Nieuwe standaardprocedures in het kader van het Bodemdecreet

Terug naar het overzicht Nieuwe standaardprocedures in het kader van het Bodemdecreet

Datum: dinsdag 15 september 2020

Auteur(s):

De nieuwe standaardprocedures voor bodemonderzoek en saneringsrapporten, zoals vastgesteld bij ministerieel besluit van 27 april 2020, zijn in werking getreden op 1 september 2020. Rapporten die ingediend worden vanaf 1 september 2020 moeten voldoen aan de nieuwe standaardprocedures. Bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten en eindevaluatieonderzoeken die voor 1 september 2020 bij de OVAM worden ingediend en die na 31 augustus 2020 door de OVAM worden beoordeeld, worden getoetst aan de standaardprocedure die gold op het ogenblik dat het bodemonderzoek, bodemsaneringsproject of eindevaluatieonderzoek werd ingediend.

Lees hier meer over de nieuwe procedures