Miskenning van klimaatambities van gemeente leidt tot schorsing van vergunningsbeslissing

Terug naar het overzicht Miskenning van klimaatambities van gemeente leidt tot schorsing van vergunningsbeslissing

Datum: vrijdag 6 augustus 2021

Auteur(s): Annelies Maes (UHasselt)

In een recent arrest besluit de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot de schorsing van het vergunningsbesluit voor de oprichting van een ‘klassiek’ nieuw tankstation, zonder toekomstgerichte milieuvriendelijke voorzieningen. Wezenlijk hierbij is de erkenning door de Raad van de concrete klimaatambities van de gemeente als facultatieve weigeringsgrond in de zin van art. 4.3.4 VCRO, voor projecten die niet wenselijk worden geacht omwille van doelstellingen en zorgplichten in het beleidsdomein van de gemeente als adviserende instantie in de vergunningsprocedure in beroep. Het arrest onderstreept dat gemeenten ook op vergunningstechnisch vlak én in graad van beroep, een niet te miskennen rol kunnen spelen binnen het klimaatvraagstuk.

Lees hieronder het volledige artikel en de tekst van het arrest.


Gerelateerde content