OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2022/03

TOO 2022/03

In een notendop

Waar ligt de toekomst voor bemiddeling bij omgevingsvraagstukken? Zal het aangekondigde “Omgevingsbesluit” zijn doelstellingen effectief kunnen realiseren? Wat brengt 2023 voor de Europese Green Deal?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in dit nummer van TOO, het onmisbare tijdschrift voor iedereen die bij de bescherming en de ordening van de menselijke leefomgeving betrokken is.

Boeiende bijdragen over vernieuwende wetgeving en interessante actualiteit krijgen naar goede gewoonte het gezelschap van pertinente besprekingen van bepalende omgevingsrechtspraak, die in dit nummer o.a. slaat op de ministeriële instructie inzake stikstof, project-m.e.r.-screeningsplichtige projecten, milieueffectenbeoordeling op microniveau en het algemene vs. het particuliere belang bij de opmaak van een RUP.

Ministeriële instructie inzake stikstof is niet dienstig bij uitvoeren VEN-toet

Matthias Strubbe

In reactie op het zogenaamde ‘stikstofarrest’ heeft de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, als tussentijdse oplossing, de Ministeriële instructie betreffende de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijke betekenisvolle effecten op de habitatrichtlijngebieden (hierna: de ‘Ministeriële Instructie’) uitgevaardigd. In afwachting van de opmaak en goedkeuring van een definitieve stikstofaanpak biedt deze instructie de adviserende overheden een reeks richtlijnen die kunnen worden aangewend bij de voorbereiding van vergunningsbeslissingen en
adviezen. In twee recente arresten heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen geoordeeld dat de Ministeriële Instructie niet kan worden gehanteerd in het kader van de VEN-toets.

Lees het volledige artikel

Nog niet geabonneerd op TOO?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

  • Toosten op elkaars gezondheid – Isabelle Larmuseau

Cocktail

  • Waar ligt de toekomst voor bemiddeling bij omgevingsvraagstukken? – Griet Lievois

Voor het gerecht

  • Enkele bedenkingen en suggesties bij het aangekondigde nieuwe instrument ‘Omgevingsbesluit’ – Pieter-Jan Defoort
  • De Green Deal zet door – Jan De Mulder

Bij het gerecht

  • Ministeriële instructie inzake stikstof is niet dienstig bij uitvoeren VEN-toets – Matthias Strubbe
  • Het verlies van twee petjes: lokale besturen niet bevoegd voor eigen project-m.e.r.-screeningsplichtige projecten – Robin Verbeke
  • Milieueffectenbeoordeling op microniveau: hoe klein is een ‘klein gebied op lokaal niveau’ en hoe gering is een ‘kleine wijziging’? – Tariq Pels
  • Het algemeen belang kan een particulier belang dienen bij de opmaak van een RUP: geen contradictio in terminis – Koen Van den Wyngaert en Nick Parthoens
  • Een vergunning intrekken en op basis van nieuwe gegevens weigeren: denk aan de hoorplicht – Annelies Maes

Na het gerecht

  • Onteigenen in Vlaanderen na het Onteigeningsdecreet – Eva De Witte

Nog niet geabonneerd op TOO?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.