Dertiende oproep Subsidie strategische projecten 2021 voor overheden en overheidsinstellingen

Terug naar het overzicht Dertiende oproep Subsidie strategische projecten 2021 voor overheden en overheidsinstellingen

Datum: vrijdag 16 april 2021

Auteur(s): Redactie OmgevingConnect

Voor de dertiende keer op rij lanceert het Departement Omgeving een oproep voor nieuwe strategische projecten voor overheden en overheidsinstellingen die  concreet willen bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de uitvoering van het ruimtelijk beleid en de actuele beleidsdoelstellingen rond ontharding, bebossing, natte natuur en ruimte voor water (Blue Deal), …

 

Dit project moet uitvoering geven aan het ruimtelijk beleid op bovenlokaal niveau en de interbestuurlijke samenwerking via gebiedscoalities op het terrein bevorderen.
 

De geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loon- en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie. Deze subsidie bedraagt maximaal 80% van de gemaakte kosten, met een maximum van 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal drie opeenvolgende jaren.


Aanvraagdossiers worden digitaal ingediend tot en met 16 juli 2021.
 

Deelnemingsvoorwaarden, aanvraagformulieren en meer info vindt u hier
Contact: tel. 02 553 11 71 / mail: strategische.projecten@vlaanderen.be