Zwerfvuil en sluikstorten. Wijziging VLAREMA en Milieuhandhavingsbesluit

Terug naar het overzicht Zwerfvuil en sluikstorten. Wijziging VLAREMA en Milieuhandhavingsbesluit

Datum: vrijdag 28 mei 2021

Auteur(s): Liliane Stakenborghs

Zwerfvuil en sluikstorten zijn een hardnekkig maatschappelijk probleem. Om de zwerfvuilproblematiek efficiënt te bestrijden zet de Vlaamse Regering in op een betere handhaving. Daartoe wijzigt het Besluit van 7 mei 2021 van de Vlaamse Regering het VLAREMA en het Milieuhandhavingsbesluit.

 

Het Besluit van 7 mei 2021 formuleert een aangepaste definitie van zwerfvuil en sluikstorten. Hiertoe wordt aan artikel 1.2.1, &  2 VLAREMA een punt 77°/2 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“77°/2 sluikstorten: het bewust ontwijken van de huishoudelijke afvalophaling of bedrijfsafvalophaling door afvalstoffen achter te laten of te storten op niet-reglementaire plaatsen, tijdstippen of in de foute recipiënten;”.

 

Daarnaast wordt aan hoofdstuk 4 VLAREMA een afdeling 4.6 toegevoegd die voorziet in een uitdrukkelijk verbod op het creëren van sluikstorten en zwerfvuil.

 

Verder worden de relevante toezichthouders, die vandaag ogv artikel 12 Milieuhandhavingsbesluit zijn aangeduid om aan milieuhandhaving te doen,  ook bevoegd voor de handhaving van deze nieuwe verbodsbepaling in VLAREMA.

 

Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State. 

 

Lees hier de nota aan de Vlaamse Regering

Lees hier het ontwerp wijzigingsbesluit