OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Openbaar onderzoek over het ontwerp van besluit en ontwerp-plan-MER voor sectorale voorwaarden windturbines

et het besluit van de Vlaamse Regering voor sectorale voorwaarden voor inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie wil de Vlaamse overheid sectorale voorwaarden voor windturbines vaststellen om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken.  Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst.

Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een ontwerp-plan-MER opgesteld. Meer informatie over deze plan-MER procedure.

Rekening houdend met de conclusies van het ontwerp van plan-MER keurde de Vlaamse Regering op 28 oktober 2022 het ontwerp van het besluit voor de eerste keer principieel goed.

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 loopt een openbaar onderzoek over het ontwerpbesluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER waaraan u kan deelnemen. Hieronder vindt u de documenten en  meer informatie over hoe u kan inspreken.

Het ontwerpbesluit en ontwerp-plan-MER inkijken

Tot en met 20 januari 2023 kan u hieronder het ontwerpbesluit, het ontwerp-plan-MER en de richtlijnen downloaden:

Indien u dit wenst, kan u deze documenten ook (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. Hiervoor maakt u eerst een afspraak via 02/553.83.79 of bjo.omgeving@vlaanderen.be.

Opmerkingen of bezwaren indienen

Online reageren

Van 22 november tot en met 20 januari 2023 kan u online opmerkingen of bezwaren indienen. U vindt hier dan de link.  Als u online reageert,  is het niet nodig om uw reactie ook via de post aan ons te bezorgen.

Reageren via post

U verstuurt uw reactie naar:

  • Departement Omgeving
    Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
    t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines
    Koning Albert II-laan 20 bus 8
    1000 Brussel

Reageren als niet-Belg

Niet-Belgen bezorgen hun reactie via e-mail

 

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...