbekken dat gratis water ter beschikking stelt aan de omliggende landbouw. In Edegem/Mortsel levert het hemelwater van een industrieterrein op zijn beurt drinkwater voor een nieuwe woonwijk op de voormalige site van Agfa-Gevaert.

De Vlaamse Regering investeert 4 miljoen euro in proeftuinprojecten die waterschaarste op een innovatieve manier willen inperken. Het project ‘Proeftuinen droogte’ kadert in het programma Water-Land-Schap dat in 2017 werd gelanceerd. Minstens drie bedrijven werken samen in dergelijk proefproject.

De ‘Proeftuinen droogte’ moeten toelaten om kennis op te bouwen en te bundelen over de praktische en technische uitdagingen op het terrein. Verder moeten de proefprojecten inzichten aanreiken over de beleidsmatige en administratieve mogelijkheden en hindernissen.

Grosso modo enten de acht proeftuinen zich op drie speerpunten. Een eerste speerpunt focust op het afkoppelen van regenwater. Dat moet er voor zorgen dat regenwater niet in het riool voor afvalwater terechtkomt. Een tweede spoor legt zich toe op de aanleg van regenwaterbuffers. Het derde speerpunt focust op het koppelen van wateroverschotten op industrieterreinen aan waternoden in de omgeving.

Waterbufferbekken Industrieterrein levert drinkwater nieuwe woonwijk in Edegem/Mortsel

Op de voormalige bedrijfssite van Agfa-Gevaert in Edegem/Mortsel worden 350 nieuwe wooneenheden gepland. Onder één van de nieuwe appartementsblokken zal in een waterbuffer het hemelwater van het naburige industrieterrein verzameld worden. De aanleg van de regenwaterbuffer moet soelaas bieden aan de wateroverlast in de buurt en zal lokaal opgezuiverd worden tot drinkwater voor de nieuwe woningen. De nieuwe woonwijk wordt zo van drinkwater voorzien uit een lokaal beschikbare watervoorraad.

 

Waterzuiveringsinfrastructuur tapijtreus Balta wordt regenwaterbuffer voor omliggende landbouw

De Vlaamse tapijtenreus-Balta heeft zijn residentiële tuftafdeling in Oudenaarde gesloten. De voormalige waterzuiveringsinstallatie is daarom niet langer nodig en zal omgevormd worden  tot een  regenwaterbufferbekken van 12.000 m³. Het water zal gratis ter beschikking worden gesteld aan omliggende landbouwbedrijven.

 

Ambassadeurs

De proeftuinprojecten fungeren als ambassadeurs en inspirerende voorbeelden die het pad moeten effenen voor gelijkaardige projecten overal in Vlaanderen.

Meer weten? Maak hier kennis met de proeftuinen droogte