Straling en haar gezondheidsrisico's in de vergunningverlening

Terug naar het overzicht Straling en haar gezondheidsrisico's in de vergunningverlening

Datum: maandag 20 april 2020

Auteur(s): Robin Verbeke

Lange tijd was het onduidelijk hoe een vergunningverlenende overheid moet omgaan met projecten die straling met zich kunnen meebrengen, zoals bijvoorbeeld telecomstations of gsm-masten. Volstaat een verwijzing naar het conformiteitsattest van de zendinstallatie of moet een vergunningverlenende overheid verder gaan dan dat? In een recent arrest van 3 december 2019 verduidelijkt de Raad voor Vergunningsbetwistingen hoe een vergunningverlenende overheid de risico’s van dergelijke straling moet inschatten, nadat een eerder arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen is vernietigd door de Raad van State.

Lees hier de bijdrage.