Bijkomende sectorale milieuvoorwaarden voor afvalbehandeling

Terug naar het overzicht Bijkomende sectorale milieuvoorwaarden voor afvalbehandeling

Datum: maandag 5 oktober 2020

Auteur(s):

Bijkomende sectorale milieuvoorwaarden voor afvalbehandeling. Op 5 oktober publiceert het Belgisch Staatsblad het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2020 tot wijziging van titel II van het VLAREM van 1 juni 1995, titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor afvalbehandeling, en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Met dit wijzigingsbesluit worden aan titel II en III van het VLAREM de bijkomende sectorale milieuvoorwaarden toegevoegd voor afvalbehandeling.