Vlaams verbod op onverdoofd slachten niet in strijd met het Unierecht

Terug naar het overzicht Vlaams verbod op onverdoofd slachten niet in strijd met het Unierecht

Datum: donderdag 24 december 2020

Auteur(s): Liliane Stakenborghs (Uitgeverij Vanden Broele)

In de zaak C-336/19 van 17 december 2020 oordeelt het Europees Hof van Justitie dat het Vlaams verbod op onverdoofd slachten strookt met het Unierecht en een evenwicht tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid garandeert.

Het arrest van het Hof gaat daarmee lijnrecht in tegen het eerdere advies van de advocaat-generaal om het Vlaams verbod strijdig met het Unierecht te verklaren.

Lees hier het arrest