OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2017/01

TOO 2017/01

Woord vooraf

Integreren of geïntegreerd worden?
Isabelle Larmuseau

Op 1 april 2017 integreerden de Departementen Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen tot het Departement Omgeving. Het nieuwe Departement wordt geleid door secretaris-generaal Peter Cabus, de voormalige secretaris-generaal van Ruimte Vlaanderen. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege wordt de bevoegde minister. Sinds de beklijvende Animal Rights-reportage over het Exportslachthuis Tielt, kijkt niemand er nog van op dat ook de dienst Dierenwelzijn, onder de bevoegdheid van Vlaams minister Ben Weyts, deel uitmaakt van het nieuwe Departement Omgeving. Een integratie met het thema ‘infrastructuur’, zoals in het Nederlandse ‘Ministerie van Infrastructuur en Milieu’, blijkt dan weer een brug te ver.

De oprichting van het Departement Omgeving leidt tot de oprichting van het nieuwe beleidsdomein Omgeving. Hiervan maken de volgende entiteiten deel uit: het Departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, het Vlaams energieagentschap, de Vlaamse Milieumaatschappij, de OVAM, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap Wonen Vlaanderen, het Agentschap Onroerend Erfgoed en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Officieel heet het dat het Departement Omgeving een ambitieuze en transparante organisatie wil zijn, die inzet op het behalen van milieu- en klimaatdoelstellingen, een duurzaam ruimtegebruik en de duurzame omgang met diverse natuurlijke hulpbronnen; de inzet is een koolstofarme, energiezuinige en klimaatintelligente leefomgeving, waarbij ook een sterke band tussen ecologie en economie wordt gerealiseerd.

Die ‘sterke band’ tussen ecologie en economie wordt alvast een bijzondere uitdaging voor het Departement Omgeving. Zo wees de Europese onderzoekscommissie rond Dieselgate, voorgezeten door Kathleen Van Brempt, vermanend in ‘onze’ richting: de lidstaten lieten de belangen van hun industrie voorgaan op de volksgezondheid. Eenzelfde boodschap kwam er op 28 maart 2017 van het Brusselse hof van beroep, in de zaak tegen asbestproducent Eternit. ‘Ook ongedane zaken nemen geen keer,’ schrijft Hans Woldendorp hierover in zijn indrukwekkende asbest-wake-up call.

Wanneer integratie van ecologie en economie gelijkstaat met een tot het ‘verdwijnniveau’ geïntegreerd worden van ecologie in economie, moet Vlaanderen zich hoeden voor een dergelijke operatie. De stap van goochelen tot ontgoochelen kan klein maar tegelijk ook heel groot zijn.

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • Integreren of geïntegreerd worden?

Cocktail

 • De archeologienota: bekrachtigd of niet-bekrachtigd, that’s the question - Lies du Gardein
 • Stad van morgen: a glimpse of where we’re going - Elly Van Eeghem

Voor het gerecht

 • De aanplakking van de vergunningsbeslissing. Van lege doos naar Bpost? - Annelies Maes
 • Ongedane zaken nemen geen keer: de sanering van asbesttoepassingen in Nederland - Hans Erik Woldendorp
 • Ecotoxicologische evaluatie van afvalwater als lozingsvoorwaarde: pro’s en contra’s en mogelijkheden voor implementatie - Hugo Desmet en Reinhilde Weltens

Bij het gerecht

 • Parking C: even de (buurt)weg kwijt
 • De Vlaamse bestuurlijke lus 2.0: ready to use!
 • Het beschermen als monument van ruïnes en verkrotte panden blijft juridisch en maatschappelijk problematisch
 • GwH op glad ijs over de 50m-regel in planschadezaken
 • Bijzondere vergunningsvoorwaarden als oordopjes voor geluidsoverlast
 • Vertrouwen op de overheid, (g)een goed idee?
 • Afvaldiefstal, een contradictio in terminis?
 • De Vlaamse regering als ‘goede’ manager: delegeren, delegeren, delegeren
 • Bodemverontreiniging na stopzetting risico-activiteit door exploitant/huurder. Naar wie moet de rekening?
 • Wat hoogdringend? Waar hoogdringend? Wanneer hoogdringend? Hoogdringend is hoogdringend!
 • Wetteren international airport?
 • Koop-verkoop onder onteigeningsdreiging: to inform and to be informed
 • Het Grondwettelijk Hof en de stilzwijgende afwijzing van het administratief beroep inzake de omgevingsvergunning. En wat nu?
 • Het ruilverkavelingsblok als onbetwistbaar blok aan het been?
 • McDonald’s in hartje Brugge. UNESCO-werelderfgoed versus culinair erfgoed American style
 • Vrijheid blijheid bij keuze van de herstelvordering
 • Milieustakingsvordering ook goed voor niet of slecht onderhouden onroerend erfgoed
 • Geen principieel akkoord voor de ontwikkeling van een woonuitbreidingsgebied zonder onvoorwaardelijk akkoord van de gemeenteraad
 • Bouwen op de limiet: geen spel zonder grenzen
 • Geen subjectief recht om ‘gezien te worden’
 • Vrijstelling zittende exploitant stelt minister niet vrij van onderzoeks- en motiveringsplicht
 • Koppige GSI blijft hardleers
 • Beleidsmatig gewenste ontwikkeling is nog geen bestemmingswijziging
 • Stedenbouwkundig beleid voortaan taboe in planschadeprocedures
 • Nogmaals over het verval van vergunningen: is fout bouwen hetzelfde als niet bouwen?
 • Schending onpartijdigheidsbeginsel is niet enkel zaak van buikgevoel
 • Dodenweg alsnog in sneltempo van de baan?
 • De verkaveling met maar één lot: the legend continues
 • De ‘directe werking’ van beschermingsbesluiten inzake onroerend erfgoed
 • Verzaken aan een vergunning. Een stand van (ver)zaken
 • RvS lust geen gesaucissoneerde zonevreemde aanvragen

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.