Vlaamse Regering verlengt principieel civiele noodsituatie tot en met 24 oktober 2021

Terug naar het overzicht Vlaamse Regering verlengt principieel civiele noodsituatie tot en met 24 oktober 2021

Datum: vrijdag 11 juni 2021

Auteur(s): Liliane Stakenborghs

Nu de covid-vaccinatiecampagne op kruissnelheid draait, verlengt de Vlaamse Regering de civiele noodsituatie van 27 juni tot en met 24 oktober 2021. De verlenging geldt louter in het kader van de afwijkingsregeling op de omgevingsvergunnings- of -meldingsplicht voorzien in artikel 4 van het Nooddecreet van 20 maart 2020.

 

In het kader van de vaccinatiecampagne is een nieuwe verlenging van de tijdelijke afwijking op de omgevingsvergunnings- en -meldingsplicht voor de bouw en uitbating van bijkomende  ziekenhuis-,  verzorgings- en productiefaciliteiten voor geneesmiddelen urgent en noodzakelijk.  

Door  hun  werking  kunnen  vaccinatiecentra  onder  een  aantal  rubrieken  uit  de  Vlarem-indelingslijst vallen, waardoor ze milieuvergunningsplichtig of -meldingsplichtig zijn. Daarnaast vergen  vaccinatiecentra  op stedenbouwkundig vlak vaak een vergunningsplichtige functiewijziging. Bijvoorbeeld van de functie dagrecreatie, industrie en bedrijvigheid naar gemeenschapsvoorzieningen  en  openbare  nutsvoorzieningen.  In  een  aantal  gevallen  worden tijdelijke constructies zoals tenten, containers en buitensignalisatie geplaatst.

Het vaststellen van de civiele noodsituatie, waardoor de afwijkingsregeling van toepassing wordt, is - nu de vaccinatiecampagne nog volop draait - dan ook urgent en noodzakelijk. De startdatum van de civiele noodsituatie wordt vastgelegd op  27  juni  2021.  De duur bedraagt 120 dagen, zodat de civiele noodsituatie blijft vastgesteld tot en met 24 oktober 2021.

 

Lees hier het Besluit van de Vlaamse Regering: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/60B9CBB9364ED90008000042

Lees hier de nota aan de Vlaamse Regering: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/60B9CBB9364ED90008000041