Ook aanvraag van autonoom gemeentebedrijf leidt tot gemeentelijk project

Terug naar het overzicht Ook aanvraag van autonoom gemeentebedrijf leidt tot gemeentelijk project

Datum: dinsdag 15 juni 2021

Auteur(s): Robin Verbeke (LDR Advocaten)

Op basis van het Omgevingsvergunningsdecreet maakt het college van burgemeester en schepenen in regel de vergunningverlenende overheid uit, ook wanneer zijzelf de omgevingsvergunningsaanvraag heeft ingediend. Hierdoor kan zij tegelijkertijd optreden als aanvrager en als vergunningverlenende overheid. Dit principe kent echter zijn beperkingen, zoals blijkt uit een recent arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 22 april 2021. Hierin stelt de Raad vast dat de aanvraag van een autonoom gemeentebedrijf moet worden beschouwd als een eigen gemeentelijk project van een gemeentebestuur, wat een impact kan hebben op de vergunningverlenende bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.


Gerelateerde content