OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Bevoegdheidsherverdeling windturbineprojecten

Recent hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het ontwerpbesluit dat voorziet in een nieuwe herverdeling van de bevoegdheden inzake de vergunning van grootschalige windprojecten. Daarmee wordt de Vlaamse Regering in eerste aanleg exclusief bevoegd voor vergunningsaanvragen voor windturbines vanaf 1500 kW. De Vlaamse Regering opteert voor deze bevoegdheidsoverdracht omwille van de eenvormigheid, cumulatieve effecten en vereiste expertise. Verder worden hiermee opeenvolgende beroepsprocedures vermeden en wordt de vergunningsprocedure versneld.

Grote windturbines inplanten in het kleine dichtbevolkte Vlaanderen is geen sinecure. Niet zelden stoten windprojecten op felle tegenstand en lopen ze jaren vertraging op door aanslepende procedureslagen. In Vlaanderen verzetten niet alleen talrijke actiegroepen zich tegen de komst van windturbines. Sommige gemeenten procederen zelf tegen vergunde projecten uit angst voor een electorale afstraffing.

Sinds februari 2017 werden 479 vergunningsaanvragen (eerste aanleg) voor windturbines ingediend: 378 op provinciaal niveau en 101 op Vlaams niveau. Van de 378 provinciale dossiers stroomden 108 dossiers door naar het Vlaamse niveau voor de administratieve beroepsprocedure.

Na de inwerkingtreding van de nieuwe bevoegdheidsoverdracht zijn deputaties niet langer de vergunningverlenende overheid in eerste aanleg voor windturbineprojecten en windturbines vanaf 1500 kW. Daartoe wijzigt het ontwerpbesluit het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten. In bijlage 1 wordt in alinea 2, 10° vervangen als volgt:

“10° aanvragen met betrekking tot de volgende installaties voor de productie van elektriciteit:

  1. Installaties met een vermogen van meer dan 1000 MW, die aantakken op het openbare elektriciteitsnet;
  2. Installaties voor het opwekken van elektriciteit door windenergie met een vermogen van 1500 kW of meer

In bijlage 2 wordt alinea 2, 6° opgeheven.

Bovendien impliceert de inwerkingtreding van het nieuwe juridisch kader dat enkel nog een jurisdictioneel beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen openstaat. Administratief beroep tegen de vergunning in eerste aanleg door de Vlaamse Regering voor een winturbineproject vanaf 1500 kW is niet mogelijk.

De bevoegdheidsoverdracht moet de vergunningsprocedure versnellen en vormt en belangrijke stap in de energietransitie. Het nieuw juridisch kader geeft uitvoering aan de doelstellingen van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan en het Windplan 2025. Tegen 2030 moet de windcapaciteit goed zijn voor een totaal vermogen van 2,5 GW.

Het ontwerpbesluit is voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Lees hier het ontwerpbesluit Beslissingen van de Vlaamse Regering | Vlaanderen.be

Lees hier de Nota aan de Vlaamse Regering  Beslissingen van de Vlaamse Regering | Vlaanderen.be

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...