Covid 19: opnieuw vrijstelling omgevingsvergunning en meldingsplicht ziekenhuizen

Terug naar het overzicht Covid 19: opnieuw vrijstelling omgevingsvergunning en meldingsplicht ziekenhuizen

Datum: maandag 2 november 2020

Auteur(s): Uitgeverij Vanden Broele

De Vlaamse Regering heeft met het Besluit van 30 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Deze maatregelen moeten de zware druk op de ziekenhuizen en zorginstellingen verlichten. 

 

De capaciteit van zowel ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen als laboratoria staat onder druk en de vraag naar extra (tijdelijke) faciliteiten is reëel. Het is bovendien essentieel dat er snel mogelijkheden worden gecreëerd voor extra faciliteiten voor een snelle productie van geneesmiddelen, vaccins en onmisbaar medisch materiaal, producten en materiaal om medische testen uit te voeren. 

 

Daarom voorziet de Vlaamse Regering opnieuw een vrijstelling van omgevingsvergunning voor dergelijke noodzakelijke faciliteiten. In tegenstelling tot de eerste golf worden de voorgestelde maatregelen nu beperkt tot het ‘activeren’ van de mogelijkheid om af te wijken van de omgevingsvergunningsplicht of -meldingsplicht wat betreft constructies, functiewijzigingen of exploitaties die tot doel hebben geneesmiddelen en medisch materiaal te maken, en/of de ziekenhuiscapaciteit en de capaciteit van andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen of onderzoeksinstellingen te verhogen of te verbeteren. 

 

Op die manier wordt het onder meer tijdelijk mogelijk om testdorpen op te richten, maar ook tijdelijke ziekenhuizen en dergelijke meer. Startdatum van de civiele noodsituatie is 30 oktober 2020. De duurtijd bedraagt 120 dagen, zodat deze civiele noodsituatie blijft vastgesteld tot en met 27 februari 2021. Deze civiele noodsituatie geldt louter in het kader van de afwijkingsregeling op de omgevingsvergunnings- of omgevingsmeldingsplicht voorzien in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.