OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2018/04

TOO 2018/04

Woord vooraf

Ruimte voor handhaving
Isabelle Larmuseau

Op 14 november 2018 organiseerde het Vlaams Departement Omgeving, onder leiding van secretaris-generaal Peter Cabus, samen met de Unie van Milieuondernemingen en de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht, in Brussel een Omgevingscongres, gewijd aan het thema ‘Ruimte voor Handhaving’. Het congres was een uitstekende aanleiding om ook dit TOO-nummer op te bouwen rond handhaving.

Diverse auteurs, onder wie Sigrid Raedschelders, Michael Faure, An Stas, Marnik Decock, Bart Van Vossel, Sven De Mulder, Steven Verbanck, Caroline Van der Steen en UMiO zéf, belichten het thema handhaving vanuit de meest uiteenlopende invalshoeken. Jean-Marc Lauwers eindigt met een link tussen handhaving en heldere juridische taal, een punt waarop nog steeds ondermaats wordt gescoord.

Voorwerp van debat is niet alleen de op 1 maart 2018 in werking getreden omgevingshandhaving. Van belang voor de burger is ook het nakende einde van de milieustakingsvordering, thema dat door Pierre Lefranc in kaart wordt gebracht. Daniël De Wolf ziet dan weer nieuwe opportuniteiten voor de handhaving van het omgevingsrecht in de op 11 juli 2018 ingevoerde strafrechtelijke verantwoordelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen.

Ook in de TOO-rechtspraakcommentaren wordt ingegaan op handhaving. Thibault Parent brengt in beeld hoe de omstreden ‘Lazarustheorie’ nu ook wordt afgezworen door het Handhavingscollege. Annelies Maes laat zien hoe schijnbaar onontvankelijke beroepen bij het Handhavingscollege toch nog een kans maken.

De prijs voor de leukste quote gaat naar Mark van Straaten van UMiO. Hij introduceert het ‘mattheüseffect van de omgevingshandhaving’: ‘hij die gecontroleerd is, zal gecontroleerd worden’. Met de nieuw ingevoerde permanente omgevingsvergunning en de minimalistische evaluatie van vergunningsvoorwaarden rijst terecht de vraag of in Vlaanderen alleen nog de GPBV-bedrijven aan inspectie zullen worden onderworpen.

Wervend klinkt alvast dat Paul Bernaert en de nieuwe afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO) zullen inzetten op compliance promotion: het aanmoedigen van vrijwillige compliance, eerder dan het vaststellen en vervolgen van non-compliance.

Wij volgen het verder voor u op de voet. Naast ‘ruimte voor handhaving’ wensen we u dus ook veel ruimte voor TOO in het nieuwe jaar!

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • Ruimte voor handhaving - Isabelle Larmuseau

Cocktail

 • Het mattheüseffect van de omgevingshandhaving - Geert Bogaert, Mark van Straaten, Dirk Ponnet en Stany Vaes
 • De omgevingsvergunning handhaven: it takes two to tango - Caroline Van der Steen
 • Is de gemeente een volwaardige handhaver? - Steven Verbanck
 • Is er nog nood aan strafrechtelijke handhaving? Over het doorsturen van milieu- en stedenbouwmisdrijven naar de Gewestelijke Entiteit - Bart Van Vossel
 • Actieplan asbestafbouw: bescherming tegen nieuwe blootstellingscontext en betere handvatten voor toezichthouders - Sven De Mulder
 • Handhaving en Heldere Juridische Taal: partners in crime? - Jean-Marc Lauwers

Voor het gerecht

 • Hoe heeft de Vlaamse overheid zich op de omgevingshandhaving georganiseerd? - Sigrid Raedschelders
 • De programma’s en rapporten van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu: papier liegt niet - Michael Faure en An Stas
 • Hoe gretig is Europa om zich met omgevingshandhaving in te laten en hoe voelbaar is dit in Vlaanderen? - Marnik Decock
 • Einde van de milieustakingsvordering? - Pierre Lefranc
 • De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon hervormd: nieuwe opportuniteiten voor de handhaving van het omgevingsrecht? - Daniël De Wolf

Bij het gerecht

 • De januskop van artikel 30bis § 1 Vlarem I - Tom Malfait
 • (On)vermoede gevolgen van het vergunningenregister - Arnout Schelstraete
 • Onroerend erfgoed: (w)elk advies telt?! - Philip Pelleman
 • Het toepassingsgebied van de plan-MER-plicht: meer is niet altijd beter - Yannick Peeters, Bram Van den Berghe en Jurgen Vanpraet
 • Ontbossing door de bril van het Hof van Justitie - Matthias Strubbe
 • Ook van het Handhavingscollege mag Lazarus niet herrijzen - Thibault Parent
 • De beoordeling van het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof door het Hof van Justitie EU: lof of sof - Ralph Frins
 • Algemeen belang versus eigendomsrecht: heiligt het doel (kosteloos) de middelen? - Eva De Witte
 • Handelsvestigingen: nieuw decreet nekt belang van eiser - Yves Sternotte
 • Afval of bijproduct: Glycerinewater. Hardere noten onderweg naar het Hof van Justitie - Geert Van Calster
 • Geen vuiltje aan de lucht? Vlaanderen krijgt deadline voor luchtkwaliteitsplan - Vanessa McClelland
 • (On)ontvankelijk beroep bij het Handhavingscollege? Het EVRM en Verdrag van Aarhus laten ruimte voor interpretatie - Annelies Maes

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.