Wijziging Uitvoeringsbesluit complexe projecten verankert individuele kennisgevingsverplichting bij wijziging of opheffing van beschermingsbesluiten

Terug naar het overzicht Wijziging Uitvoeringsbesluit complexe projecten verankert individuele kennisgevingsverplichting bij wijziging of opheffing van beschermingsbesluiten

Datum: dinsdag 11 mei 2021

Auteur(s): Liliane Stakenborghs

Het Decreet complexe projecten bepaalt dat een projectbesluit een beschermingsbesluit inzake onroerend erfgoed kan wijzigen of opheffen. Het ontwerpbesluit van 30 april 2021 wijzigt het Uitvoeringsbesluit complexe projecten en voorziet nu ook uitdrukkelijk in een individuele kennisgevingsverplichting om een gelijkwaardige behandeling te verzekeren.

 

Artikel 41, 10° Decreet complexe projecten bepaalt dat een projectbesluit een beschermingsbesluit van een monument, een cultuurhistorische landschap, een archeologische site of een stads- of dorpsgezicht kan wijzigen of opheffen.

 

Terwijl het Onroerenderfgoeddecreet en de VCRO uitdrukkelijk voorzien in een individuele betekening van een wijziging of opheffing van een beschermingsbesluit, was dergelijke individuele kennisgevingsplicht tot dusver niet expliciet in het Uitvoeringsbesluit complexe projecten opgenomen.

 

Gezien  het  belang  van  een  gelijkwaardige  behandeling,  ongeacht  het  traject  dat wordt  doorlopen (Onroerenderfgoeddecreet,  gewestelijk  ruimtelijk  uitvoeringsplan  of  projectbesluit),  voorziet dit Wijzigingsbesluit nu wel expliciet in een individuele kennisgevingsplicht in geval van wijziging of opheffing van beschermingsbesluiten via de procedure van het decreet complexe projecten.

 

Ten slotte krijgt het Uitvoeringsbesluit complexe projecten nog een aantal technische aanpassingen.

 

Lees hier het Wijzigingsbesluit complexe projecten

Lees hier de nota aan de Vlaamse Regering