Ruimtelijke beleidsplanning: de do’s-and-don’ts

Terug naar het overzicht Ruimtelijke beleidsplanning: de do’s-and-don’ts

Datum: vrijdag 11 december 2020

Auteur(s): Liliane Stakenborghs (Uitgeverij Vanden Broele)

In deze nieuwe uitgave belichten de auteurs Floris Sebreghts en Pieter-Jan Van de Weyer (GSJ Advocaten) alle do’s-and-don’ts inzake ruimtelijke beleidsplanning.

De Codextrein van 8 december 2017 vervangt het oude systeem van de ruimtelijke structuurplanning door de nieuwe rechtsfiguur van de beleidsplannen.

Dit handig naslagwerk schetst de belangrijkste kenmerken van deze nieuwe rechtsfiguur en zoomt in op de verschillende procedures voor opmaak en herziening van de beleidsplannen. Alle belangrijke aspecten voor het gewestelijke, provinciale en gemeentelijke niveau passeren de revue. Dit handig boekje vormt een onmisbaar instrument voor alle actoren: besturen, ambtenaren omgeving, studiebureaus, ruimtelijke planners, schepenen omgeving, architecten…

 

Meer info/bestellen 

 

De uitgave Ruimtelijke beleidsplanning: de do’s-and-don’ts maakt deel uit van de GECORO-reeks.

 

Begrippen uit het omgevingsrecht, Leidraad voor de GECORO en Woonuitbreidingsgebieden  zijn de uitgaven die eerder in deze reeks verschenen en moeilijk in de bibliotheek van eenieder die zich bezighoudt met het omgevingsthema, kunnen ontbreken.

 

Abonnees van OmgevingConnect kunnen de uitgave online raadplegen