OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

De gewestelijke publiciteitsverordening 2023

Op 12 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering de gewestelijke Publiciteitsverordening 2023 definitief goed. De vandaag geldende regels rond reclame en publiciteit zijn sterk verouderd. De nieuwe verordening vervangt dan ook de voorbijgestreefde en complexe regelgeving uit de jaren ‘30 en ’50 van vorige eeuw. Ze heeft twee inhoudelijke doelstellingen, met name het bevorderen van de goede ruimtelijke ordening en de verkeersveiligheid.

De verordening is van toepassing op vergunningsplichtige publiciteitsinrichtingen. Ze voorziet een soepelere regeling voor zaakgebonden publiciteit (“Drankencentrale Willem” op een drankenhandel) dan voor niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen (de klassieke “reclameborden”). De verordening is ook van toepassing als wordt overgegaan van een zaakgebonden naar een niet-zaakgebonden publiciteitsinrichting.

De oude regelgeving was niet overal van toepassing, wat het zeer ingewikkeld maakte. De nieuwe verordening is in beginsel van toepassing langs alle openbare wegen.

Aan andere sectorale regelgeving, zoals die inzake onroerend erfgoed, de regeling inzake privaat gebruik van openbaar domein of het burgerlijk recht (eigendomsrecht), wordt niet geraakt. Deze regels blijven gelden.

Bestaande, reglementair geplaatste publiciteit mag behouden blijven.

Er is geen absoluut recht op een vergunning. De gemeenten kunnen aanvragen voor publiciteit, die voldoet aan de verordening, toch weigeren als ze van oordeel zijn dat daar gegronde redenen voor bestaan.

De Publiciteitsverordening 2023 treedt in werking op de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad en is van toepassing op vergunningsaanvragen die vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit worden ingediend. Momenteel (half mei 2023) is de publicatiedatum nog onbekend. Maar duidelijk is dat een inwerkingtreding voor 1 augustus 2023 niet mogelijk is.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen dit besluit aanvullen. Eventueel bestaande gemeentelijke verordeningen moeten binnen 24 maanden na de datum van de inwerkingtreding van deze verordening in overeenstemming met de voorschriften van deze verordening worden gebracht.

U vindt de tekst van de Publiciteitsverordening 2023 hier.

Het verslag dat bij de Publiciteitsverordening 2023 hoort, vindt u hier.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...