OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2015/01

TOO 2015/01

Woord vooraf

Over Fitness Check en Body Mass Index
Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Met dank aan de Europese Commissie Juncker, kreeg het woord fitness een nieuwe betekenis. Dat de Commissie belangrijke delen van het Europees omgevingsrecht aan een fitness check onderwerpt, heeft niets te maken met enige bezorgdheid na te gaan of deze regelgeving nog ‘springlevend’ is. Het betreft integendeel een ijskoude analyse of de betrokken wetgeving nog ‘fit for purpose’ is. Over welke ‘purpose’ het daarbij precies gaat, wordt ongetwijfeld een check op zich, in de economisch verdachte tijden waarin we leven.

Is ons Vlaams omgevingsrecht nog ‘geschikt voor dienst’? Die vraag is best wel confronterend. Ons recht wijzigt zo frequent, dat dit soort existentialistische vragen wat aan ons voorbij lijkt te gaan. De wijzigingen beperken zich overigens niet tot het recht; ook onze rechtscolleges zijn een perpetuum mobile geworden. Zo hebben we sinds kort een ‘Dienst van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges’ (DBRC). Gelukkig is er Annelies Maes om ons bij te praten over de nieuwe procedureregels.

Dat het recht natuurlijk altijd een beetje zal moeten wijzigen, om afgestemd te blijven op onze gewijzigde samenleving(svormen), maakt Bram De Smet duidelijk in zijn bijdrage over het (nieuw samengesteld) gezin als hoeksteen van het omgevingsrecht.

Hendrik Schoukens ziet de ‘purpose’-bui al hangen, zo blijkt uit zijn aanklacht over de recente rechtspraak van het Hof van Justitie inzake de toegang (of beter het gebrek daaraan) van milieuverenigingen om EU-milieubesluiten voor de Europese rechter aan te vechten. Vanuit eenzelfde invalshoek ontmaskert de Avosetta Groep het ware gelaat van de door de Europese Commissie nagestreefde Bett er Regulati on inzake milieubeleid.

Moeten we misschien de stilte rehabiliteren in het omgevingsrecht? Uitgerekend op het moment dat Nederland de stilzwijgende vergunning definitief naar de prullenmand verwijst, staat ons Vlaams Regeerakkoord er bol van (Isabelle Larmuseau).

Allesbehalve stil is dit TOO-nummer, met een overdaad aan welluidende bijdragen over onder meer grenzeloze bodemverontreiniging, het recht op gezonde lucht voor stedelingen en op minder parkeerplaatsen voor Brusselaars, (stedenbouwkundige) ‘lommer en kwel’ bij zonnepanelen, het integratie- of dwaalspoor inzake de plan-MER, ‘vleermuizenissen’ bij windenergieprojecten, para-agrarische duiven als nieuwe vogelsoort, het omgaan met exotische dieren in de Vlarem-context en met grote aantallen konijnen in een stedenbouwdossier, (alweer) hommeles op de Vlaamse trage wegels, een bouwinspectie die een ‘nieuwe deuk’ krijgt of zich (soms) te veel bezig houdt met ‘prutsen’ maar dan weer wel Jeroen Brouwers (bijna) op de knieën krijgt, de RvVb die het eigendomsrecht verdedigt, stedenbouwkundige problemen op en rond op- en afritten van autosnelwegen, generatiewissels in de landbouw, tot zelfs openbare zeden- en goede ruimtelijke ordeningsproblemen om en rond parenclubs.

Op basis van deze overvloed aan bijdragen, zou een Vlaamse fitness check op alarmerende boulimie kunnen wijzen. Geen nood, het jaar is nog jong, en het moment dus ideaal om nog snel iets aan onze Body Mass Index te doen.

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • Over Fitness Check en body Mass Index - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Cocktail

 • De stilzwijgende omgevingsvergunning: het geluid van de stilte – Isabelle Larmuseau

Voor het gerecht

 • Nieuw maatpak en nieuwe procedureregels voor Raad voor Vergunningsbetwistingen - Annelies Maes
 • De toegang tot de Europese rechter in milieuzaken na de arresten van het Hof van Justitie van 13 januari 2015: Kafka revisited? - Hendrik Schoukens
 • Het ‘gezin’ ook als hoeksteen van het omgevingsrecht? - Bram De Smet
 • The true face of Better Regulation regarding environmental policy - The Avosetta Group

Bij het gerecht

 • Brussel (en het GwH) in de bres voor het klimaat
 • Een nieuwe deuk voor de ‘gebruiksleer’ van de stedenbouwkundige inspectie 
 • Moet de deputatie horen wie erom vraagt? 
 • De generatiewissel en de (tweede) landbouwbedrijfswoning: bezint eer ge begint … 
 • Overtreders opgelet: de autosnelweg begint altijd aan de oprit 
 • Groen licht voor commerciële rusthuizen in blauwe zones 
 • Het integratiespoor, nog steeds een dwaalspoor? 
 • Overheid niet altijd aansprakelijk na vernietiging vergunning 
 • Van MTHEN naar ‘hoogdringendheid’
 • De onvermoede mogelijkheden van de stedenbouwkundige verordening 
 • Inspectie moet/mag zich niet bezig houden met ‘prutsen’ 
 • Geen peis en vree op de trage wegels 
 • Goed zijn voor de dieren zorgt niet altijd voor een goede ruimtelijke ordening
 • Bodemverontreiniging bij de buren: over de grens tussen hinder en schade
 • RvVb verdedigt eigendomsrecht 
 • Gesleutel aan architectuur van zonevreemde bepalingen VCRO 
 • Missing planologische link bij opvullen van kraters mijnterril
 • Vleermuizenissen 
 • Zonnepanelen: lommer en kwel 
 • Jeroen Brouwers lijkt strijd tegen bouwinspectie te verliezen 
 • Is pandje breken ook pandje heropbouwen? 
 • Nieuwe vogel gespot in Vlaanderen: de para-agrarische duif! 
 • En wat nadat de schending van de redelijke termijn authentiek is vastgesteld?
 • Het recht op gezonde lucht voor stedelingen: HvJ dwingt UK tot nemen van striktere milieumaatregelen 
 • Parenclubs in Vlaanderen: over goede zeden en goede ruimtelijke ordening 
 • Onteigeningsonderhandelingen nemen vlucht vooruit 
 • Niet consequent is ook niet redelijk 
 • Alles op zijn tijd: eerst de vergunning voor de weg, en dan pas voor de constructie 
 • Dierenwelzijn en onveiligheidsgevoel geen redenen om milieuvergunning te weigeren 
 • Forfaitair karakter planschadevergoeding: de aanhouder wint... maar wanneer? 
 • Dwingende beslissingstermijnen in de VCRO. Of toch niet (altijd) 

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.