OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2016/02

TOO 2016/02

Woord vooraf

Ceci n'est pas le droit de l'environnement
Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Verenigd in een door Uitgeverij Vanden Broele gesponsorde bus, trok op 22 april 2016 een Vlaamse VVOR-delegatie naar ’s Hertogenbosch. Niet alleen de succesvolle tentoonstelling van Jeroen Bosch gold daarbij als publiekstrekker, ook het omgevingsrecht, zoals dit in Vlaanderen en Nederland wordt beoefend.

Het enthousiasme over het Nederland-Vlaanderen-evenement was zo groot, dat de Nederlands-Vlaamse tijdschriften TO en TOO besloten tot een gelijktijdige publicatie van de toespraken. Zo leest u in dit TO(O)-nummer de juridisch kunstzinnige inleiding van Rosa Uylenburg, de beschouwingen over het bestemmings- en omgevingsplan van Niels Koeman en Dick van Straaten, de keuze voor omgevingswaarden of milieukwaliteitsnormen van Frank Groothuijse en Jan Verheeke, en de survival of revival van het inrichtingen- of activiteitenbegrip van Valérie van ’t Lam en Steven Betz. Hans Woldendorp rondt af met bedenkingen over het al dan niet geslaagd karakter van ‘één broek voor twee billen’.

De TOO-cover is de perfecte samenvatting van het Nederlands-Vlaamse zesluik: het bekende schilderij van de Nederlandse Jeroen Bosch in het Gentse Museum voor Schone Kunsten blijkt niet van zijn hand. Als Belgen lijken wij veroordeeld tot het surrealisme van René Magritte: ‘Ceci n’est pas un Bosch’. Eenzelfde relativering dringt zich op bij een aanblik van het Nederlands-Vlaams omgevingsrecht: ‘Ceci n’est pas le droit de l’environnement’.

Wachten dan maar op een Europese Law of the- Surroundings? Dat doet Hendrik Schoukens reeds geruime tijd met betrekking tot temporary nature. Hij kan er niet aan voorbij: de stem van tijdelijke natuur klinkt in Nederland en Vlaanderen luider dan in Europa. Hetzelfde geldt voor het thema bodem: het voorstel voor een Europese kaderrichtlijn bodembescherming werd in 2014 ingetrokken en de Europese Richtlijn Milieuschade blijft voor bodemschade relatief tandeloos. Gelukkig bieden Peter Flamey en Astrid Lippens ons de ‘open en toe’ van het Belgische bodemgerelateerde aansprakelijkheidsrecht.

Ook in de rechtspraakcommentaren komt Europa aan bod: de Bolkesteinrichtlijn in relatie tot detailhandel. Grote aandacht is er ook voor het mijlpaalarrest van het Grondwettelijk Hof, waardoor verenigingen voor het eerst in hun bestaan méér dan 1 euro morele schadevergoeding kunnen claimen. Blijven verder beroeren: gezondheidseffecten van gsm-masten, bouwverbod in stads- en dorpsgezichten, zonevreemd zorgwonen, het forfaitair karakter van de planschadevergoeding, de juridische waarde van het stedenbouwkundig attest, beroepen bij de Raad van State en de verjaringstermijn voor vorderingen in overheidsaansprakelijkheid.

Met de zomer voor de deur, eindigen we graag met (nog) een variant op Magritte: ‘C’est toujours l’été’. Voor de Nederlandse TO-lezer: in ons hart is het altijd zomer.

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • Ceci n'est pas le droit de l'environnement - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Voor het gerecht

 • Vlaams en Nederlands omgevingsrecht vergeleken: Toren van Babel of Tuin der Lusten? - Rosa Uylenburg
 • Het omgevingsplan in de nieuwe Omgevingswet - Niels Koeman
 • Omgevingsplanning in Vlaanderen? - Dick van Straaten
 • Omgevingswaarden: waardevol? - Frank Groothuijse
 • Hoe zit het met de milieukwaliteitsnormen in Vlaanderen? - Jan Verheeke
 • Exit inrichtingenbegrip, welkom activiteit! - Valérie van ‘t Lam
 • Het inrichtingenbegrip in Vlaanderen - Steven Betz
 • Tijdelijke natuur als green deal tussen economie en ecologie: van gemiste kansen naar win-win scenario’s? - Hendrik Schoukens
 • Aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging - Peter Flamey en Astrid Lippens

Bij het gerecht

 • Vergunning betwist bij RvVb. Stop or go?
 • Bindend sociaal objectief geen ‘easy way out’ voor plannende overheid
 • Voor eens en altijd: bouwfysische toestand verhindert bescherming niet. Of toch?
 • Overheid aansprakelijk? Wees er op tijd bij!
 • Rem op administratieve geldboete na doorbreking van een stakingsbevel
 • Leeftijd is maar een getal
 • Wet is wet: de vergeten adviesinstantie moet geen ‘redelijke beroepstermijn’ in acht nemen
 • Overhangende takken: godgeklaagd maar toch beter op tijd gezaagd
 • Het stedenbouwkundig attest: geen golden ticket tot een vergunning
 • Gedaan met symbolische euro bij ecologische schade
 • Detailhandel en de Bolkestein-richtlijn. Are you being served?
 • Ook privaatrechtelijke overeenkomsten onderuit door vernietiging sociale last
 • Vereist een herstelmaatregel een doorbroken én tijdig bekrachtigd stakingsbevel?
 • RvVb blijft ontvankelijkheid –soms nog– te streng beoordelen
 • Onteigening voor openbare werken na de derde staatshervorming
 • Te veel en te weinig onderscheid in de Vlaamse leegstandheffingen
 • Hoopvol gewoonlijk gebruiken, met de zegen van de RvVb
 • Handhaving mag niet leiden tot verloedering
 • Forfaitair karakter planschadevergoeding. De aanhouder wint…maar wat?
 • UDN geen geschikt wapen in procedurecarrousel(s)
 • Is er (weer) hoop voor eigenaars binnen een stads- of dorpsgezicht ?
 • Gezondheidseffecten bij gsm-masten. Gezond verstand of pylonitis?
 • Gewoonlijk gebruik voor opslag: geen containerbegrip
 • Hoogdringendheid blijft onteigenaars (voorlopig) parten spelen

Na het gerecht

 • Eén broek voor twee billen?

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.