OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2021/04

TOO 2021/04

In een notendop

Hoe zou het milieurecht moeten omgaan met en controle uitoefenen op nieuwe, antropogene producten en processen die door de risico-industrie worden geproduceerd? Waarom moet de tijdsdimensie beter geïntegreerd worden in omgevingsbeleid? Wat zijn de eerste bevindingen met het nieuwe evaluatie-instrument van het omgevingsvergunningsdecreet?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in dit nummer van TOO, het onmisbare tijdschrift voor iedereen die bij de bescherming en de ordening van de menselijke leefomgeving betrokken is.

Boeiende bijdragen over vernieuwende wetgeving en interessante actualiteit krijgen naar goede gewoonte het gezelschap van pertinente besprekingen van bepalende omgevingsrechtspraak, die in dit nummer o.a. slaat op de vergoeding van collectieve milieuschade, stikstof in ruilverkavelingen, de soortentoets of nog het gefaalde Vlaamse luchtkwaliteitsplan.

Nieuwigheid, onwetendheid en het onbekende: onzekere wetenschap en de “grenzen van de wetenschap”-doctrine

Kathleen Garnett

In de afgelopen eeuw heeft de mensheid voldoende kennis verworven over de schade die nieuwe, antropogene producten en processen toebrengen aan het milieu en het algemeen belang. In een beklijvende bijdrage gaat Kathleen Garnett hier dieper op in en beschrijft ze waarom het dan ook belangrijk is om de doctrine van de “grenzen van de wetenschap” te rehabiliteren als een nuttige voorloper van het voorzorgsbeginsel, en om een nieuwe aanpak te overwegen voor de regulering van gevaarlijke nieuwe, antropogene stoffen.

Lees het volledige artikel

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 •  Tijd voor systeemlazarus – Isabelle Larmuseau

Cocktail

 • Verbetervoorstellen voor de Onderzoekscommissie PFAS-PFOS: the wisdom of the crowd – Dries Verhaeghe

Voor het gerecht

 • Nieuwigheid, onwetendheid en het onbekende: onzekere wetenschap en de “grenzen van de wetenschap”-doctrine – Kathleen Garnett
 • De tijd in het omgevingsbeleid – Geert Mertens en Inge Leenders
 • Evaluatie van vergunningsvoorwaarden: eerste bevindingen uit de provincie West-Vlaanderen – Koen Dewulf en Wannes Allemeersch

Bij het gerecht

 • Vergoeding van collectieve milieuschade: jurisprudentiële (re)evolutie – Benoit Havet
 • Laat ons een bloem...: het lot van ‘onrechtmatige’ beplantingen op het openbaar domein – Dorothy Gruyaert
 • Stikstof zit overal, ook in ruilverkavelingen – Robin Verbeke
 • Grondwettelijk Hof aanvaardt definitief de decretale validatie van onwettige sectorale milieunormen voor windturbines – Benjamin Descamps
 • Klimaattoets bij een vergunningsaanvraag: op zoek naar de juiste rechtsgrond – Julie Vanhoenacker
 • (Cour d’appel) Bruxelles, je t’aime! Over het gefaalde Vlaamse luchtkwaliteitsplan… – Vanessa McClelland
 • De soortentoets is niet langer met uitsterven bedreigd – Robin Verbeke
 • Feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid geen ‘betrokken publiek’ voor RvVb – Annelies Maes

Leest u TOO al?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.