OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2021/03

TOO 2021/03

In een notendop

Groenblauwe infrastructuur: waarom is falen geen optie? Het ontwerp van instrumentendecreet: wat met keuzestress? De Belgische klimaatzaak: het aansprakelijkheidsrecht als gamechanger? De visienota Windplan 2025: waait er een nieuwe wind door het Vlaamse energie- en omgevingsbeleid? Urban sprawl in Europa: een genegeerde supranationale milieu-uitdaging?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in dit nummer van TOO, het onmisbare tijdschrift voor iedereen die bij de bescherming en de ordening van de menselijke leefomgeving betrokken is.

Boeiende bijdragen over vernieuwende wetgeving en interessante actualiteit krijgen naar goede gewoonte het gezelschap van pertinente besprekingen van bepalende omgevingsrechtspraak, die in dit nummer o.a. slaat op de zgn. ‘no conflict of interest’-bepaling verankerd in artikel 15/1 Omgevingsvergunningsdecreet, het niet-bindend karakter van de kavelindeling van oude verkavelingen of nog de vereiste van het belang bij het middel.

Het PFOS-schandaal door een mensenrechtenbril

Laurens Lavrysen

Het PFOS-schandaal is het grootste milieuschandaal uit de recente Vlaamse geschiedenis. Vaak wordt milieuvervuiling benaderd door een milieurechtelijke bril: in welke mate is de PFOS-vervuiling in strijd met de Vlaamse milieurechtelijke regels, en wie is hiervoor verantwoordelijk? Complementair hieraan kan deze problematiek echter ook door een mensenrechtenbril bekeken worden. Wanneer milieuvervuiling een negatieve impact heeft op de mens, en zeker wanneer de gezondheid van de mens in gevaar komt, rusten er immers ook mensenrechtelijke verplichtingen op de overheid om hiertegen te beschermen. In deze bijdrage wordt eerst nagegaan welke deze mensenrechtelijke verplichtingen zijn. Dit vormt de achtergrond voor het tweede deel van dit artikel, waarin het gesprek aangegaan wordt met milieuadvocaat Isabelle Larmuseau, om zo licht te werpen op de vraag of er in het PFOS-dossier ook daadwerkelijk mensenrechten werden geschonden.

Lees het volledige artikel

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 •  Vlaams omgevingsrecht: do or die? – Isabelle Larmuseau

Cocktail

 • Groenblauwe infrastructuur: falen is geen optie – Jan Verheeke
 • Participatie als instrument voor vooruitgang – Jeroen Visser

Voor het gerecht

 • Het PFOS-schandaal door een mensenrechtenbril – Laurens Lavrysen
 • De instrumentenafweging in het ontwerp van instrumentendecreet: back to basics – Claire Buggenhoudt
 • De Belgische klimaatzaak: het aansprakelijkheidsrecht als gamechanger? – Evelien de Kezel
 • De visienota Windplan 2025: waait er een nieuwe wind door het Vlaamse energie- en omgevingsbeleid? – Laurens De Brucker en Patrik De Maeyer
 • De Europese Green Deal, een update – Jan De Mulder
 • Urban sprawl in Europa: een genegeerde supranationale milieu-uitdaging? – Benjamin Descamps

Bij het gerecht

 • No conflict of interest: ook voor autonome gemeentebedrijven? – Bastiaan Schelstraete
 • De ‘(hoogdringend)tijd’ zal het leren – Céline Bimbenet
 • Het niet-bindend karakter van de kavelindeling van oude verkavelingen: terug van kort weggeweest – Koen Van den Wyngaert
 • Het belang van commercieel belang – Robin Verbeke

Na het gerecht

 • Bespreking van het boek ‘Environmental Principles’ van Nicolas De Sadeleer – Gerhard Roller

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.