Minibosjes in de stad. Van Tiny Forest® tot het Miniwoud van Bos+

Terug naar het overzicht Minibosjes in de stad. Van Tiny Forest® tot het Miniwoud van Bos+

Datum: dinsdag 20 juli 2021

Auteur(s): Liliane Stakenborghs

Tiny Forest®, een stadsbosje ter grootte van een tennisbaan, is in Nederland erg in trek. Vandaag is een 120-tal gemeenten bij onze noorderburen een dergelijk minibosje rijk. Intussen heeft het Tiny Forest®-initiatief ook de grens overgestoken. Zo hebben in ons land onder meer de gemeenten Schoten en Vorst een TinyForest® aangelegd.  Bos+ pakt dan weer uit met een eigen concept: het Miniwoud.

In tegenstelling tot wat men zou verwachten is er geen grote oppervlakte vereist om een bos aan te planten. En dat is goed nieuws voor het volgebouwde Vlaanderen. Dichtbebouwde gemeenten hebben best nog ruimte om te vergroenen en een bebossingsproject in de stad te brengen. Een perceel van amper 200 m² volstaat voor de aanleg van een minibosje.

Tiny Forest en Shubhendu Sharma

Tiny Forest®, een initiatief van het Nederlandse IVN Natuureducatie, dateert van 2016. Tiny Forest® is een geregistreerd merk. Minibosjes met deze naam zijn geplant volgens het concept van de Indische onderzoeker Shubhendu Sharma. Een concept waarbij de boompjes heel dicht bij elkaar worden aangeplant en een laag mulch wordt aangebracht.

Het initiatief wil met inheemse bomen en struiken een groene oase in de dichtbebouwde stad brengen, de biodiversiteit stimuleren, de natuurbeleving in de stad versterken, de hittestress tegengaan en de waterberging in de stad bevorderen.  De minibosjes moeten minstens tien jaar blijven bestaan en er dient altijd een school betrokken te worden bij het beheer. Natuureducatie vormt een belangrijk onderdeel.

Bos+, een Miniwoud in jouw gemeente

Bos+, een Vlaamse organisatie die zich inzet voor bosbehoud en meer bos in Vlaanderen, pakt uit met een eigen concept. Het Miniwoud.

Het compacte Miniwoud van Bos+ heeft een oppervlakte van 200 tot 1000 m². Het Miniwoud kan deel uitmaken van een publiek park, een speelplaats of een wijk. Het concept verschilt van het Tiny Forest® in die zin dat Bos+ opteert voor een lagere plantdichtheid. Bos+ wil gemeenten ondersteunen bij bebossingsprojecten met inheemse bomen via haar concept van compact Miniwoud.

Bos+ begeleidt gemeenten om een bos op maat uit te werken. Zo kunnen gemeenten ook kiezen voor een Medium- of een Maxiwoud. Bij de realisatie staat participatie van de lokale gemeenschap voorop. Zo kunnen lokale burgers, jeugdverenigingen, scholen, bedrijven en overheden zelf mee invulling geven aan hun stadsbos. Bos+ heeft 50 jaar ecologische kennis in huis.

Bos+ legt een Miniwoud aan voor een richtprijs van 8.  000 euro, een Tiny Forest® kost om en bij de 22.000 euro.

Meer weten?

https://www.bosplus.be/nl/beheerprojecten/miniwouden

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/het-kleine-bosje-is-na-vijf-jaar-een-grote-hit.16695322.lynkx