OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

TOO 2022/04

TOO 2022/04

In een notendop

Definitieve Programmatische Aanpak Stikstof: staan landbouw en natuur echt lijnrecht tegenover elkaar? Wat met de juridische kwetsbaarheid van Vlaanderen in het licht van de verplichtingen uit de Kaderrichtlijn Water: zijn we na de stikstofcrisis nu ook op weg naar een watercrisis? Maakt het Omgevingsbesluit voldoende verschil en brengt het ons dichter bij de bouwshift? Welke financiële gevolgen heeft de Vlaamse begroting 2023 voor het omgevingsbeleid?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in dit nummer van TOO, het onmisbare tijdschrift voor iedereen die bij de bescherming en de ordening van de menselijke leefomgeving betrokken is.

Boeiende bijdragen over vernieuwende wetgeving en interessante actualiteit krijgen naar goede gewoonte het gezelschap van pertinente besprekingen van bepalende omgevingsrechtspraak, die in dit nummer o.a. slaat op de stikstoftoets, het ruimtelijk rendement, de stilzwijgende beslissing, bronbemaling en de zogenoemde 'SLAPP-back'.

De wereld als laboratorium: over stoffen die niet gemaakt hadden mogen worden

Jacob de Boer

DDT en PCB's zijn al veertig jaar verboden. Toch hebben moeders wereldwijd deze stoffen nog steeds in hun moedermelk en geven ze zo door aan hun kinderen waarbij de eerstgeborene de hoogste dosis krijgt. Hebben we daar iets van geleerd? Het antwoord is helaas: nee. Iedereen op de wereld heeft PFAS in zijn of haar bloed. Opnieuw hebben we dit laten gebeuren en het lijkt nog niet de laatste stof waar het zo mee zal gaan. Het zijn allemaal experimenten op wereldschaal. We gebruiken de wereld als laboratorium in plaats van stoffen eerst te testen en dan pas te beslissen over de toelating ervan. Wat moet er nu gebeuren om dit voortaan te voorkomen?

Lees het volledige artikel

Nog niet geabonneerd op TOO?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.

Inhoud

Op het menu

 • In memoriam prof. mr. B.J. Schueler – Isabelle Larmuseau

Cocktail

 • De wereld als laboratorium. Over stoffen die niet gemaakt hadden mogen worden – Prof. Dr. Jacob de Boer
 • PAS, Green Deal en Vlaams Strategisch Landbouwplan: how did we end up here? Veerle Vekeman

Voor het gerecht

 • Ook voor lozingen is de milieugebruiksruimte eindig – Isabelle Larmuseau
 • Het omgevingsbesluit door de bril van de bouwshift – Rudy Breemans
 • Vlaamse begroting 2023 brengt financiële wijzigingen aan in het
  omgevingsbeleid – Benjamin Descamps

Bij het gerecht

 • Stikstoftoets nekt vergunning Broeklin: eigenhandige drempelwaarden zijn zinledig volgens de RvVb – Benjamin Descamps
 • Stedenbouwkundige vergunning voor rechttrekking van N42 sneuvelt ook in tweede zit – Matthias Strubbe
 • Dwingende densiteit: verlaging van ruimtelijk rendement niet mogelijk via afwijkingsbepaling van 15 jaar oud BPA – Benjamin Descamps
 • Bronbemaling in het kader van projectuitvoering moet deel uitmaken van MER‑toets – Annelies Maes
 • Over intimidatie door de projectontwikkelaar – Sigrid Verstreken
 • De ene stilzwijgende beslissing is de andere niet – Bram Van den Berghe

Nog niet geabonneerd op TOO?

Hou met TOO de vinger aan de pols van het omgevingsrecht en het omgevingsbeleid.