Vrijstelling architect voor verplaatsbare of modulaire constructie

Terug naar het overzicht Vrijstelling architect voor verplaatsbare of modulaire constructie

Datum: maandag 14 juni 2021

Auteur(s): Liliane Stakenborghs

De Vlaamse Regering hecht haar definitieve goedkeuring aan het Besluit van 28 mei 2021 tot wijziging van artikel 1/1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect. De plaatsing  van verplaatsbare of modulaire constructies met een maximale oppervlakte van 50 m² en een maximale hoogte van 3,5 meter vergt niet langer de medewerking van een architect.

 

Bij besluit van 23 mei 2003 heeft de Vlaamse Regering een aantal vergunnings- of meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen vrijgesteld van de verplichte medewerking van de architect. De lijst wordt nu uitgebreid met een vrijstelling voor de plaatsing van een verplaatsbare voorgemonteerde of modulaire constructie, zoals een wooncontainer, kantoorunit, klascontainer, stacaravan, woonwagen of zorgcontainer. Mits deze inrichtingen voldoen aan volgende voorwaarden:

  • de bruto-vloeroppervlakte van de constructie bedraagt maximaal 50 m²;
  • de hoogte bedraagt maximaal 3,5 meter;
  • als aan een bestaand gebouw wordt aangebouwd, dan mogen de bouwwerken geen  constructieprobleem oplossen en de stabiliteit van de aanpalende gebouwen niet wijzigen;
  • een unit wordt niet op een andere (reeds  geplaatste) unit gestapeld. Bestaat de modulaire constructie uit meerdere units dan mogen deze units niet op elkaar gestapeld worden.

De vrijstelling voor verplaatsbare modulaire constructies wordt voorzien omdat het doorgaans in serie geproduceerde, eenmalig ontworpen producten betreft die kant-en-klaar of in bouwpakket worden aangekocht, geleverd en geplaatst. Dankzij de opgelegde voorwaarden zijn er geen stabiliteitsproblemen te verwachten.

Is er niet voldaan aan de opgelegde voorwaarden, dan blijft de medewerking van een architect verplicht.

Een vrijstelling van de medewerking van een architect impliceert niet dat er geen omgevingsvergunning of melding zou vereist zijn.

In artikel 1/1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect wordt een punt 3°/1 ingevoegd, dat luidt:

“3°/1 het plaatsen van een niet-gestapelde, verplaatsbare voorgemonteerde of modulaire constructie, met een maximale oppervlakte van 50 vierkante meter en een maximale hoogte van 3,5 meter. Als aan een bestaand gebouw wordt aangebouwd, dan mogen de bouwwerken noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen wijzigen;”

 

Lees hier het Wijzigingsbesluit: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/60AC9CB9364ED900080000F9

Lees hier de nota aan de Vlaamse Regering: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/60AC9CB9364ED900080000F8

Lees hier het advies van de Raad van State: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/60AC9CB9364ED900080000F7