OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2020/03

TOO 2020/03

In een notendop

Is de minnelijke onderhandelingstermijn al dan niet een garantie op succes? Welke conclusies kunnen we trekken uit een grondige evaluatie van het instrument milieueffectrapportage? Hoe is het gesteld met de handhaving van de omgevingsvergunning op lokaal niveau? Europese Green Deal: zal België aansluiten bij de buurlanden Frankrijk, Nederland en Luxemburg, die sneller willen gaan?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in dit nummer van TOO, het onmisbare tijdschrift voor iedereen die bij de bescherming en de ordening van de menselijke leefomgeving betrokken is.

Boeiende bijdragen over vernieuwende wetgeving en interessante actualiteit krijgen naar goede gewoonte het gezelschap van pertinente besprekingen van bepalende omgevingsrechtspraak, die in dit nummer o.a. slaat op de Vlaamse sectorale normen voor windturbines, de relativiteitseis, het Weser-arrest, de waarde van erfgoedwaarden, pseudowetgeving in het omgevingsrecht, …

Vuilvrachten, emissieconcentraties en volksgezondheid

Bert Leysen

In de milieuwetgeving in Vlaanderen, maar ook daarbuiten, zijn zowat alle eisen rond emissies vastgelegd in concentraties, zijnde mg.Nm-3. Zo mag een huisvuilverbrandingsinstallatie niet meer uitstoten dan 0,1 ng TEQ.Nm-3. Wil dit dan ook a priori zeggen dat een hogere emissie schadelijk is voor mens en milieu? Deze vraag wordt door te veel mensen verkeerd beantwoord en verdient dan ook de nodige aandacht ...

Lees het volledige artikel

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 •  Alles is relatief - Isabelle Larmuseau

Cocktail

 • Vuilvrachten, emissieconcentraties en volksgezondheid – Bert Leysen
 • De minnelijke onderhandelingstermijn: (geen) garantie op succes? – Eva De Witte

Voor het gerecht

 • Milieueffectrapportage voortdurend in evolutie – Sven Wouters, Annelies Hoebeeck en Veerle Timmermans
 • Handhaving van de omgevingsvergunning op lokaal niveau – Caroline Van der Steen
 • PFAS-onderzoek in Vlaanderen – Dirk Dedecker, Griet Van Gestel, Johan Ceenaeme
 • Een noodstop maken: hoe doe je dat het best? De PFAS-problematiek in Nederland – Hans Woldendorp
 • Omgevingsmanagement, meer dan management – Rik Houthaeve
 • De Europese Green Deal in coronatijden – Jan De Mulder

Bij het gerecht

 • Rechtsonzekerheid over de Vlaamse windturbines: de storm is nog niet gaan liggen – Julie Vanhoenacker
 • Vlaamse sectorale normen voor windturbines vereisen voorafgaande milieubeoordeling. Geldt dat ook voor de niet-verordenende bepalingen uit een omzendbrief? – Matthias Strubbe
 • Over de relativiteitseis, belang bij het middel en soortenbescherming: wie behartigt het algemeen belang? – Sandra Sliwa
 • Het Weser-arrest in Vlaanderen: een nieuwe tool voor lozingen in opmaak – Cathy Suykens
 • Ontbossingen en hun (on)vermijdbare natuurschade – Robin Verbeke
 • De waarde van erfgoedwaarden, los van het juridisch statuut – Robin Verbeke
 • De toepassing van artikel 159 van de Grondwet door de strafrechter: optie of plicht? – Elien Vleugels
 • De intrekking van de vergunningsbeslissing als teletijdmachine – Claire Buggenhoudt
 • De Raad van State hakt erin: pseudowetgeving in het omgevingsrecht sneuvelt (opnieuw) – Koen Van den Wyngaert
 • RvVb-deur blijft dicht voor gebrekkig adviserend schepencollege – Annelies Maes

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.